REJESTR

zdarzeń o znamionach nadzwyczajnego zagrożenia środowiska w III kwartale 2000 r.

 

Lp.

 

 

Data

 

Miejscowość

 

Opis zdarzenia

 

Działania podjęte przez Inspekcję Ochrony Środowiska

 

Uwagi

1

2

3

4

5

6

96.

02.07.2000

Sochaczew

gm. Sochaczew

pow. sochaczewski;

woj.mazowieckie

Zanieczyszczenie  wód powierzchniowych.

 

Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w  Płocku rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

·         nastąpiło zanieczyszczenie rzeki Pisi na odcinku około 100m, w odległości około 1 km od ujścia do rzeki Bzury;

·         zanieczyszczenie rzeki spowodował wypływ ścieków  z kolektora wód opadowych zawierających  ropopochodne;

·         sprawca zanieczyszczenia pozostał nieznany;

·         ilość substancji, która zanieczyściła rzekę określono na około 100 dm3 ;

·         akcję usuwania zanieczyszczeń z powierzchni  wód rzeki przeprowadziła JRG PSPoż. z Sochaczewa;

·         poniżej miejsca zdarzenia brak ujęć wód powierzchniowych.

Wydano zarządzenie pokontrolne z terminem realizacji do 31 grudnia 2000 roku   

Zanieczyszczenie usunięto.

97.

04.07.2000

Jabłonowo

gm. Lesznowola

pow. piaseczyński;

woj. mazowieckie

Zanieczyszczenie powierzchni ziemi ropopochodnymi.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Warszawie rozpoznania na miejscu zdarzenia. z którego wynikało, że:

·         doszło do  uszkodzenia zbiornika paliwa i przewodów hamulcowych samochodu ciężarowego na drodze krajowej E-17;

·         nastąpił wyciek oleju napędowego w ilości około 70 dm3.  Zanieczyszczeniu  uległo  około  150 m drogi i rowu przydrożnego;

·         sprawca zdarzenia: kierowca samochodu ciężarowego - firma przewozowa, Niemirski Bogdan, Wola Przypkowska 2, gm. Tarczyn;

·         akcję ratowniczą przeprowadziła JRG PSPoż. 20 przy udziale Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.    

Zanieczyszczenia zostały zlikwidowane przez firmę: SINTAC. 

Zanieczyszczenie zlikwidowano

98.

05.07.2000

Łysomice

gm. Łysomice

pow. toruński

woj. kujawsko-pomorskie

Zanieczyszczenie powierzchni ziemi olejem napędowym.

Przedstawiciele Delegatury WIOŚ w Toruniu przeprowadzili rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

·         na drodze krajowej nr 1 doszło do wypadku drogowego autocysterny przewożącej około 5 m3 oleju napędowego;

·         w wyniku rozszczelnienia wyciekło około 4 m3 paliwa;

·         zanieczyszczeniu uległo około 20 m2 pobocza drogi;

·         akcję usuwania skutków zanieczyszczenia przeprowadziła JRG PSPoż. Zanieczyszczenie usunięto przy użyciu sorbentów;

·         nie stwierdzono obecności zanieczyszczenia na cieku Struga Łysomicka oddalonej od miejsca zdarzenia o około 200 m.

Zanieczyszczenie usunięto.

99.

08.07.2000

Międzyrzec Podlaski

gm.Międzyrzec Podl;

pow.bialski podl.

woj. lubelskie

 

Wypadek drogowy pojazdu służącego do przewożenia   mieszaniny gazów propan-butan i wyciek ropopochodnych.

Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Białej Podlaskiej rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

·         na drodze krajowej nr.2 (międzynarodowej E 30) doszło do wypadku samochodu  służącego do przewozu skroplonej  mieszaniny gazów  propan-butan;

·         w czasie wypadku samochód nie przewoził ładunku w zbiorniku. Nastąpiło tylko uszkodzenie zbiornika paliwowego pojazdu;

·          ilość wyciekłego oleju napędowego oszacowano na około 200 dm3 ;

·         zanieczyszczeniu uległa droga, rów przydrożny  i grunt na powierzchni około 100 m2;

·         akcja ratownicza przeprowadzona przez PSPoż. polegała na usunięciu zanieczyszczenia z drogi za pomocą sorbentu.

Zanieczyszczenie usunięto.

100.

08.07.2000

Budy Grzybek

gm. Jaktorów

pow. grodziski

mazowiecki

woj. mazowieckie

Zanieczyszczenie gruntu wodą amoniakalną.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Warszawie rozpoznania zdarzenia z którego wynikało, że:

·         nastąpiło zanieczyszczenie gruntu i powietrza wodą amoniakalną;

·         woda amoniakalna powstała w wyniku płukania nieczynnej instalacji chłodniczej została  odprowadzona bezpośrednio do gruntu;

·         sprawca zdarzenia: osoba fizyczna –Bogdan Mączyński;

·         KP PSPoż. wydała zakaz  czyszczenia instalacji i zabezpieczyła teren przed dostępem osób postronnych.

