pl en
klatka z filmu
Zobacz więcej filmów:
ikona domyślnego filmuikona filmu powietrzeikona filmu wodaikona filmu odpadyikona filmu hałasikona filmu różnorodnośćikona filmu promieniowanie
Czy wiesz, że

Gospodarowanie odpadami

Na uwagę zasługuje fakt, iż przy stałym wzroście PKB ilość wytwarzanych odpadów utrzymuje się na zbliżonym poziomie, co może wskazywać na pozytywne trendy w gospodarce odpadami.

Dane o ilości odpadów odzyskanych przytoczone w Raporcie mogą wskazywać, iż działania podejmowane w celu zwiększenia ilości odzyskiwania odpadów przemysłowych nie są wystarczające.

Osiągnięte poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych we wszystkich analizowanych latach są wyższe od prawnie wymaganych. Świadczy to o realizacji celu określonego w „Polityce ekologicznej państwa”.

 

Za najważniejsze cele w zakresie gospodarowania odpadami uznaje się:

- zwiększenie poziomu odzysku odpadów (w tym recyklingu) przemysłowych poprzez odpowiednią politykę podatkową i system opłat za korzystanie ze środowiska,

- stworzenie podstaw dla nowoczesnego gospodarowania odpadami komunalnymi, zapewniającego wzrost odzysku zmniejszającego ich masę unieszkodliwianą przez składowanie, co najmniej o 30% do 2006 r. i o 75% do 2010 r. (w stosunku do 2000 r.)

za: „Polityką ekologiczną państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010”

Pobierz dane wykresu w formacie CSV

Odpady przemysłowe wytworzone w Polsce w latach 1998-2008 (źródło: GUS)

 

W przeliczeniu na jednego mieszkańca w krajach Unii Europejskiej są wytwarzane średnio 524 kilogramy odpadów komunalnych w ciągu roku. W Polsce wskaźnik ten kształtuje się na znacznie niższym poziomie i wynosi 322 kg.

 

odpady

Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca w 2007 r. w krajach UE (źródło: GUS/Eurostat)

 

W roku 2006 weszły w życie przepisy Unii Europejskiej w zakresie gospodarowania zużytym sprzętem elektronicznym. Dostępne dane ukazują pozytywne tendencje w postępowaniu ze „złomem elektrycznym”. W porównaniu z rokiem 2007, w roku 2008 nastąpił wzrost zebranego zużytego sprzętu elektronicznego. W 2008 r. osiągnięto poziom zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w wysokości 10%, w tym poziom zbierania sprzętu z gospodarstw domowych wynosił 6,46%.

Pobierz dane wykresu w formacie CSV

Zebrany sprzęt elektryczny w Polsce w latach 2007-2008 (źródło: GIOŚ)


Aby przeczytać więcej informacji kliknij -> soer_pl_2008_polski.pdf ikona_pdf
nfos