REJESTR

nadzwyczajnych zagrożeń środowiska w I kwartale 2000 r.


 
Lp.
 

Data

Miejscowość
Opis zdarzenia
Działania podjęte przez Inspekcję Ochrony Środowiska
Uwagi
1
2
3
4
5
6
1.
05.01.2000.
Łomża

woj. podlaskie

Zanieczyszczenie wód powierzchniowych ropopochodnymi. Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Łomży rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:
 • na wylocie kolektora kanalizacji wód opadowych do rzeki Łomżyczki stwierdzono obecność plamy olejowej;
 • ilość wyciekłych ropopochodnych określono na około 10 m3;
 • akcję ratowniczą przeprowadziła JRG PSPoż. Zanieczyszczenie zebrano przy użyciu dwu zapór ze słomy i poddano utylizacji;
 • sprawca zdarzenia nie został ustalony. 
Zanieczyszczenie zlikwidowano
2.
05.01.2000.
Sobótka

gm. i pow. 

ostrowski;

woj. wielkopolskie

Znalezienie rtęci metalicznej w prywatnym mieszkaniu. Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Kaliszu rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:
 • rtęć (wg Unii Europejskiej materiał posiada oznaczenie T - substancja toksyczna) w ilości ok. 20 kg została znaleziona w okolicy składowiska odpadów przemysłowych i przeniesiona do mieszkania prywatnego;
 • nie doszło do rozszczelnienia pojemnika i wycieku rtęci;
 • akcja ratownicza przeprowadzona przez PSPoż. polegała na przetransportowaniu zabezpieczonej butli na teren strażnicy PSPoż. w Ostrowie Wielkopolskim;
 • dokonano przeszukania terenu wysypiska w celu sprawdzenia, czy nie znajdują się tam inne pojemniki z niebezpiecznymi substancjami. Innych pojemników nie znaleziono;
 • pod nadzorem WIOŚ niebezpieczna substancja została przetransportowana do POCH w Gliwicach i poddana utylizacji. 
Zagrożenie zlikwidowano
3.
07.01.2000.
Warszawa

woj. mazowieckie

Zanieczyszczenie wód powierzchniowych ropopochodnymi. Przeprowadzenie przez WIOŚ w Warszawie rozpoznania zdarzenia z którego wynikało że:
 • nastąpiło zanieczyszczenie wód Kanału Bródnowskiego ropopochodnymi;
 • zanieczyszczenie wystąpiło na odcinku około 5 km;
 • sprawca zdarzenia nie został ustalony;
 • akcję ratowniczą przeprowadziły JRG PSPoż. Akcja polegała na postawieniu 5 zapór ze słomy. Zanieczyszczenia zostały zutylizowane. 
Zanieczyszczenie zlikwidowano.

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
4.
09.01.2000.
Michałów

gm. Brzeziny 

pow. brzeziński;

woj. łódzkie

Zanieczyszczenie powierzchni ziemi chemikaliami. Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Skierniewicach rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało że:
 • na powierzchni około 10 m2 stwierdzono rozlewisko cieczy zawierającej mieszaninę pochodnych chlorofenoli ( Materiały silnie trujące) w ilości około 200 dm3;
 • zanieczyszczenie przedostało się do rowu melioracyjnego łączącego się z rzeką Mrogą. Nie doszło do zanieczyszczenia rzeki;
 • sprawca zdarzenia nie został ustalony;
 • akcja ratownicza przeprowadzona przez JRG PSPoż. polegała na zastosowaniu 5 zapór ze słomy. Zanieczyszczenie zebrano i poddano utylizacji. 
Zanieczyszczenie

Zlikwidowano. 