 WIOŚ wystąpił z wnioskiem do Pow. Insp. Nadzoru Budowlanego o wszczęcie postępowania adm. w trybie art. 66 i art. 67 Prawa bud.

 

101.

08.07.2000

Pruszków

gm. Pruszków

pow. pruszkowski;

woj. mazowieckie

Zanieczyszczenie wód powierzchniowych ściekami komunalnymi.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Warszawie rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

·         przy ulicy Lipowej z kanalizacji deszczowej wypływały zanieczyszczenia w formie czarnego osadu zawierającego biały granulat;

·         zanieczyszczenie  spowodowało  śniecie ryb  w rzece Utrata;

·         sprawca zdarzenia nie został ustalony;

·         w ramach akcji ratowniczej Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji odcięło wypływ ścieków deszczowych do rzeki Utraty. Zebrane ścieki przepompowano do kanalizacji komunalnej i zneutralizowano.  Organy ścigania prowadzą postępowanie wyjaśniające.

Zanieczyszczenie ustąpiło.

102.

13.07.2000

Rudawa

gm. Głuchołazy

pow. nyski

woj. opolskie

Zanieczyszczenie wód powierzchniowych i śnięcie ryb.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Opolu rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, ,że:

·         w rzece Biała Głuchołaska stwierdzono obecność znacznej ilości śniętych ryb. Śnięte ryby to przeważnie lipień ( dorosłe sztuki i narybek);

·         sprawca zdarzenia: "MALTA-DECOR" S.A. Fabryka Papieru w Poznaniu, Zakład w Rudawie. Doszło do wycieku około 1m3 żywicy poliamidowej z czego część wyciekła do rzeki Biała Głuchołaska;

·           w związku ze zdarzeniem wyłączono  z eksploatacji na 1dzień ujęcie wody dla miasta Nysy, znajdujące  się w miejscowości Siestrzechowice ( ok. 2 km przed ujściem Białej Głuchołaskiej do Jeziora Nyskiego  na rzece Nysa Kłodzka.

Przeprowadzenie kontroli interwencyjnej na terenie Zakładu w Rudawie.

Wydane zarządzenia pokontrolne zostały zrealizowane. Prokuratura rejonowa prowadzi postępowanie wyjaśniające.

Zanieczyszczenie ustąpiło.

103.

16.07.2000

Straszyn

gm. Pruszcz Gdański;

pow. gdański

woj. pomorskie

Zanieczyszczenie wód powierzchniowych  wysokoobciążonymi ściekami.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Gdańsku rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

·         nastąpiło zanieczyszczenie rzeki Raduni wysoko obciążonymi ściekami;

·         w rzece stwierdzono obecność śniętych ryb;

·         sprawca zdarzenia: gorzelnia w Goszynie, należąca do firmy "Komers International"-Elżbieta Madry w Straszynie.;

·         PSPoż. po przeprowadzeniu rozpoznania poleciła otwarcie Elektrowni w Straszynie w celu rozcieńczenia  zanieczyszczenia.

Zanieczyszczenie ustąpiło.

104

17.07.2000

Kołbiel

gm.Kołbiel

pow.otwocki

woj.mazowieckie

Zanieczyszczenie powierzchni ziemi wyciekłymi chemikaliami.

Przeprowadzenie przez  WIOŚ w Warszawie rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

·         na drodze nr.717 doszło do wypadku drogowego samochodów ciężarowych jadących tranzytem z Niemiec na Białoruś,   w wyniku którego nastąpiło uszkodzenie burty samochodu i wyciek przewożonych chemikaliów;

·         uszkodzeniu uległy 3 beczki z klejem o poj.około 600 dm3 oraz pojemnik z farbą drukarską o poj. około 150 dm3;

·         JRG PSPoż. zneutralizowała wyciek i odpad zebrała do beczek. Beczki zdeponowano i zabezpieczono. Prowadzone jest postępowanie w sprawie identyfikacji przewożonego ładunku i unieszkodliwienia powstałego odpadu.  

Zanieczyszczenie usunięto.

105.

17.07.2000

Czaplinek

gm. Góra Kalwaria

pow. piaseczyński

woj. mazowieckie

Wyciek chemikaliów w czasie wypadku drogowego.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Warszawie rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

·         samochód przewożący chemikalia uległ wypadkowi w czasie kolizji 3 TIR-ów;

·         w wyniku wypadku zostało uszkodzonych kilka beczek zawierających klej na bazie skrobi stosowany przy produkcji papierosów.   Nazwa handlowa "TABAKOL";

·         PSPoż.( JRG 20 i JRG 6 spłukały wyciekły produkt wodą. Uszkodzone pojazdy przetransportowano na parking pomocy drogowej i zabezpieczono.    

