Poważne awarie należy zgłaszać do centrów zarządzania kryzysowego, do których kontakty znajdują się na stronie internetowej Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Go to top

We use cookies to provide you with a better user experience and for statistical purposes. If you do not block cookies, you consent to use them and store them in the memory of your device. Remember that you can manage cookies by changing your browser settings.