5.
10.01.2000.
Gdańsk

woj. pomorskie

Porzucenie pojemnika zawierającego substancję niebezpieczną. Przeprowadzenie przez WIOŚ w Gdańsku rozpoznania zdarzenia , z którego wynikało, że:
 • w rowie melioracyjnym przy zjeździe z obwodnicy znaleziono pojemnik wielkości około 25 dm3 zawierający 30% roztwór amoniaku;
 • nie nastąpił wyciek substancji do środowiska;
 • sprawca zdarzenia nie został ustalony;
 • JRG PSPoż. przeprowadziła akcję ratowniczą polegającą zneutralizowaniu zawartości pojemnika poprzez rozcieńczenie wodą na miejscu zdarzenia.
Zagrożenie zlikwidowano.
6.
12.01.2000.
Jarosław

pow. jarosławski

woj. podkarpackie

Wyciek amoniaku z instalacji chłodniczej. Przeprowadzenie przez Delegaturę w Przemyślu rozpoznania zdarzenia z którego wynikało że:
 • nastąpił wyciek amoniaku z instalacji chłodniczej na terenie Zakładów Mięsnych w Jarosławiu w ilości około 30 kg;
 • w czasie zdarzenia w instalacji znajdowało się około 13 Mg amoniaku ;
 • akcja ratownicza została przeprowadzona przez PSPoż z Przemyśla i przez JRG PSPoż. z Nowej Sarzyny. Wyciek amoniaku został zatrzymany. Zastosowano kurtyny wodne.
 • o zdarzeniu WIOŚ zawiadomił Urząd Dozoru Technicznego w Rzeszowie;
 • badania wykazały, że nie nastąpiło zanieczyszczenie kanalizacji wód opadowych. 
Zanieczyszczenie ustąpiło. Zagrożenie zlikwidowano.
7.
13.01.2000.
Brudnowo

gm. Waganiec

pow. aleksandrowski;

woj. kujawsko-pomorskie 

Zanieczyszczenie 

powierzchni ziemi kwasem azotowym.

Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ we Włocławku rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:
 • samochód ciężarowy przewoził 10 sztuk pojemników z tworzywa sztucznego o pojemności 1m3 każdy, z zawartością 56% kwasu azotowego technicznego;
 • w czasie jazdy jeden z pojemników uległ rozszczelnieniu i wyciekł z niego 1m3 kwasu azotowego;
 • akcja neutralizacji kwasu została przeprowadzona przez PSPoż. z Aleksandrowa Kuj. przy udziale JRCh z Zakładów “Anwil”. Przy użyciu tlenku wapnia wyciek zneutralizowano;
 • grunt zanieczyszczony azotanem wapnia (produkt neutralizacji kwasu azotowego) przewieziono na teren składowiska odpadów w miejscowości Służewo-Pole (gmina Aleksandrów Kujawski). Przeprowadzono badania gruntu, które wykazały, że zanieczyszczenie zostało usunięte.
Zanieczyszczenie zlikwidowano.
1
2
3
4
5
6
8.
17.01.2000.
Zwoleń

pow. zwoleński

woj. mazowieckie

Zanieczyszczenie wód powierzchniowych ropopochodnymi.  Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Radomiu rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało że:
 • stwierdzono zanieczyszczenie rzeki Zwolenki substancjami ropopochodnymi:
 • zanieczyszczenie w postaci filmu wystąpiło na odcinku około 4 km;
 • akcję ratowniczą przeprowadziła PSPoż. Zastosowano 3 zapory ze słomy na rzece oraz 1 na wylocie kolektora ściekowego do rzeki. Odpady zutylizowano;
 • sprawca zdarzenia: Zakłady Mechaniczne "Łucznik-Zwoleń" Sp. z o.o.
Zanieczyszczenie zlikwidowano.
9.
17.01.2000.
Zamość

woj. lubelskie

Wypadek drogowy autocysterny przewożącej mieszaninę skroplonych gazów 

propan-butan.

Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Zamościu rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało że:
 • zdarzenie miało miejsce na ulicy Dzieci Zamojszczyzny;
 • autocysterna, która wpadła w poślizg, przewoziła około 20 m3 mieszaniny gazów propan-butan; 
 • właściciel autocysterny: firma “Petro-Gaz” z Hrubieszowa;
 • akcję ratowniczą przeprowadziła PSPoż. Przepompowano zawartość zbiornika do podstawionej sprawnej cysterny, a następnie za pomocą dźwigu postawiono samochód na koła;
 • w czasie wypadku, jak i w czasie akcji ratowniczej, zbiornik nie uległ rozszczelnieniu i nie doszło do emisji węglowodorów do środowiska. 
Zagrożenie zlikwidowano.
10.
24.01.2000.
Łódź

woj. łódzkie

Znalezienie odczynników chemicznych w budynku mieszkalnym. Przeprowadzenie przez przedstawicieli WIOŚ w Łodzi rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:
 • w budynku wielorodzinnym w piwnicy oraz w szafach wnękowych na parterze i na I piętrze znaleziono około 600 kg różnorodnych odczynników chemicznych;
 • po przeprowadzeniu inwentaryzacji okazało się, że około 10 substancji to trucizny, głównie związki rtęci w opakowaniach po 25, 50, i 250 gramów;
 • część znalezionych odczynników, to środki utleniające, które w sąsiedztwie środków łatwopalnych stanowiły zagrożenie wybuchem;
 • część opakowań posiadała nieczytelne etykiety;
 • akcję ratowniczą przeprowadziła PSPoż. Po zabezpieczeniu odczynniki zostały przewiezione na poligon PSPoż. w Brusie;
 • część odczynników przekazano do laboratorium PAN do wykorzystania, a pozostałe przetransportowano do specjalistycznego zakładu do utylizacji. 
 • na wniosek Komendy Powiatowej PSPoż. w Łodzi wszczęła postępowanie Prokuratura Rejonowa. 
Zagrożenie zlikwidowano

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
11.
25.01.2000.
Ustka

gm. Ustka

pow. słupski

woj. pomorskie

Wywrócenie się pogłębiarki przy wejściu na brzeg morski.  Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Słupsku rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:
 • w czasie próby wejścia do portu w Ustce pogłębiarka zahaczyła o brzeg i wywróciła się w czasie sztormu na Bałtyku; 
 • w zbiornikach pogłębiarki znajdowało się około 8 Mg oleju napędowego;
 • wypompowano około 7 m3 paliwa zmieszanego z wodą i przekazano do utylizacji do Zakładu Produktów Naftowych Nr 10 w Ustce należącego do Polskiego Koncernu Naftowego w Płocku;
 • zbiornik nie uległ rozszczelnieniu, pozostałe paliwo pozostawiono w zbiorniku. Stwierdzono brak zagrożenia wyciekiem.
Zagrożenie zlikwidowano.
12.
27.01.2000.
Gdańsk

woj. pomorskie

Pożar na instalacji odsiarczania oleju napędowego . Przeprowadzenie przez przedstawicieli WIOŚ w Gdańsku rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:
 • na instalacji odsiarczania oleju napędowego na terenie Rafinerii Gdańskiej S.A. nastąpiło zapalenie niewielkiej ilości wyciekłej mieszaniny oleju napędowego i wodoru z domieszką siarkowodoru;
 • przyczyną zapłonu było pęknięcie kolanka rurociągu gazu wodorowego ;
 • akcję gaszenia pożaru , który trwał około 1godz przeprowadziła Zakładowa Straż Pożarna przy udziale Jednostek Ratownictwa Chemicznego Rafinerii Gdańskiej S.A. 
Zagrożenie zlikwidowano.
13.
28.01.2000.
Łomża