Zanieczyszczenie usunięto.

106.

21.07.2000

Chodzież

gm.Chodzież

pow. chodzieski

woj. wielkopolskie.

Zanieczyszczenie powierzchni ziemi ropopochodnymi.

Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Pile rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

·         zanieczyszczeniu uległa ulica Breszczaka na odcinku około 200 m;

·         sprawca zdarzenia nie został ustalony;

·         ilość wyciekłego oleju napędowego oszacowano na około 400 dm3;

·         część  zanieczyszczenia została spłukana przez intensywne opady deszczu do kanalizacji wód opadowych;

·         akcja ratownicza PSPoż. polegała na zabezpieczeniu kratki kanalizacji wód opadowych przed dalszym spływem oleju i zebraniu zanieczyszczeń z jezdni;

Zanieczyszczenie usunięto.

107.

24.07.2000

Nowy Sącz

gm. Nowy Sącz

pow.nowosądec.

woj. małopolskie

Zanieczyszczenie wód powierzchniowych połączone ze śnięciem ryb w Potoku Kubinka..

Przeprowadzenie przez przedstawicieli Delegatury w Nowym Sączu rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

·         w wyniku spustu wody i popłuczyn z basenu letniego doszło do zanieczyszczenia Potoku Kubinka;

·         zanieczyszczenie wystąpiło od wylotu z basenu do ujścia Potoku do rzeki Dunajec, tj. na odcinku około 1,9 km;

·         na całej długości cieku zauważono śnięte ryby oraz narybek.

Zanieczyszczenie ustąpiło.

108.

25.07.2000

Wólka Radzymińska;

gm.Nieporęt

pow. legionowski

woj.mazowieckie

Wyciek surowej ropy naftowej z rurociągu "PRZYJAŹŃ".

Przeprowadzenie przez przedstawicieli WIOŚ w Warszawie rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

·         nastąpiło uszkodzenie rurociągu transportującego surową ropę naftową podczas remontu izolacji rurociągu;

·         sprawca zdarzenia: firma "OMEGA" z Płocka;

·         akcja ratownicza prowadzona była początkowo przez PSPoż., a następnie przez właściciela rurociągu: "PERN" w Płocku   Zbierającą się w wykopie ropę wybrano do cystern i przewieziono do bazy firmy w Płocku. Wybrano około 20 Mg ropy i przekazano do utylizacji do firmy "Keramzyt" Badanie gleby i wód wykazały ,że zarządzenie nakazujące doprowadzenie środowiska do stanu właściwego zostało wykonane.  

Zanieczyszczenie zlikwidowano.

109.

25.07.2000

Hipolitów

gm.Halinów

pow. miński

woj.mazowieckie

Pożar w zakładzie tworzyw sztucznych.

Przeprowadzenie przez  Delegaturę WIOŚ w Siedlcach z/s w Mińsku Maz. rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało że:

·         doszło do pożaru Zakładu Tworzyw Sztucznych. Spaleniu uległ magazyn wyrobów, hala produkcyjna, budynek produkcyjny i magazyn maszyn o łącznej kubaturze około 9000m3 , surowce  oraz kilka samochodów ciężarowych;

·         sprawca zdarzenia: firma ALCOM  BUSINES  CENTER Sp. z o.o. z siedzibą w  Warszawie;

·         PSPoż. prowadziła akcję gaszenia pożaru około 20 godzin.  Nie nastąpiło zanieczyszczenie wód.

Zanieczyszczenie powietrza ustąpiło.

110.

01.08.2000

Tarnowo

gm. Rogożno

pow. obornicki

woj. wielkopolskie

Zanieczyszczenie powierzchni ziemi olejem napędowym.

Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Pile rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

·         w wyniku zderzenia się pociągu z zestawem drogowym doszło do wywrócenia się naczepy;

·         zbiornik naczepy uległ dużemu rozszczelnieniu, co spowodowało wyciek całej zawartości dwu komór zbiornika;

·         do gruntu wyciekło około 13,58 Mg oleju napędowego, który spowodował zanieczyszczenie gruntu na powierzchni około 1130 m2 . Objętość zanieczyszczonego gruntu określono na       930 m3;

·         akcję ratowniczą przeprowadziła PSPoż. z Poznania i Obornik. Przeprowadzono ewakuację pasażerów. Pojazdy zabezpieczono, pozostały olej napędowy przepompowano do sprawnej autocysterny.

