REJESTR

nadzwyczajnych zagrożeń środowiska w II kwartale 2000 r.

Lp.

 

Data

Miejscowość

Opis zdarzenia

Działania podjęte przez Inspekcję Ochrony Środowiska

Uwagi

1

2

3

4

5

6

46.

01.04.2000.

Lublin

woj. lubelskie

Wyciek i emisja amoniaku z instalacji chłodniczej.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Lublinie rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • nastąpiła awaria instalacji zawierającej około 5 Mg amoniaku, w trakcie prowadzonych prac remontowych w pomieszczeniach leżakowni Browaru znajdującej się kilkanaście metrów pod ziemią;
 • akcję ratowniczą przeprowadziła PSPoż. Odcięto dopływ amoniaku do instalacji. Usunięto ze strefy zagrożenia 8 osób, z tego 4 osoby hospitalizowano. Amoniak z pomieszczeń usunięto za pomocą wentylatorów. Zastosowano wodne prądy mgłowe i kurtyny wodne;
 • po usunięciu awarii przeprowadzono próbę ciśnieniową instalacji chłodniczej i napełniono ją ponownie amoniakiem.

 

Zagrożenie i zanieczyszczenie

Usunięto.

47.

01.04.2000.

Gdynia

woj. pomorskie

Wykolejenie 2 wagonów - cystern

zawierających paraksylen.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Gdańsku rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • nastąpiło wykolejenie się 2 wagonów cystern zawierających paraksylen (nr ONZ 1307, 3 kl. mat. niebezpiecznych);
 • nie doszło do rozszczelnienia cystern i do wycieku niebezpiecznego ładunku;
 • akcję ratowniczą przeprowadziła Zakładowa Straż Pożarna i PSPoż.. Akcja trwała około 10 godzin i polegała na postawieniu wagonów cystern na kołach. W rejonie zdarzenia znajduje się zabudowa mieszkalna. Sprawna akcja ratownicza pozwoliła na uniknięcie ewakuacji ludności.

Zagrożenie zlikwidowano.

48.

01.04.2000.

Boguchwała

gm. Boguchwała

pow. rzeszowski

woj. podkarpackie

Zanieczyszczenie powierzchni ziemi olejem opałowym.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Rzeszowie rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • nastąpiło wywrócenie się pojazdu przewożącego zbiornik zawierający około 1m3 oleju opałowego. Ilość wyciekłego oleju określono na około 500 dm3 ;
 • zanieczyszczeniu uległo kilka metrów kwadratowych jezdni. Część oleju przedostała się do kanalizacji wód opadowych;
 • sprawca zdarzenia: Bogdan Chmiel zam. w Mogielnicach 153;
 • akcję ratowniczą podjęła JRG PSPoż. Oczyszczono jezdnię przy użyciu piasku i trocin. Kanalizację zabezpieczono, studzienkę oczyszczono. Sprawca zdarzenia zabrał odpady własnym sprzętem i przekazał do WSK w Rzeszowie, do utylizacji.

 

 

Zanieczyszczenie zlikwidowano.

1

2

3

4

5

6

49.

05.04.2000.

Wrocław

woj. dolnośląskie

Zanieczyszczenie powierzchni ziemi preparatem FOSOL.

Przeprowadzenie przez WIOŚ we Wrocławiu rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • na skutek niewłaściwego zamocowania przewożonego ładunku, nastąpił upadek beczki zawierającej FOSOL, o pojemności około 60 dm3 na jezdnię asfaltową i pobocze;
 • wyciekła cała zawartość beczki. Zanieczyszczeniu uległo 400 metrów jezdni oraz około 20 metrów pobocza;
 • akcję ratowniczą przeprowadziła PSPoż. Wyciek zneutralizowano pod nadzorem przedstawicieli WIOŚ;
 • sprawca zdarzenia: Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Usługowe we Wrocławiu.

 

Zanieczyszczenie zlikwidowano.

50.

05.04.2000

Ubocz

gm. Olszyna

pow. Lubań

woj. dolnośląskie

Śnięcie ryb w wodach rzeki Olszówki będącej dopływem rzeki Kwisy.

Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Jeleniej Górze rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • na powierzchni wód rzeki Olszówki, na 5-cio kilometrowym odcinku wystąpiło śnięcie ryb (pstrąg potokowy);
 • przyczyną śnięcia ryb była infiltracja kwaśnych wód do rzeki Olszówki z terenu Fabryki Nawozów Fosforowych “Ubocz” w Uboczu;
 • PSPoż przeprowadziła wizję lokalną, ale zdecydowała o braku konieczności prowadzenia działań ratowniczych.

Zanieczyszczenie ustąpiło.

51.

12.04.2000

Tarnogród

gm. Tarnogród

pow. biłgorajski

woj. lubelskie

Wyciek amoniaku z nieczynnej chłodni.

Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Zamościu rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • stwierdzono kroplowy wyciek amoniaku z nieszczelnego zaworu nieczynnej instalacji chłodniczej;
 • sprawca zdarzenia: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Tarnogrodzie (w stanie likwidacji);
 • amoniak wyczuwalny był poza terenem zakładu;
 • akcja ratownicza przeprowadzona przez PSPoż. polegała na uszczelnieniu zaworu.

 

Wyciek zanieczyszczenia zlikwidowano.

52.

16.04.2000

Radomsko

gm. Radomsko

pow. radomszczański

woj. łódzkie

Zanieczyszczenie powierzchni ziemi olejem transformatorowym.

Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Piotrkowie Trybunalskim rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • wyciek oleju transformatorowego nastąpił z przeznaczonego na złom transformatora, w wyniku kradzieży zaworu spustowego oleju przez nieznanych sprawców;
 • właścicielem transformatora jest Zakład Energetyczny w Radomsku;
 • akcję ratowniczą podjął właściciel transformatora, a następnie PSPoż. Zebrano około 800 dm3 wyciekłego oleju. Zanieczyszczoną powierzchnię zasypano trocinami, a powstały odpad zebrano i zabezpieczono;
 • ilość wyciekłego oleju oszacowano na około 12m3;

Zanieczyszczenie zlikwidowano.