pow. łomżyński

woj. podlaskie

Zanieczyszczenie wód powierzchniowych ropopochodnymi. Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Łomży rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało że:
 • nastąpił wyciek ropopochodnych z kolektora kanalizacji wód opadowych do rzeki Łomżyczki;
 • ilość wyciekłych ropopochodnych określono na około 10 dm3 ;
 • akcję ratowniczą przeprowadziła JRG PSPoż. z Łomży . Przy użyciu 2 zapór ze słomy zebrano całe widoczne zanieczyszczenie i poddano utylizacji;
 • sprawca zdarzenia nie został ustalony.
Zanieczyszczenie zlikwidowano.
14.
30.01.2000.
Siemianówka

pow. białostocki

woj. podlaskie

Zanieczyszczenie powierzchni ziemi trójpropylenem. Przeprowadzenie przez przedstawicieli WIOŚ w Białymstoku rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:
 • w wyniku uszkodzenia dolnego zaworu cysterny kolejowej zawierającej około 40 m3 trójpropylenu, doszło do jego wycieku;
 • ilość wyciekłej substancji określono na około 200 dm3;
 • zanieczyszczeniu uległo około 20 m2 powierzchni ziemi;
 • akcję ratowniczą pod nadzorem inspektorów WIOŚ przeprowadziła PSPoż. Zabezpieczono miejsce zdarzenia, zawór uszczelniono, a zanieczyszczony grunt zebrano do 5 foliowych worków, które zostały przekazane na wysypisko w celu utylizacji.
Zanieczyszczenie zlikwidowano.

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
15.
30.01.2000.
Szczecin

woj. zachodniopomorskie

Zatonięcie jachtu motorowego w czasie wichury. Przeprowadzenie przez WIOŚ w Szczecinie rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało że:
 • w wyniku wichury jacht bandery holenderskiej, stojący przy jednostce, przycumował do nabrzeża, przewrócił się na lewy bok i zatonął;
 • ze zbiornika jachtu wyciekło i przedostało się do Jeziora Dąbie Małe około 100 dm3 oleju napędowego, które zostało zanieczyszczone na powierzchni około 300 m2;
 • akcję usuwania skutków zatonięcia statku przeprowadziła PSPoż. która wokół miejsca zatonięcia jednostki postawiła zaporę przeciwrozlewową. Z powierzchni jeziora zebrano około 500 dm3 emulsji olejowo- wodnej, którą przekazano do utylizacji;
 • sprawca zdarzenia: Spółka “MARITISHOP”- Remonty Jachtów ,Szczecin. 
Zanieczyszczenie zlikwidowano.
16.
31.01.2000.
Lipno

woj. kujawsko-pomorskie

Zanieczyszczenie powietrza amoniakiem. Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ we Włocławku rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:
 • na terenie zakładu “Elsner –Product” Zamrażalnia Owoców i Warzyw, doszło do awarii układu chłodniczego;
 • nastąpiła emisja amoniaku spowodowana pęknięciem spawu na rurociągu odprowadzającym amoniak gazowy z parownika instalacji chłodniczej;
 • z instalacji do środowiska wyciekło około 10 kg amoniaku;
 • przeprowadzono okresową ewakuację pracowników zakładu;
 • w ramach akcji ratowniczej odcięto dopływ ciekłego amoniaku do parownika i usunięto nieszczelności. 
Zanieczyszczenie ustąpiło.

Zagrożenie zlikwidowano.

17.
02.02.2000.
Lubraniec

woj. kujawsko-pomorskie

Eksplozja i wyciek oleju opałowego. Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ we Włocławku rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:
 • w czasie prac spawalniczych na terenie kotłowni doszło do wybuchu i wycieku oleju opałowego na betonową tacę i na posadzkę;
 • w czasie eksplozji doszło do zniszczenia części magazynowej kotłowni, zbiorników magazynowych i instalacji zasilającej piec;
 • akcję ratowniczą przeprowadziła Ochotnicza Straż Pożarna z Lubrańca i JRG PSPoż z Włocławka. Olej z tacy zebrano. Pozostałości oleju przysypano trocinami, które po zebraniu przekazano na składowisko odpadów przemysłowych w Starym Brześciu. 
Zanieczyszczenie zlikwidowano.
18.
03.02.2000.
Górowo Iławeckie