·              sprawca zdarzenia: Polskie Koleje Państwowe;

Zakład Infrastruktury Kolejowej i Firma "PROTE" z Poznania  opracowują harmonogram prac rekultywacyjnych, które  ma wykonać firma  "PROTE" w terminie do dnia 31 grudnia 2002 roku.

Prokuratura Rejonowa w Wągrowcu prowadzi działania wyjaśniające w sprawie zdarzenia.

Akcja usuwania skutków zdarzenia jest w toku.

111.

02.08.2000

Częstochowa

woj.śląskie

 

 

Zanieczyszczenie powietrza amoniakiem  wyciekłym podczas awarii instalacji chłodniczej.

Przeprowadzenie przez  Delegaturę  WIOŚ w Częstochowie rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało że:

·         w wyniku uszkodzenia zaworu bezpieczeństwa  skraplacza doszło do rozszczelnienia inastalacji chłodniczej na terenie lodowiska  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie;

·         nastąpił wyciek około 16 dm3 amoniaku. W zbiornikach instalacji chłodniczej znajdowało się około 8 Mg amoniaku;

·         akcja ratownicza przeprowadzona przez PSPoż. polegała na zastosowaniu kurtyn wodnych i odcięciu  dopływu amoniaku do skraplaczy. 

Zagrożenie zlikwidowano. Zanieczyszczenie ustąpiło.

112.

09.08.2000

Gdańsk

woj.pomorskie

Na wodach kanału Motławy stwierdzono obecność substancji ropopochodnej.

Przeprowadzenie przez  WIOŚ w Gdańsku rozpoznania zdarzenia z którego wynikało, że:

·         zanieczyszczeniu uległy wody rzeki Motławy  na powierzchni około 300 m2;

·         wypływ zanieczyszczeń następował z kolektora wód opadowych w rejonie ul. Szerokiej;

·         ilość ropopochodnych jaka przedostała się do kanału nie została ustalona;

·         JRG nr. 2 PSPoż. w Gdańsku przy pomocy gaśniczej jednostki pływającej "Strażak-2"  należącej do Portowej Straży Pożarnej zneutralizowała wyciek. Zastosowano zaporę przeciwrozlewową;

·         nadzór nad usuwaniem skutków zdarzenia prowadził Kapitanat Portu w Gdańsku. 

Zanieczyszczenie usunięto.

113.

09.08.2000

Świecko

gm. Słubice

pow. słubicki

woj. lubuskie

Zanieczyszczenie powierzchni ziemi polichlorostyrenem.

Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Gorzowie Wielkopolskim rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

·         na drodze krajowej nr.276 doszło do wycieku polichlorostyrenu,  z autocysterny należącej do właściciela niemieckiego;

·         wyciek nastąpił na skutek powstałej nieszczelności płaszcza zbiornika autocysterny;

·          ze zbiornika wyciekło około 300 dm3 polichlorostyrenu, z czego bezpośrednio na drogę wyciekło około 15 dm3 tej substancji;

·         akcję ratowniczą  przeprowadziła JRG PSPoż. po zamknięciu drogi przez policję. Pod cieknacą autocysternę podstawiono zbiornik przenośny, a wyciekły polichlorostyren przysypano sorbentem  i zebrano.    

Zanieczyszczenie usunięto

114.

10.08.2000

Złocieniec

gm.Złocieniec

pow.drawski

woj.zachodnio-pomorskie

Na powierzchni rzeki Wąsawa stwierdzono obecność substancji ropopochodnych.

Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Koszalinie rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało że:

·         przyczyną zanieczyszczenia rzeki był wypływ zanieczyszczonych wód opadowych z kolektora miejskiego;

·         stwierdzono że zanieczyszczenia pochodziły z terenu byłego Zakładu Przemysłu Lekkiego Spółka z o.o. , którego obiekty zostały sprzedane.

Na wylocie miejskiego kolektora ściekowego do rzeki Wąsawy został zainstalowany separator produktów naftowych.  

Zanieczyszczenie usunięto

115.

12.08.2000

Michalice

gm.Namysłów

powiat namysłowski

woj. opolskie

Zanieczyszczenie rzeki Widawy ropopochodnymi.

Przeprowadzenie przez  WIOŚ  w Opolu rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało co następuje:

·         nastąpiło zanieczyszczenie rzeki Widawy paliwem wyciekłym podczas wywrócenia się koparki pracującej przy budowie zbiornika wodnego w Michalicach;

·         zanieczyszczeniu uległy wody rzeki w postaci rozproszonego filmu i nieregularnych skupisk w zakolach rzeki;

·         ślady zanieczyszczeń zaobserwowano na długości około 10 km;

·         nie stwierdzono wystąpienia śnięcia ryb;

·         akcja ratownicza polegała na zebraniu zanieczyszczeń przy użyciu zapór ze słomy.