1

2

3

4

5

6

53.

18.04.2000

Olesin

gm. Dębe Wielkie

pow. miński

woj. mazowieckie

Wyciek substancji niebezpiecznej ze zbiornika metalowego.

Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Mińsku Mazowieckim rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • ze zbiornika metalowego o pojemności około 400 dm3 wydostawał się gazowy fosgen. Spółdzielnia Pracy “CHEMIA” była przed laty producentem środków bojowych dla wojska;
 • oprócz zbiornika, z którego wydostawał się gaz, na terenie Spółdzielni stwierdzono obecność 12 zbiorników o podobnej pojemności i zawartości;
 • PSPoż. zabezpieczyła miejsce zdarzenia i uszczelniła zbiornik. Wydano polecenie wykonania ogrodzenia, oznakowania i zadaszenia zbiorników. Neutralizacja odpadów zostanie dokonana przez firmę "AWAT". Prowadzone są ostateczne uzgodnienia w tej sprawie.

 

Zagrożenie zlikwidowano.

54.

18.04.2000

 

Gdynia

woj. pomorskie

Zanieczyszczenie wód powierzchniowych paliwem okrętowym.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Gdańsku rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • podczas pobierania paliwa przez m/v “AGI” z bunkierki “ŚLĘŻA” nastąpił wylew ciężkiego paliwa okrętowego na pokład m/v “AGI” i do kanału portowego przy Nabrzeżu Helskim;
 • ustalono, że wyciek paliwa spowodowany był przez m/v “AGI” na skutek;

 • braku właściwego dozoru załogi na pokładzie, podczas operacji pobierania paliwa;
 • braku zabezpieczenia skrzyni przelewowej wokół odpowietrzeń zbiorników paliwowych ;
 • braku zabezpieczeń otworów ściekowych na pokładzie podczas operacji pobierania paliwa;

Akcję ratowniczą przeprowadziła firma: "Port -Service" z Gdyni.

 

Zanieczyszczenie usunięto

55.

19.04.2000

Złocieniec

gm. Złocieniec

pow. drawski

woj. zachodnio-pomorskie.

Wyciek oleju transformatorowego i zanieczyszczenie rzeki Wąsawy.

Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Koszalinie rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • stwierdzono wyciek oleju transformatorowego z transformatora w wyniku próby kradzieży;
 • właściciel posesji: firma Zespół Pałacowo-Hotelowy Chmielewski i Cygan w Trzęsaczu;
 • olej spuszczony z transformatora, poprzez kanalizację deszczową przedostał się do rzeki Wąsawy przepływającej przez obszar Drawskiego Parku Krajobrazowego;
 • akcję ratowniczą przeprowadziła PSPoż. Postawiono zapory przeciwrozlewowe na rzece Wąsawie. Wypompowano olej z kanalizacji deszczowej i pozostały w transformatorze.
 • właściciel nieruchomości zabezpieczył drugi transformator przed dostępem osób postronnych;
 • olej spuszczony z transformatora został przekazany do Zakładu Produktów Naftowych w Złocieńcu należącego do Polskiego Koncernu Naftowego;
 • odpady stałe (zużyte maty słomiane) przekazano na uszczelnione wysypisko gminne w miejscowości Stawno;
 • zaolejone wody zostały przekazane do firmy “SHIP - SERWICE” w Szczecinie;
 • sprawcy zanieczyszczenia zostali ujęci przez policję.

 

 

Zanieczyszczenie zlikwidowano.

1

2

3

4

5

6

56.

19.04.2000

Połczyno

gm. Puck

pow. pucki

woj. pomorskie

Zanieczyszczenie kiszonki rtęcią.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Gdańsku rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • zdarzenie miało miejsce na terenie indywidualnego gospodarstwa rolnego, zlokalizowanego w Połczynie przy ulicy Szkolnej 7;
 • kiszonka w ilości około 15 Mg znajdowała się w pryzmie na polu i w oborze;
 • w masie kiszonki stwierdzono obecność kuleczek rtęci;
 • akcję zabezpieczenia kiszonki przeprowadziła PSPoż. Kiszonkę znajdującą się w oborze zebrano do 24 worków foliowych. Kiszonka znajdująca się na polu została zabezpieczona folią. Firma “OMIKRON”z Gdańska podjęła się zutylizowania zanieczyszczonej kiszonki;
 • prokuratura rejonowa prowadzi śledztwo w sprawie zdarzenia.

 

Zagrożenie zlikwidowano.

57.

20.04.2000

Tomaszów Maz.

pow. tomaszowski

woj. łódzkie

Zanieczyszczenie powietrza amoniakiem

Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Piotrkowie Trybunalskim rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • na terenie Tomaszowskich Zakładów Drobiarskich “ROLDROB” Sp. z o.o. doszło do wycieku i emisji amoniaku z instalacji chłodniczej;
 • akcję ratowniczą przeprowadziła PSPoż. z Tomaszowa Maz. i z Piotrkowa Tryb. Wyciek został zatrzymany. Awarię usunięto;

 • sprawca zdarzenia: Zakłady Drobiarskie “ ROLDROB” w Tomaszowie Maz.

 

Zagrożenie zlikwidowano.

58.

5.04.2000

Polędzie

gm. Dopiewo

pow. poznański

woj. wielkopolskie.

Zanieczyszczenie powierzchni ziemi mazutem.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Poznaniu rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • nastąpiło wylanie mazutu bezpośrednio do gruntu, na terenie Przedsiębiorstwa Budownictwa Drogowego przy ulicy Nowej;
 • ilość wylanego oleju oszacowano na około 300 dm3;
 • skutki zanieczyszczenia zostały usunięte przez sprawcę zdarzenia.

 

Zanieczyszczenie usunięto.

