Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich
MENU
Informacje ogólne
Beneficjent/Partner
Aktualności
Pliki do pobrania
Documents in english
   
INFORMACJE OGÓLNE
powrót
Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich" jest wspólnym działaniem polskich i norweskich służb ochrony środowiska (Inspekcji Ochrony Środowiska oraz Norweskiego Urzędu ds. Kontroli Zanieczyszczeń). Projekt będzie realizowany w latach 2007-2010 ze środków darowanych przez Królestwo Norwegii, a dostępnych poprzez Norweski Mechanizm Finansowy.

Celem ogólnym Projektu jest usprawnienie procesu wdrażania i egzekwowania prawa środowiskowego w Polsce.

Celem szczegółowym Projektu jest zwiększenie efektywności kontroli przeprowadzonych przez Inspekcję Ochrony Środowiska, poprzez wzrost wydajności i doskonalenie pracy inspektorów.

Całkowity budżet Projektu: 2 044 709 Euro
W tym 1 707 117 Euro przekazane przez Królestwo Norwegii.
Czas trwania Projektu: 33 miesiące; realizację projektu rozpoczęto: 15 czerwca 2007 r.; zakończenie projektu przewiduje się na: luty 2010 r.

Zadania projektu realizowane są w ramach następujących działań:

  1. Zarządzanie projektem i działania promocyjne   (odpowiedzialny Lider Działania I – Dominika Musiałowicz)
  2. Wdrożenie skutecznego systemu przetwarzania danych z kontroli (odpowiedzialny Lider Działania II – Arkadiusz Witkowski) - Rezultat 1 „Wdrożenie nowoczesnego systemu przetwarzania danych z kontroli”
  3. Wzmocnienie metodologiczne inspekcji (odpowiedzialny Lider Działania III i IV – Wiesław Krajczyński) - Rezultat 2 „Opracowanie przejrzystych procedur wyznaczania priorytetów i przeprowadzania kontroli z uwzględnieniem specyfikacji konkretnych gałęzi przemysłu”
  4. Zakup sprzętu dla inspektorów (odpowiedzialny Lider Działania III i IV – Wiesław Krajczyński) - Rezultat 3 „Zaopatrzenie inspektorów w sprzęt do wykonania badań na terenie zakładu”
  5. Opracowanie systemu rozpowszechniania informacji w społeczeństwie (odpowiedzialny Lider Działania V – Kinga Kuligowska - Rezultat 4 „Opracowanie systemu rozpowszechniania informacji wśród społeczeństwa”
Copyright 2009 GIOŚ