   

Zanieczyszczenie usunięto.

116.

13.08.2000

Gdańsk

woj. pomorskie

Zanieczyszczenie rzeki Martwa  Wisła substancjami ropopochodnymi.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Gdańsku rozpoznania zdarzenia z którego wynikało,  że:

·         w rejonie mostu kolejowego na Martwej Wiśle stwierdzono wyciek substancji ropopochodnych;

·         przyczyną wycieku było manipulowanie przez nieznanego sprawcę zaworem spustowym cysterny kolejowej przy próbie kradzieży znajdującego się w niej produktu;

·         do rzeki wyciekło około 150 kg mazutu;

·         akcję usuwania Mazutu z powierzchni rzeki Martwa Wisła przeprowadziła JRG PSPoż. nr.2 z Gdańska i jednostka  "Strażak -2" z Gdańska;

·         nadzór nad usuwaniem skutków zanieczyszczenia prowadził Kapitanat Portu w Gdańsku;

 

Zanieczyszczenie usunięto.

117.

16.08.2000

Jankowice

gm. Babice

pow. chrzanowski

woj. małopolskie

Zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód  powierzchniowych wyciekłym kwasem siarkowym.

 

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Krakowie rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało że:

·         w wyniku wypadku drogowego samochodu ciężarowego marki KAMAZ  doszło do rozszczelnienia  pojemnika ze stężonym  95% kwasem siarkowym;

·         nastąpił wyciek kwasu w ilości około 700 kg;

·         przewożony ładunek składał się z 3 pojemników z kwasem siarkowym o pojemności   około     1 m3 każdy, kilku worków zawierających sodę akustyczną i kilku beczek zawierających syrop spożywczy;

·         rozsypany ładunek częściowo znalazł się w rowie melioracyjnym, który połączony jest z potokiem bez nazwy;

·         akcja ratownicza przeprowadzona przez PSPoż. z Chrzanowa i JRCh PSPoż. z Krakowa polegała na zabezpieczeniu terenu, uszczelnieniu uszkodzonych zbiorników i neutralizacji wycieku. Ewakuowano czasowo   10 osób z pobliskich domów mieszkalnych.   

Zanieczyszczenie zlikwidowano.

118.

22.08.2000

Bytom

gm. Bytom

pow. bytomski

woj. śląskie

 

Zanieczyszczenie powietrza i gruntu  w wyniku pożaru odpadów polistyrenu .

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Katowicach rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało,że:

·         do pożaru doszło na terenie Zakładu Przerobu Tworzyw Sztucznych "Kastan" Sp. z.o.o.

·         spaleniu uległy odpady polistyrenu  przygotowane do przerobu  zgromadzone na placu składowym  na powierzchni około  400 m2 w postaci pryzmy o wysokości około 2 metrów;

·         w czasie prowadzenia akcji gaśniczej powstały odcieki, które utworzyły rozlewisko zanieczyszczajac grunt od strony zachodniej zakładu. analizy nie wykazały przekroczenia dopuszczalnych norm. Powstały w czasie akcji ratowniczej odpad przekazano na wysypisko miejskie.

Organy ścigania prowadzą dochodzenie. 

Zanieczyszczenie zlikwidowano.

119.

28.08.2000

Sochaczew

gm. Sochaczew

pow. sochaczewski

woj. mazowieckie

Zanieczyszczenie wód powierzchniowych  ropopochodnymi.

Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Płocku rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

·         nastąpił wypływ ścieków zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi z kolektora wód opadowych do rzeki Pisi;

·         stwierdzono obecność ropopochodnych w postaci filmu na powierzchni wód rzeki na długości około 1 km;

·         akcja ratownicza przeprowadzona przez JRG KP PSPoż z Sochaczewa polegała na zebraniu zanieczyszczeń przy użyciu zapór ze słomy.

Zanieczyszczenie usunięto.

120.

30.08.2000

Florynka

gm.Grybów

pow. nowosądecki

woj. małopolskie

Zanieczyszczenie powierzchni ziemi ropopochodnymi.

Przeprowadzenie przez  Delegaturę WIOŚ w Nowym Sączu  rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

·         nastąpił wyciek nieustalonej  ilości ropopochodnych   z podziemnego zbiornika magazynowego prawdopodobnie podczas jego mycia;

·         doszło do zanieczyszczenia gruntu, głównie suchego rowu melioracyjnego na długości około 50 m;

·         sprawca zdarzenia: właściciel miejscowej stacji paliw;

·         akcja ratownicza przeprowadzona przez PSPoż. przy udziale sprawcy zdarzenia polegała na usunięciu ropopochodnych  z rowu melioracyjnego.   

Zanieczyszczenie usunięto.

