Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy GIOŚ a Szkołą Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości.

21 września 2021 r. w budynku Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska podpisano porozumienie pomiędzy GIOŚ, a Szkołą Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości dotyczące współpracy obu jednostek w ramach działalności badawczo-dydaktycznej.

W podpisaniu porozumienia udział wzięli przedstawiciele ministerstw oraz jednostek zaangażowanych we współpracę:

  • Jacek Ozdoba, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska
  • Marcin Romanowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
  • Michał Mistrzak, p.o. Głównego Inspektora Ochrony Środowiska
  • gen. dr Marcin Strzelec, Rektor-Komendant Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości

Głównym elementem współpracy będzie powstanie nowego kierunku studiów podyplomowych w zakresie "Ekokryminologii" mieszczących się w obszarze nauk społecznych oraz nauk przyrodniczych i technicznych.

Mianowany w ostatnich dniach na Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Michał Mistrzak nie krył zadowolenia z podpisania porozumienia:

„Podjęta inicjatywa jest dalszym krokiem realizacji działań IOŚ w zakresie zwalczania przestępczości środowiskowej. Chcemy działać na wszystkich istniejących płaszczyznach. Zależy nam, abyśmy byli skuteczni zarówno w działalności kontrolnej i karnej, ale również chcemy rozwijać prewencję oraz edukację. Z radością łączymy siły ze Szkołą Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości i wspólnie dążymy do uruchomienia nowego kierunku studiów, unikatowego w ofercie uczelni wyższych, jakim jest Kryminologia. Kierunek, który połączy w swoim programie zarówno przedmioty z zakresu ochrony środowiska jak i szeroko pojętego prawa karnego oraz dyscyplin pokrewnych z prawem karnym takich jak kryminalistyka i kryminologia.”

Studia te będą dedykowane m.in. przedstawicielom służb i inspekcji współdziałających w zakresie zwalczania przestępczości środowiskowej, jak i będą umożliwiały poszerzenie wiedzy IOŚ.

Po podpisaniu dokumentów, zorganizowana została konferencja prasowa, podczas której wypowiedzieli się inicjatorzy zawarcia porozumienia:

To jest bardzo ważna chwila dla nas wszystkich, ponieważ jesteśmy w przededniu największej od lat 90’ nowelizacji Kodeksu Karnego i Kodeksu Wykroczeń, modernizacji Inspekcji Ochrony Środowiska po to, aby jeszcze skuteczniej walczyć z przestępczością środowiskową. Dobra kadra jest możliwa tylko wtedy, kiedy jest edukacja, a ta edukacja jest możliwa dzięki takim porozumieniom jak to dzisiejsze. Dobra kadra i fachowcy z GIOŚ będą współpracować dydaktycznie w celu kształcenia studentów, którzy mam nadzieję zasilą administrację. – podkreślił Sekretarz Stanu Jacek Ozdoba.

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości to instytucja, która powstała właśnie po to, aby tworzyć tego typu projekty i rozwiązania stale poszerzając portfolio innowacyjnych projektów badawczych oraz edukacyjnych. To jest właśnie to działanie, które jest przyszłością. My staramy nie odpowiadać na te wyzwania, z którymi mierzymy się już teraz, ale właśnie patrzymy się w przyszłe wyzwania, a takim będzie walka z przestępczością środowiskową” – zaznaczył Podsekretarz Stanu Marcin Romanowski

 

 

 

Go to top

We use cookies to provide you with a better user experience and for statistical purposes. If you do not block cookies, you consent to use them and store them in the memory of your device. Remember that you can manage cookies by changing your browser settings.