59.

25.04.2000

Kowal

gm. Kowal

pow. włocławski

woj. kujawsko-pomorskie

 

Wyciek oleju silnikowego w czasie transportu.

Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ we Włocławku rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • w wyniku kolizji drogowej nastąpiło wywrócenie pojazdu przewożącego olej silnikowy, przekładniowy, hydrauliczny oraz smar do smarowania form w ilości około 10 Mg w beczkach metalowych i pojemnikach z tworzywa sztucznego;
 • nastąpiło rozlanie oleju na jezdnię i pobocze na powierzchni około 700 m2 ;

 • PSPoż. usunęła rozlany olej przy użyciu sorbentu. Powstały odpad został zutylizowany przez PSPoż.

 

 

Zanieczyszczenie zlikwidowano.

1

2

3

4

5

6

60.

27.04.2000

Puławy

gm. Puławy

woj. lubelskie

Wyciek kwasu solnego w wyniku rozszczelnienia zbiornika stokażowego.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Lublinie rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • na terenie byłej Fabryki Żelatyny "Żelatyna" S.A. stwierdzono rozszczelnienie stacjonarnego zbiornika stokażowego i wyciek kwasu solnego;
 • akcja ratownicza przeprowadzona przez JRG PSPoż. oraz służby ratownictwa chemicznego Z.A. "Puławy" polegała na przepompowaniu zawartości zbiornika do sprawnej i szczelnej cysterny kolejowej.

Inspektorzy WIOŚ przeprowadzili kontrolę interwencyjną i wydali zarządzenie pokontrolne z terminem realizacji do 31 maja 2000r. Zarządzenie nie zostało zrealizowane.

Na wniosek WIOŚ w Lublinie Starosta Puławski wydał sprawcy zdarzenia decyzję o ustaleniu zakresu i terminu usunięcia zagrożenia, Inspektorat Dozoru Technicznego w Lublinie wydał w dniu 15 maja2000r decyzję nakazującą w terminie natychmiastowym opróżnienie wszystkich zbiorników z kwasu solnego ze względu na ich stan techniczny. W dniu 18 maja 2000 Okręgowy Inspektorat Kolejowego Dozoru Technicznego w Lublinie wydał decyzję nakazującą sprawcy zdarzenia opróżnienie zbiorników z chemikalii, ich utylizację lub przetransportowanie w miejsce spełniające warunki dozoru technicznego z rygorem natychmiastowej wykonalności. O zanieczyszczeniu środowiska przez firmę "Żelatyna" S.A. w Puławach WIOŚ poinformował Państwową Inspekcję Pracy oraz Prokuraturę.

 

Zanieczyszczenie nie zostało zlikwidowane.

61.

04.05. 2000

Bydgoszcz

woj. kujawsko-pomorskie

Zanieczyszczenie powietrza chlorem w wyniku awarii instalacji technologicznej.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Bydgoszczy rozpoznania zdarzenia z którego wynikało, że:

 • wystąpiła awaria na instalacji technologicznej Wydziału Epichlorohydryny, gdzie doszło do rozszczelnienia rurociągu z chlorem;
 • emisja chloru trwała około 1-2 min. i wstępnie określono jej wielkość na około 30 kg;
 • po zaistnieniu awarii instalacja niezwłocznie została wyłączona z ruchu, a teren przyległy został zabezpieczony przed dostępem osób postronnych;
 • w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się chloru zakładowa straż pożarna zastosowała kurtyny wodne;
 • wyniki pomiarów stężenia chloru w powietrzu poza terenem zakładu nie wykazały przekroczenia dopuszczalnych norm.

 

Zanieczyszczenie ustąpiło.

62.

04.05.2000

Łężyca

gm. Zielona Góra;

pow. zielonogórski

woj. lubuskie

Zanieczyszczenie wód powierzchniowych ściekami technologicznymi.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Zielonej Górze rozpoznania zdarzenia z którego wynikało, że:

 • nastąpiło zanieczyszczenie cieku melioracyjnego o nazwie “Gęśnik” na długości około 2 km;
 • zanieczyszczenie nastąpiło w wyniku rozszczelnienia sieci ścieków technologicznych i zrzutu ich do kanalizacji wód opadowych;
 • sprawca zdarzenia: Firma: “NOWITA”S.A. w Zielonej Górze.

Przeprowadzono badania wód i ścieków. Nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych norm.

Zanieczyszczenie ustąpiło. Dokonano trwałego zabezpieczenia kanalizacji wód opadowych.

1

2

3

4

5

6

63.

06.05.2000

Karczówka

gm. Złotniki Kuj.

pow. inowrocławski

woj. kujawsko-pomorskie

Wyciek benzyny bezołowiowej z rurociągu “PRZYJAŹŃ”.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Bydgoszczy rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • nieznany sprawca nawiercił rurociąg przesyłowy benzyny bezołowiowej, w celu kradzieży;
 • nastąpił wyciek około 2m3 etyliny do gruntu. Bezpośredniemu zanieczyszczeniu uległo około 200 m2 gruntu pod rurociągiem, w odległości około 200 m od cieku Zielona Struga;
 • właściciel rurociągu: Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych “PRZYJAŹŃ” w Płocku;
 • akcję ratowniczą prowadziła PSPoż i właściciel rurociągu. Rurociąg uszczelniono. Zebrano około 500 dm3 wyciekłego paliwa; zastosowano sorbenty;
 • bezpośredni sprawca zdarzenia nie został ustalony.

Zarządzenie pokontrolne WIOŚ zostało zrealizowane. Wyniki badań gruntu wykazały wysoki poziom zawartości ropopochodnych w gruncie. WIOŚ prowadzi nadzór nad usuwaniem skutków zdarzenia.

Prowadzone jest usuwanie skutków wycieku.

64.

08.05.2000

Jastew

gm. Dębno

pow. brzeski

woj. małopolskie

Zanieczyszczenie powierzchni ziemi olejem silnikowym w czasie wypadku samochodowego.

Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Tarnowie rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • nastąpiło zderzenie dwóch samochodów ciężarowych, z których jeden przewoził olej silnikowy w pojemnikach (wielkość ładunku 1 Mg);
 • w wyniku rozszczelnienia ładunku doszło do wycieku na jezdnię i pobocze około 100 dm3 oleju silnikowego;
 • akcję ratowniczą przeprowadziła PSPoż. Teren zabezpieczono, zebrano część rozlanego oleju. Zanieczyszczony grunt (około 6m3) wybrano i zgromadzono w kontenerze, a następnie zutylizowano w Zakładach Azotowych S.A. w Tarnowie.

Zanieczyszczenie zlikwidowano.

65.

09.05.2000

Lublin

woj. lubelskie

Zagrożenie zanieczyszczenia rzeki Bystrzycy ropopochodnymi.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Lublinie rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • z kolektora wód opadowych usytuowanego nad rzeką Bystrzycą, nastąpił wyciek ścieków zawierających ropopochodne;
 • sprawca zdarzenia nie został ustalony;
 • akcja ratownicza przeprowadzona przez PSPoż. polegała na postawieniu zapór zabezpieczających wypływ zanieczyszczeń do rzeki Bystrzycy. Zastosowano absorbent i wiązkę chłonącą u wylotu kolektora.

Zanieczyszczenie zlikwidowano.

66.

10.05.2000

Tarnów

woj. małopolskie

Zanieczyszczenie powierzchni ziemi fenolem.

Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Tarnowie rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • nastąpił wyciek fenolu, w wyniku rozszczelnienia urządzenia przeładunkowego na terenie Zakładów Azotowych S.A. w Tarnowie;
 • wyciekły fenol przedostał się z tacy do gruntu pod zbiornikiem, w ilości około 200-250 kg;
 • akcję usuwania skutków zdarzenia przeprowadził sprawca zdarzenia, tj. Zakłady Azotowe S.A. w Tarnowie pod nadzorem WIOŚ. Zanieczyszczony grunt wybrano i przekazano do utylizacji na terenie zakładu. Zanieczyszczone wody opadowe skierowano na oczyszczalnię ścieków.

Zanieczyszczenie zlikwidowano.

1

2

3

4

5

6

67.

11.05.2000

Nowy Targ

pow. nowotarski

woj. małopolskie

Zanieczyszczenie wód powierzchniowych serwatką .

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Krakowie rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • doszło do wycieku serwatki do kanalizacji wód opadowych, a następnie do potoku Czerwonka będącego dopływem Dunajca;
 • w wodach potoku stwierdzono obecność pojedynczych sztuk śniętych ryb;
 • sprawca zdarzenia: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Nowym Targu;
 • akcję ratowniczą przeprowadził sprawca zdarzenia oraz PSPoż. Wyciek zatamowano i rozcieńczono wodą serwatkę znajdującą się w kanalizacji.

Zanieczyszczenie zlikwidowano.

68.

12.05.2000

Godętowo

gm. Łęczyce

pow. wejherowski

woj. pomorskie

Zanieczyszczenie powierzchni ziemi ropopochodnymi.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Gdańsku rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • doszło do wypadku zestawu drogowego przewożącego paliwo, na drodze międzynarodowej E-28;
 • w wyniku wypadku zestaw wpadł do przydrożnego rowu i przewrócił się na bok, co spowodowało wyciek przewożonej benzyny poprzez włazy;
 • ilość wyciekłego paliwa określono na kilkanaście dm3;
 • akcję ratowniczą przeprowadziła PSPoż. Paliwo z przewróconej cysterny przepompowano do innej podstawionej cysterny, a następnie ciągnik i naczepę wyciągnięto z rowu;
 • zanieczyszczony grunt usunięto i zabezpieczono.

Zanieczyszczenie usunięto.

69.

13.05.2000.

Frąknowo

gm. Nidzica

pow. nidzicki

woj. warmińsko-mazurskie

Zanieczyszczenie powierzchni ziemi ropopochodnymi.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Olsztynie rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • w wyniku wypadku autocysterny doszło do wycieku ropopochodnych ze zbiornika naczepy;
 • w zbiorniku naczepy znajdowało się około 30 m3 benzyny. Wyciekło około 14 m3 paliwa, zanieczyszczeniu uległo około 0,5 ha gruntu ornego;
 • sprawca zdarzenia: Firma M. Kalinowski - Usługi Transportowe z miejscowości Radule;
 • akcję ratowniczą przeprowadziła PSPoż. Wyciek zlikwidowano, pozostałe w cysternie paliwo przepompowano do innej cysterny podstawionej przez właściciela zestawu. Zebrano część wyciekłego paliwa, które nie wsiąkło w grunt Od dnia 15 maja b.r. prowadzona jest rekultywacja zanieczyszczonego gruntu przez sprawcę zdarzenia.

Rekultywacja zanieczyszczonego gruntu zostanie zakończona w IV kw. b.r.

70.

13.05.2000.

Rudy Rysie

gm. Brzesko

pow. brzeski

woj. małopolskie

Zanieczyszczenie wód powierzchniowych połączonych ze śnięciem ryb.

Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Tarnowie rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • stwierdzono obecność śniętych ryb w potoku Łętownia i w stawach rybnych , które są zasilane przez potok;
 • ilość śniętych ryb określono wagowo na około 200 kg;
 • przeprowadzone analizy wód potoku i stawów wykazały spadek pH do poniżej 6,0 i spadek zawartości tlenu do 4 mgO2/l. W stawie, w którym stwierdzono śnięte ryby zawartość tlenu wynosiła 1,5 mgO2/l;
 • sprawca zdarzenia nie został ustalony.

Zanieczyszczenie ustąpiło.

1

2

3

4

5

6

71.

17.05.2000.

Kostrzyn n/Odrą

pow. gorzowski

woj. lubuskie

Zanieczyszczenie powietrza oparami fosforu.

Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Gorzowie Wielkopolskim rozpoznania zdarzenia,

z którego wynikało, że:

 • nastąpiła emisja oparów fosforu żółtego (nr ONZ/ADR 1381, kl. 4.1 substancji niebezpiecznych - materiały stałe samozapalne ) z cysterny kolejowej na stacji kolejowej;
 • przyczyną rozszczelnienia było uszkodzenie uszczelki;
 • pozostałe 10 cystern przewożących ten sam ładunek było w dobrym stanie technicznym;
 • akcję ratunkową przeprowadziła Jednostka Ratownictwa Ekologicznego PSPoż. z Kostrzyna i Gorzowa przy udziale Zawodowej Straży Pożarnej PKP ze Zbąszynka. Cysternę schłodzono, a następnie wymieniono uszkodzoną uszczelkę przy klapie wlewowej.

 

Zagrożenie zlikwidowano.

72.

17.05.2000.

Bydgoszcz

woj. kujawsko-pomorskie

Znalezienie materiałów chemicznych w obiekcie śródmiejskim.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Bydgoszczy rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • w obiekcie zlokalizowanym przy ulicy Bocianowo 25, przejętym przez Syndyka Masy Upadłościowej, znaleziono następujące substancje chemiczne:

 • fenol ( nr ONZ/ADR 1671, klasa 6.1 substancji niebezpiecznych - materiały trujące);
 • hydrazyna ( nr ONZ/ADR 2029, klasa 8 substancji niebezpiecznych - materiały żrące);
 • o-krezol (nr ONZ/ADR 2076, klasa 6.1 substancji niebezpiecznych -materiały trujące);
 • amidek sodu (nr ONZ /ADR 1390, klasa 4.3 substancji niebezpiecznych - materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy zapalne;
 • inne substancje o nieustalonym składzie.

Część substancji pozostająca bez zabezpieczenia uległa rozlaniu na gruncie przez nieznanych sprawców, powodując zanieczyszczenie około 10 m2 powierzchni ziemi.

Znalezione materiały zostały zabezpieczone i przekazane do utylizacji w Centrum Naukowo Wdrożeniowym Gospodarki Odpadami "BIONIKA" Sp. z o.o. w Bydgoszczy.

Zanieczyszczoną powierzchnię zneutralizowano.

Zagrożenie i zanieczyszczenie zlikwidowano.

73.

17.05.2000.

Patoki

gm. Nieborów

pow. łowicki

woj. łódzkie

Wyciek przewożonych chemikaliów w wyniku wypadku drogowego.

Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Skierniewicach rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • na drodze międzynarodowej E-30 doszło do wypadku samochodu przewożącego m. innymi chemikalia, tj. kwas azotowy, siarkowy, fosforowy, nadoctowy i octowy (zaliczone do kl.8 -substancje żrące ), a także nadtlenek wodoru (zaliczony do kl.5.1 substancje utleniające);
 • w czasie wypadku cześć beczek uległa uszkodzeniu i doszło do wycieku kwasu fosforowego i nadtlenku wodoru;
 • do gruntu wyciekło około 100 dm3 substancji niebezpiecznych;
 • akcja ratownicza została przeprowadzona przez PSPoż. W związku z zagrożeniem ewakuowano czasowo 3 osoby z pobliskiego budynku mieszkalnego. Wyciek zneutralizowano, wybrano zanieczyszczony grunt i przekazano do utylizacji. Zawartość rozszczelnionych beczek przepakowano do nowych opakowań.

Zanieczyszczenie usunięto.

1

2

3

4

5

6

74.

18.05.2000.

Konstancin-Jeziorna;

gm. Konstancin -Jeziorna;

powiat piaseczyński

woj. mazowieckie

Zanieczyszczenie wód powierzchniowych ściekami komunalnymi.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Warszawie rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • w rzece Jeziorka stwierdzono obecność dorosłych sztuk śniętych ryb oraz znaczne ilości narybku;
 • sprawcą zanieczyszczenia rzeki była Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Piasecznie, która odprowadziła wylotem awaryjnym podczyszczone ścieki.

Zanieczyszczenie ustąpiło.

75.

22.05.2000.

Kwidzyn

pow. kwidzyński

woj. pomorskie

Zanieczyszczenie wód powierzchniowych ropopochodnymi.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Gdańsku rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • na powierzchni rzeki Liwy stwierdzono obecność substancji hydrofobowej na odcinku około 9,5 km;
 • wyciek zanieczyszczeń nastąpił z miejskiej kanalizacji wód opadowych;
 • ilość zanieczyszczeń oszacowano na około 20 dm3;
 • akcję ratowniczą polegającą na usunięciu zanieczyszczeń z powierzchni rzeki przeprowadziła JRG PSPoż. z Kwidzyna. Zanieczyszczenia zebrano przy użyciu zapór.
 • sprawca zdarzenia nie został ustalony.

Zanieczyszczenie usunięto.

76.

24.05.2000.

Kędzierzyn-Koźle

pow. kędziersko-kozielski

woj. opolskie

Pożar autocysterny przewożącej paliwa płynne.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Opolu rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • zapłon nastąpił w czasie rozładowywania cysterny;
 • zapaleniu uległa pompa służąca do przeładunku paliw, a od niej autocysterna i paliwo wewnątrz zbiornika;
 • pożar został ugaszony przez JRG PSPoż. w Kędzierzynie- Koźlu.

Pożar został ugaszony.

77.

27.05.2000

Gdańsk

woj. pomorskie

Zanieczyszczenie powierzchni ziemi rtęcią.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Gdańsku rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • na terenie dzielnicy Orunia w piaskownicach, przy ulicy Żuławskiej stwierdzono obecność rtęci niewiadomego pochodzenia;
 • ilość rtęci określono na około 30 kg. Zanieczyszczeniu uległo około 50 m2 powierzchni gruntu;
 • akcję usuwania rtęci przeprowadziła JRG PSPoż. z Gdańska - Oruni i JRCh PSPoż. z Gdyni. Rtęć zneutralizowano przy pomocy siarki. Zanieczyszczony piasek wywieziono na miejskie składowisko odpadów w Szadółkach.