121.

31.08.2000

Elbląg

woj. warmińsko-mazurskie

Zanieczyszczenie wód powierzchniowych ropopochodnymi.

Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Elblągu  rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

·         stwierdzono zanieczyszczenie rzeki Elbląg ropopochodnymi na odcinku długości około 1 km;

·         obecność filmu olejowego stwierdzono na powierzchni około 2.000 m2  rzeki;

·         sprawca zdarzenia nie został ustalony;

·         akcja ratownicza PSPoż. polegała na zebraniu ropopochodnych przy użyciu zapór sorbentowych.

Zanieczyszczenie usunięto.

122.

31.08.2000

Olsztynek

gm. Olsztynek

woj. warmińsko-mazurskie

Zanieczyszczenie powierzchni ziemi żywicą fenolowo-formaldehydową.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Olsztynie rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

·         podczas transportu drogowego nastąpił wyciek żywicy fenolowo-formaldehydowej (nr ONZ  1760, kl.8 materiał ciekły żrący);

·         w czasie długotrwałego wycieku kroplowego stwierdzono zanieczyszczenie na odcinku około  4 km drogi. Na obwodnicy Olsztynka w miejscu prawdopodobnego zatrzymania się kierowcy, utworzyło się rozlewisko wyciekającej substancji na powierzchni około 4,5 m2;

·         sprawca zdarzenia nie został ustalony;

·         akcja ratownicza przeprowadzona przez PSPoż. polegała na zasypaniu wycieku piaskiem i zebraniu do pojemników, które zostały zabezpieczone przez właściciela terenu tj. Rejon Dróg Krajowych.    

Zanieczyszczenie usunięto.

123.

04.09.2000

Walidrogi

gm. Tarnów Opolski

woj.opolskie

Zanieczyszczenie powierzchni ziemi żywicą o nazwie handlowej ECOTEK.

Przeprowadzenie przez  WIOŚ w Opolu rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

·         nastapiło wywrócenie się przyczepy samochodu cieżarowego marki STAR;

·         na przyczepie znajdowały się 4 kontenery o pojemności około 1 m3 każdy, z żywicą o nazwie ECOTEK, zawierajacą około 50% alkoholu furfurylowego o numerze ONZ 2874 kl.6.1 Materiały trujące;

·         w czasie wypadku kontenery spadły na asfalt i 2 z nich uległo rozszczelnieniu, w wyniku czego na jezdnię asfaltową wyciekło około 150 dm3  żywicy;  

·         akcja ratownicza przeprowadzona przez PSPpoż. polegała na zasypaniu wycieku sorbentem. Część żywicy została rozjeżdżona przez samochody na długości około 1 km drogi;

·         sprawca zdarzenia: Przedsiebiorstwo Usługowo-Transportowe "TRANSBERG" Spółka z.o.o. z Pustkowa.

       

Zanieczyszczenie zlikwidowano.

124.

06.09.2000

Gogolin

gm.Gogolin

pow.krapkowicki

woj. opolskie

Zanieczyszczenie gruntu szlamem wyciekłym z rurociągu przesyłowego gazu ziemnego.

Przeprowadzenie  przez  WIOŚ w Opolu rozpoznania zdarzenia z którego wynikało, że:

·         nastąpił wyciek szlamu z rurociągu przesyłowego gazu ziemnego w ilości około 2 Mg;

·         szlam stanowił mieszaninę pyłu gazu ziemnego, szlamów  gazu koksowniczego oraz środka nawaniającego;

·         zanieczyszczeniu uległo około 7,5 m2 powierzchni gruntu;

·         sprawca zdarzenia: PGNiG -Regionalny Oddział Przesyłu w Świerklanach;

·         akcja ratownicza przeprowadzona przez sprawcę zdarzenia polegała na zebraniu szlamu do dołu wyłożonego folią,  a następnie odpompowano i wywieziono wozem asenizacyjnym do Zakładów Koksowniczych w Zdzieszowicach do utylizacji.   

Zanieczyszczenie usunięto.

125.

09.09.2000

Miszewo Wielkie

gm.Nowe Miasto

pow.płoński

woj.mazowieckie

Zanieczyszczenie wód powierzchniowych ściekami i śnięcie ryb.

Przeprowadzenie przez Delegaturę  WIOŚ w Ciechanowie rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

·         wystąpiło śnięcie ryb w wodach rzeki Sony, poniżej wylotu kolektora ściekowego  Zakładu Utylizacyjnego "SONA";

·         sprawca zdarzenia: Zakład Utylizacyjny "SONA";

·         nie prowadzono akcji ratowniczej. 

 

Zanieczyszczenie ustąpiło.

126. 

