Przepisy rozporządzenia 2020/2174 mają zastosowanie od 1 stycznia 2020 r.
Istotą zmian w przepisach jest zwiększenie nadzoru nad transgranicznym przemieszczaniem odpadów tworzyw sztucznych. W szczególności, rozporządzenie nr 2020/2174 wprowadza zakaz wywozu odpadów tworzyw sztucznych do krajów niebędących członkami Unii Europejskiej ani OECD, z wyjątkiem czystych strumieni niektórych rodzajów odpadów tworzyw sztucznych, przeznaczonych do recyklingu. Po części zmiany dotyczą również przemieszczeń odpadów tworzyw sztucznych wewnątrz Unii Europejskiej.

Aby ułatwić stosowanie nowych przepisów GIOŚ przygotował materiał informacyjny opisujący zmiany w sposobie realizacji przemieszczeń odpadów sztucznych. Materiał dostępny jest W zakładce "Międzynarodowe przemieszczanie odpadów" w części "materiały informacyjne".

Link do informacji Komisji Europejskiej o nowych przepisach:

https://ec.europa.eu/environment/news/plastic-waste-shipments-new-eu-rules-importing-and-exporting-plastic-waste-2020-12-22_en

Go to top

We use cookies to provide you with a better user experience and for statistical purposes. If you do not block cookies, you consent to use them and store them in the memory of your device. Remember that you can manage cookies by changing your browser settings.