Zanieczyszczenie zlikwidowano.

78.

30.05.2000

Warszawa

gm. Warszawa-Wilanów

woj. mazowieckie

Zanieczyszczenie wód powierzchniowych ropopochodnymi.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Warszawie, rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • na powierzchni wód Potoku Służewieckiego, na odcinkach wzdłuż ulic: Dolina Służewiecka, Sobieskiego, Arbuzowa, Wilanowska i Wiertnicza, stwierdzono zapach i obecność plam substancji ropopochodnych;
 • przyczyną zanieczyszczenia Potoku Służewieckiego były opady deszczu, które spłukały zanieczyszczenia z ulic i placów do kanalizacji deszczowej;
 • akcję usuwania zanieczyszczenia z powierzchni Potoku Służewieckiego przeprowadziła JRG PSPoż. nr 14 z Warszawy, która zastosowała 3 zapory sorbentowe.

Zanieczyszczenie usunięto.

1

2

3

4

5

6

79.

02.06.2000

Dęblin

gm. Dęblin

pow. Ryki

woj. lubelskie

Zanieczyszczenie powierzchni ziemi kwasem solnym.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Lublinie rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • na stacji kolejowej Dęblin Osobowy stwierdzono wyciek kwasu solnego ( nr ONZ/ADR 1789, 8 kl. mat. niebezpiecznych - mat. żrące);
 • cysterna kolejowa przewożąca około 56 Mg stężonego kwasu solnego uległa rozszczelnieniu na króćcu rewizyjnym (uszkodzenie uszczelki);
 • ilość wyciekłego kwasu określono na około 50 dm3. Zanieczyszczeniu uległo około 4 m2 powierzchni torowiska;
 • właściciel cysterny: firma PPUH "KOLEX" Sp. z o.o. w Włosienicy;
 • akcję ratowniczą przeprowadziła Sekcja Ratownictwa Chemicznego Zakładowej Straży Pożarnej Z.A. "PUŁAWY" w Puławach i Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSPoż. w Rykach. Nieszczelny króciec zabezpieczono. Na rampie wyładowczej przepompowano kwas do stacjonarnego zbiornika instalacji preparowania wody w Z.A."PUŁAWY". Zanieczyszczoną powierzchnię zneutralizowano.

 

Zanieczyszczenie usunięto.

80.

06.06.2000

Tczew

gm. Tczew

pow. tczewski

woj. pomorskie

Zanieczyszczenie rzeki Wisły substancjami ropopochodnymi

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Gdańsku rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • doszło do zanieczyszczenia rzeki Wisły substancjami ropopochodnymi;
 • nastąpiło podpalenie zanieczyszczeń przez nieznanego sprawcę;
 • akcję ratowniczą przeprowadziła JRG PSPoż. z Tczewa. Pożar ugaszono, przeprowadzono neutralizację wycieku.

Zanieczyszczenie zlikwidowano.

81.

06.06.2000

Gdańsk

woj. pomorskie

Zanieczyszczenie powierzchni ziemi rtęcią.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Gdańsku rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • stwierdzono zanieczyszczenie rtęcią (nr ONZ/ADR 2809 kl.8 mat. nieb - materiały ciekłe żrące) kilku metrów kwadratowych powierzchni terenu przed Pałacem Młodzieży w Gdańsku;
 • sprawca zdarzenia nie został ustalony;
 • akcję ratowniczą przeprowadziła JRG PSPoż. Zanieczyszczenie zneutralizowano i zebrano, a następnie przekazano na wysypisko miejskie.

Zanieczyszczenie usunięto.

82.

07.06.2000

Krążkowo

gm. Złotniki Kuj.

pow. inowrocławski.

woj. kujawsko-pomorskie

Zanieczyszczenie powierzchni ziemi olejem napędowym.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Bydgoszczy rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • doszło do wycieku oleju napędowego z rurociągu przesyłowego: Płock-Nowa Wieś-Rejowiec, długości około 84 km;
 • nieustalony sprawca dokonał nawiertu rurociągu na w celu kradzieży paliwa;
 • ilość wycieku określono na około 1000 dm3. Bezpośredniemu zanieczyszczeniu uległo kilka metrów kwadratowych gruntu ornego;
 • w rejonie zbiornika brak cieków i zbiorników wodnych;
 • akcję ratowniczą przeprowadziła PSPoż. Rurociąg uszczelniono. Wyciekłe paliwo częściowo zebrano, pozostałe wsiąkło w grunt;
 • właściciel rurociągu: Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych w Płocku.

Prowadzona jest likwidacja skutków zdarzenia.

1

2

3

4

5

6

83.

08.06.2000

Chełmiec

gm. Chełmiec

pow. nowosądecki;

woj. małopolskie

Zanieczyszczenie powierzchni ziemi olejem napędowym.

Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ W Nowym Sączu rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • nastąpił wypadek drogowy ciężarówki przewożącej żwir;
 • doszło do rozerwania zbiornika paliwa samochodu i wyciek około 200 dm3 oleju napędowego;
 • zanieczyszczeniu uległa jezdnia i rów przydrożny na długości około 20 m i szerokości około 1,5 m;
 • akcję ratowniczą pod nadzorem przedstawicieli WIOŚ przeprowadziła PSPoż. Zebrano część wyciekłego oleju przy zastosowaniu zastawek. Powierzchnię zanieczyszczoną zasypano sorbentem. Zebrane zanieczyszczenia ( w tym wybrany grunt ) zostały przekazane do utylizacji w Rafinerii Nafty w Gorlicach.

 

Zanieczyszczenie zlikwidowano.

84.