09.09.2000

Sierpów

gm.Zgierz

pow.zgierski

woj.łódzkie

Zanieczyszczenie powierzchni ziemi ropopochodnymi.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Łodzi rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

·         samochód cysterna marki SCANIA  przewożący około 32 m3 oleju napędowego przewrócił się na bok i wpadł do rowu;

·         sprawca zdarzenia: firma "BUDOTRANS" w Wożnikach;

·         nastąpił wyciek paliwa przez zawory wlewowe;

·         akcja ratownicza PSPoż. polegała na zabezpieczeniu miejsca wycieku i jego neutralizacji. Olej napędowy przepompowano do podstawionej cysterny,a uszkodzoną cysternę postawiono na koła i odholowano na parking. 

Zanieczyszczenie zlikwidowano.

127.

09.09.2000

Krążkowo

gm.Złotniki Kujawskie;

powiat inowrocławski;

woj.kujawsko-pomorskie

Zanieczyszczenie powierzchni ziemi ropopochodnymi.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Bydgoszczy  rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

·         nieznany sprawca dokonał nawiertu rurociągu przesyłowego produktów finalnych, usytuowanego pod ziemią;

·         właściciel rurociągu: Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych w Płocku;

·         wg. rozpoznania do gruntu wyciekło około 100 dm3 etyliny 95 bezołowiowej, co spowodowało zanieczyszczenie "suchego" rowu melioracyjnego na powierzchni około 20 m2;

·         akcję usuwania skutków kradzieży przeprowadził PERN  pod nadzorem WIOŚ.

WIOŚ wydał zarządzenie pokontrolne dot. przeprowadzenia badania w zakresie ustalenia stopnia i zasięgu zanieczyszczenia gruntu w terminie do 30 listopada 2000 roku.    

 

128.

13.09.2000

Poznań

woj. wielkopolskie

Zanieczyszczenie wód powierzchniowych ropopochodnymi.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Poznaniu rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

·         z kolektora kanalizacji wód opadowych nastąpił wyciek zanieczyszczeń zawierających substancje ropopochodne w odległości około 300 m od mostu  Przemysła I;

·         zanieczyszczenia wystąpiły na długości około 15 km na rzece Warcie;

·         akcja ratownicza prowadzona  przez  JRG PSPoż była prowadzona w ciągu 2 dni i polegała na zebraniu zanieczyszczenia przy pomocy zapór;

·         sprawca zdarzenia nie został ustalony.  

Zanieczyszczenie zlikwidowano.

129.

15.09.2000

Czerna

gm.Krzeszowice

pow.krakowski

woj.małopolskie

Zanieczyszczenie wód powierzchniowych ropopochodnymi.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Krakowie rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

·         doszło do wycieku około 100 dm3 oleju napędowego z terenu prywatnej posesji ;

·         nastąpiło zanieczyszczenie wód powierzchniowych rzeki Krzeszówki i Rudawy oraz stawów rybnych w Czatkowicach;

·         zagrożeniu zanieczyszczeniem uległo ujęcie wody  pitnej dla 1/3 ludności miasta Krakowa. Wstrzymano pobór wody na ujęciu rzeki Rudawy na okres 2 dni;

·         sprawca zanieczyszczenia: właściciel posesji nr 275;

·         akcję usuwania zanieczyszczeń przeprowadziła PSPoż.

Zanieczyszczenie usunięto.

130.

21.09.2000

Bliszczyce

gm. Branice

pow. głubczycki

woj. opolskie

Zanieczyszczenie wód powierzchniowych

Przeprowadzenie przez  WIOŚ w Opolu rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

·         na całej długości odcinka granicznego rzeki Opawy stwierdzono wystąpienie zanieczyszczenia wód rzeki;

·         zanieczyszczenie pochodziło prawdopodobnie z osadów ściekowych i przedostało się od strony czeskiej;

·         wymycie osadów ściekowych z osadników nastąpiło prawdopodobnie na skutek wystąpienia silnych opadów deszczu na tym terenie.

O wystąpieniu zanieczyszczenia powiadomiono stronę czeską. Wyniki badania wód nie wykazały przekroczenia dopuszczalnych norm. 

Zanieczyszczenie ustąpiło.

131.

26.09.2000

Poznań

woj. wielkopolskie

Zanieczyszczenie wód powierzchniowych ropopochodnymi.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Poznaniu  rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

·         nastąpiło zanieczyszczenie wód rzeki Warty ropopochodnymi  wyciekłymi z kolektora wód opadowych w odległości 300 m za mostem Przemysła I od strony  Łęgów Dębińskich;

·         PSPoż postawiła zaporę przeciwrozlewową pływającą i 8 sztuk zapór słomianych . Zebrano około 50 dm3 zanieczyszczenia;

·         nie ustalono sprawcy zdarzenia..  

Zanieczyszczenie usunięto.

132.

27.09.2000

Gdynia

woj. pomorskie

Zanieczyszczenie wewnętrznych wód morskich wyciekłymi nawozami sztucznymi.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Gdańsku rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało,że:

·         doszło do kolizji rozpędzonego pociągu towarowego (19 wagonów) zawierających tłuczeń , z obudową tacy 3 zbiorników zawierających nawóz ( roztwór saletry amonowo-mocznikowej-VAN) nr.ONZ 2067 kl.5.1 Materiały utleniające.;

·         nastąpiło uszkodzenie rurociągu i niewielki wyciek nawozu do tacy. Roztwór nie przedostał się poza tacę;

·         akcję ratowniczą przeprowadziła JRCh PSPoż. i Portowa Straż Pożarna;

·         zniszczony fragment obudowy tacy zamknięto wałem ziemnym. Nawóz przepompowano do pustego zbiornika i do cystern kolejowych.

Zagrożenie zlikwidowano.

133.

27.09.2000

Świecie

gm.Świecie

pow.świecki

woj. kujawsko-pomorskie

Zagrożenie wybuchowo- pożarowe w wyniku uszkodzenia gazociągu. 

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Bydgoszczy rozpoznania zdarzenia,   z którego wynikało, że:

·         podczas prac przy zakładaniu linii telefonicznej doszło do uszkodzenia głównego gazociągu  zasilającego miasto i jego rozszczelnienie oraz wyciek;

·          zdarzenie miało miejsce w odległości około 10 m od stacji paliw należącej do Polskiego Koncernu  Naftowego "Orlen", na terenie której znajdowało się w zbiornikach około 85 m3

etyliny i oleju napędowego;

·         akcja ratownicza przeprowadzona przez  PSPoż. polegała na określeniu strefy zagrożenia, ewakuacji 180 osób ze strefy zagrożenia, wykonaniu wykopów i postawieniu kurtyn wodnych;

·         uszkodzony odcinek gazociągu wymieniono na nowy pod nadzorem PSPoż.

Zagrożenie zlikwidowano.

134.

29.09.2000

Hel

gm.Hel

woj. pomorskie

Zanieczyszczenie wewnętrznych wód morskich i morza

Przeprowadzenie przez WIOŚ  w Gdańsku rozpoznania zdarzenia,  z którego wynikało, że:

·         nastąpił wyciek ropopochodnych z oczyszczalni wód zęzowych Portu Wojennego w Helu do basenu portowego;

·         zanieczyszczenie w postaci filmu olejowego na powierzchni około 500m2 przedostało się  z wód basenu portowego na wody Zatoki Gdańskiej;

·         akcja ratownicza przeprowadzona przez Jednostki Marynarki Wojennej i PSPoż. polegała na usunięciu zanieczyszczeń z wód basenu portowego i Zatoki Gdańskiej.

Zanieczyszczenie usunięto.

135.

29.09.2000

Chojno Stare

gm.Siedliszcze

pow. chełmski

woj. lubelskie

Zagrożenie wybuchem przewożonego gazu propan-butan.

 

Przeprowadzenie przez  Delegaturę WIOŚ w Chełmie  rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało,że:

·         doszło do wypadku drogowego samochodu ciężarowego  Star przewożącego 476 sztuk butli z gazem propan-butan o poj. 11 kg każda;

·         80% butli uległo rozsypaniu na jezdni i poboczu. Kilkanaście butli zostało poważnie uszkodzonych mechanicznie, a 5 sztuk uległo rozszczelnieniu i następował wyciek gazu;

·         akcja ratownicza przeprowadzona przez KM PSPoż. JRG PSPoż. i OSP polegała na zabezpieczeniu terenu. Rozszczelnione butle wyniesiono na bezpieczną odległość od jezdni, a pozostałe schłodzono prądem wody. W bezpośredniej odległości od samochodu postawiono kurtynę wodną.   

Zagrożenie zlikwidowano.

136.

29.09.2000          

Kalisz

woj. wielkopolskie

Zanieczyszczenie wód powierzchniowych ropopochodnymi.

Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Kaliszu rozpoznania zdarzenia z którego wynikało, że:

·         nastąpiło zanieczyszczenie rzeki Swędrni będącej dopływem rzeki Prosny;

·         zanieczyszczenie w postaci filmu olejowego pokryło całe koryto rzeki;

·         stwierdzono, że zanieczyszczenie wypłynęło z kanalizacji ściekowej Zakładu Ceramiki Budowlanej   "Winiary" w Kaliszu;

·         akcja ratownicza przeprowadzona przez PSPoż. polegała na usunięciu zanieczyszczenia z powierzchni wody przy użyciu zapór.

 

Zanieczyszczenie usunięto.