11.06.2000

Ostrowiec

gm. Wałcz

pow. wałecki

woj. zachodniopomorskie

Wyciek gazu ziemnego na terenie stacji gazu wysokiego ciśnienia.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Szczecinie rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • nastąpiła emisja metanu na wzierniku kroplomierza metanolu, który pękł pod wpływem wysokich temperatur otoczenia;
 • zdarzenie stworzyło zagrożenie wybuchem mieszaniny metanu z powietrzem;
 • w rejonie zagrożenia znalazł się budynek mieszkalny i las w pobliżu stacji. Zagrożenie potęgowała obecność linii wysokiego napięcia;
 • PSPoż. ewakuowała mieszkańców z zagrożonego budynku (14 osób), spowodowała wyłączenie prądu z linii wysokiego napięcia i powiadomiła o awarii Regionalny Oddział Przesyłu (ROP) w Poznaniu;
 • ROP wyłączył z eksploatacji uszkodzone urządzenie i dokonał jego naprawy.

 

 

Zagrożenie zlikwidowano. Zanieczyszczenie ustąpiło.

85.

 

13.06.2000

Chojny

gm. Koło

pow. kolski

woj. wielkopolskie

Zanieczyszczenie powierzchni ziemi ropopochodnymi.

Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Koninie rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • doszło do wypadku drogowego autocysterny przewożącej olej napędowy;
 • w wyniku rozszczelnienia autocysterny nastąpił wyciek około 10 m3 oleju napędowego;
 • zanieczyszczeniu uległo około 140 m2 powierzchni ziemi;
 • akcja ratownicza polegała na spompowaniu maksymalnej ilości rozlanego paliwa oraz przepompowaniu pozostałego w cysternie paliwa do sprawnej podstawionej cysterny.

Usunięto zanieczyszczoną warstwę ziemi z rowu przydrożnego na głębokości około 0,5 m , a pomiędzy rowem a polem uprawnym na głębokości około 1m. Usunięto zanieczyszczenie z pola uprawnego. Zanieczyszczony grunt przewieziono do Zakładu Utylizacji Odpadów w Koninie.

 

 

Zanieczyszczenie usunięto.

1

2

3

4

5

6

86.

14.06.2000

Szczecin

woj. zachodnio-pomorskie.

Zanieczyszczenie wód powierzchniowych substancjami ropopochodnymi.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Szczecinie rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • nastąpiło zanieczyszczenie wód Kanału Zielonego i Odry Zachodniej ropopochodnymi;
 • zanieczyszczenie usytuowało się na rzece w postaci postrzępionego filmu na środku nurtu rzeki, długości około 450 m i szerokości od 0,5 do 1,5 m;
 • Kanał Zielony został zanieczyszczony na powierzchni około 500 m2;
 • akcję ratowniczą przeprowadziła JRG PSPoż. pod nadzorem inspektorów WIOŚ. Zebrane zanieczyszczenia przekazano do oczyszczalni ścieków wód zęzowych w Przedsiębiorstwie Usług Morskich "SHIP-SERVICE" w Szczecinie;
 • sprawca zdarzenia nie został ustalony.

Zanieczyszczenie zlikwidowano.

87.

14.06.2000

Poznań

woj. wielkopolskie

Zanieczyszczenie wód rzeki Warty.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Poznaniu rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • nastąpiło zanieczyszczenie wód rzeki Warty lotnymi związkami organicznymi, które wyciekły z kolektora wód opadowych usytuowanego 300 m za mostem Przemysława od strony Łęgów Dębińskich;
 • ilość zanieczyszczenia oszacowano na około 200 dm3;
 • akcja ratownicza przeprowadzona przez PSPoż. polegała na postawieniu zapory przeciwrozlewowej i zasypaniu zanieczyszczenia sorbentem.

Zanieczyszczenie usunięto.

88.

19.06.2000

Zalesie k/Płocka

gm. Stara Biała

pow. płocki

woj. mazowieckie

Wyciek oleju napędowego w czasie wypadku kolejowego.

Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Płocku rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • doszło do uszkodzenia zbiornika autocysterny w wyniku uderzenia lokomotywy w tył pojazdu;
 • autocysterna uległa wywróceniu i do gruntu wyciekło około 0,5 m3 oleju napędowego;
 • w ramach akcji ratowniczej PSPoż. przepompowała paliwo z uszkodzonej cysterny w ilości około 4,5 m3 do podstawionej sprawnej cysterny. Zebrano paliwo rozlane na drodze;
 • sprawca zdarzenia: firma SPEC KOP w Dobrzykowie dokonała wymiany zanieczyszczonego gruntu.

Zanieczyszczenie usunięto.

89.

21.06.2000

Police

gm. Police

pow. policki

woj. zachodnio-pomorskie.

Zanieczyszczenie powietrza i powierzchni ziemi kwasem fosforowym.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Szczecinie rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • w czasie gwałtownego hamowania samochodu ciężarowego przewożącego stężony kwas fosforowy (nr ONZ/ADR 2834 kl. 8 materiały żrące) w centrum Polic doszło do upadku pojemnika i wycieku kwasu;
 • samochód przewoził 2 pojemniki plastikowe zawierające po 1 m3 kwasu fosforowego. Na jezdnię i pobocze wyciekło około 900 kg kwasu;
 • zanieczyszczeniu uległo około 100m2 jezdni i pobocza. W rejonie zdarzenia nie było zbiorników, ani cieków wodnych. Rzeka Odra znajdowała się w odległości około 500 m;
 • akcję ratowniczą przeprowadziła PSPoż. przy udziale JRCh z Zakładów Nawozów Fosforowych w Policach.

Zanieczyszczenie zlikwidowano.

1

2

3

4

5

6

90.

21.06.2000

Kruszyn Krajeński

gm. Białe Błota

pow. bydgoski

woj. kujawsko-pomorskie

Zanieczyszczenie powierzchni ziemi olejem opałowym.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Bydgoszczy rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • na drodze relacji Bydgoszcz - Poznań doszło do wypadku drogowego autocysterny przewożącej olej opałowy;
 • ilość wyciekłego oleju określono na około 40 dm3;
 • zanieczyszczeniu uległo około 10 m2 gruntu;
 • sprawca zdarzenia: firma FUEL TRANS z Bydgoszczy;
 • akcja ratownicza przeprowadzona przez PSPoż. polegała na zebraniu zanieczyszczenia i przepompowaniu z uszkodzonej autocysterny około 6m3 ropopochodnych do podstawionej sprawnej cysterny. Zebrane zanieczyszczenia sprawca zdarzenia przekazał do specjalistycznej firmy, w celu zutylizowania.

 

Zanieczyszczenie zlikwidowano.

91.

21.06.2000

Kraków

woj. małopolskie

Wyciek gazu propan-butan z cysterny kolejowej.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Krakowie rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • na stacji kolejowej Kraków - Prokocim doszło do rozszczelnienia zaworu kontrolnego cysterny zawierającej około 43 Mg mieszaniny skroplonych gazów propan-butan i wycieku nieustalonej ilości gazu;
 • doszło do zagrożenia wybuchem dla pobliskiej dzielnicy Kraków - Prokocim;
 • sprawca zdarzenia: Polskie Koleje Państwowe. Właściciel cysterny: Polski Koncern Naftowy;
 • akcja ratownicza przeprowadzona przez PSPoż. polegała na schładzaniu cysterny przez kilka godzin, (temperatura powietrza około 350C), a następnie przetoczeniu w godzinach nocnych, zabezpieczonej cysterny na teren specjalistycznej hurtowni "KRAK-GAZ" w Krakowie, pod nadzorem WIOŚ.

Zagrożenie zlikwidowano, zanieczyszczenie ustąpiło.

92.

23.06.2000

Kłobuczyn

gm. Gaworzyce

pow. polkowicki

woj. dolnośląskie

 

Wyciek chlorku benzoilu w wyniku rozszczelnienia autocysterny w czasie wypadku drogowego.

Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Legnicy wizji lokalnej na miejscu zdarzenia, z której wynikało, że:

 • na drodze międzynarodowej E-65 doszło do wypadku autocysterny przewożącej około 20 Mg chlorku benzoilu (nr ONZ/ADR 1736 kl.8 mat. nieb.- mat. żrący);
 • nastąpił wyciek chlorku benzoilu w ilości około 200 dm3;
 • akcję ratowniczą przeprowadziła PSPoż. Wyciek zlikwidowano, zawartość cysterny przepompowano do innej podstawionej cysterny. Uszkodzoną cysternę przetransportowano do Zakładów Chemicznych "Rokita" w Brzegu Dolnym. Wyciekły chlorek benzoilu zneutralizowano;
 • doszło do chwilowego zanieczyszczenia powietrza kwasem chlorowodorowym oraz gruntu chlorkiem benzoilu i kwasem benzoesowym.

 

 

Zanieczyszczenie zlikwidowano.

1

2

3

4

5

6

93.

25.06.2000

Nadarzyn

gm. Nadarzyn

pow. pruszkowski

woj. mazowieckie

Zanieczyszczenie powierzchni ziemi ropopochodnymi.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Warszawie wizji lokalnej na miejscu zdarzenia, z której wynikało, że:

 • w wyniku wypadku drogowego doszło do uszkodzenia zbiornika paliwowego samochodu ciężarowego i wycieku ze zbiornika oleju napędowego;
 • ilość wyciekłego paliwa określono na około 100 dm3. Zanieczyszczeniu uległo około 10m2 powierzchni drogi i przydrożnego gruntu;

 • akcja ratownicza przeprowadzona przez PSPoż. polegała na wypompowaniu pozostałego paliwa ze zbiornika i usunięciu zanieczyszczenia z powierzchni drogi za pomocą sorbentu.

 

Zanieczyszczenie usunięto.

94.

30.06.2000

Borowina

gm. Szprotawa

pow. żagański

woj. zielonogórskie

Wypadek drogowy autocysterny przewożącej benzynę bezołowiową.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Zielonej Górze rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • na drodze wojewódzkiej nr 297 doszło do wypadku drogowego autocysterny przewożącej benzynę bezołowiową;
 • poprzez zawory odpowietrzające wyciekło około 12m3 benzyny;
 • zanieczyszczeniu uległa droga wraz z poboczem na długości około 100 m;
 • sprawca zdarzenia: firma UNIPOL S.C. ŻELAZEK z Żagania;
 • akcję ratowniczą przeprowadziła PSPoż.. Zczerpano około 2 m3 paliwa zalegającego na ilastym, nieprzepuszczalnym podłożu. Sprawca zdarzenia wraz z właścicielem drogi dokonają wymiany zanieczyszczonego gruntu. Wstępnie ustalono, że zachodzi potrzeba wywiezienia około 100m3 gruntu. Zanieczyszczony grunt zostanie poddany utylizacji w firmie specjalistycznej w miejscowości Krzyżowa w woj. dolnośląskim;
 • w rejonie zdarzenia nie ma cieków, ani zbiorników wodnych.

 

Prowadzone jest usuwanie skutków zdarzenia.

95.

30.06.2000

Elbląg

woj. warmińsko-mazurskie

 

Zanieczyszczenie rzeki Elbląg substancjami ropopochodnymi.

Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Elblągu rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • nastąpił wyciek substancji ropopochodnych ze studzienki kanalizacji wód opadowych przy ulicy Orlej w Elblągu do rzeki Elbląg;
 • na powierzchni rzeki powstała plama ropopochodnych o powierzchni około 2500 m2 ;
 • akcja ratownicza przeprowadzona przez PSPoż. polegała na zastosowaniu zapór sorbentowych w celu zebrania zanieczyszczenia. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji dokonało oczyszczenia studzienki kanalizacji wód opadowych.

Zanieczyszczenie usunięto.