gm. Górowo Iławeckie

pow. bartoszycki

woj. warmińsko-mazurskie

Zalanie części miasta spiętrzonymi wodami zalewu. Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Elblągu rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:
 • nastąpiło przerwanie zapory ziemnej zbiornika zaporowego na rzece Młynówce na odcinku około 15 m;
 • spiętrzone wody ze zbiornika zalały dolną część miasta i spowodowały znaczne szkody, w tym zalanie ujęcia wody i przepompowni ścieków;
 • akcja ratownicza została przeprowadzona przez PSPoż., OSP, policję, wojsko, pogotowie energetyczne i gazowe, służby medyczne i Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji;
 • zanieczyszczeniu uległa rzeka Młynówka;
 • na zalanym terenie brak było obiektów posiadających substancje niebezpieczne. 
Skutki zdarzenia dla ujęcia wody i przepompowni ścieków oraz rzeki Młynówki zostały usunięte.
1
2
3
4
5
6
19.
10.02.2000.
Warszawa

woj. mazowieckie

Wyciek roztworów kwasu azotowego i wodorotlenku sodu do wspólnej tacy zabezpieczającej. Przeprowadzenie przez WIOŚ w Warszawie rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:
 • na terenie Browarów Warszawskich doszło do wycieku ok. 0,5 m3 kwasu azotowego o stężeniu 48 % i 0,5 m3 roztworu wodorotlenku sodu o stężeniu 30 %;
 • oba zbiorniki posiadały wspólną tacę zabezpieczającą na wypadek wycieku zawartości;
 • w wyniku gwałtownej reakcji pomiędzy tymi substancjami nastąpiło wydzielanie się znacznych ilości tlenków azotu;
 • nastąpiło chwilowe przekroczenie dopuszczalnego stężenia tlenków azotu w powietrzu;
 • akcja usuwania skutków zdarzenia była prowadzona przez PSPoż .i JRG NR 4 i 6 z Warszawy. Ze względu na rozprzestrzenianie się tlenków azotu, zastosowano kurtyny wodne.
Przyczyny zanieczyszczenia i zanieczyszczenie zlikwidowano. 
20
 
 
 
 
 
 

.

11.02.2000r
Tarnów

pow. tarnowski

woj. małopolskie

Wyciek oleum (dymiący kwas siarkowy) na chemoodporną tacę.  Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Tarnowie rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:
 • na terenie Wydziału Kwasu Siarkowego i Siarczanu Hydroksyloaminy doszło do rozszczelnienia zaworu zbiornika magazynowego zawierającego oleum i wycieku około 100 dm3 tego medium na uszczelnioną tacę;
 • nastąpiło chwilowe zanieczyszczenie powietrza tlenkami kwasu siarkowego. Nie nastąpiło zanieczyszczenie powierzchni ziemi;
 • akcję ratowniczą przeprowadziła JRCh i zakładowa PSPoż. Uszkodzony zawór uszczelniono. Oleum przepompowano z uszkodzonego zbiornika do zbiornika rezerwowego. 
Zanieczyszczenie ustąpiło. Zagrożenie zlikwidowano.
21.
14.02.2000
Wiśniewo

gm. Zambrów

pow. zambrowski

woj. podlaskie

Wypadek drogowy ciągnika siodłowego przewożącego butle z acetylenem. Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Łomży rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:
 • w wyniku wypadku drogowego przewrócił się do rowu ciągnik siodłowy marki MAN przewożący 96 butli zawierających acetylen, po 90 kg każda;
 • ładunek wysypał się na łąkę, gdzie 3 butle uległy rozszczelnieniu i nastąpiła emisja acetylenu;
 • akcję ratowniczą przeprowadziła JRG PSPoż. w Zambrowie. Butle uszczelniono i umieszczono na pojeździe podstawionym przez sprawcę zdarzenia 
Zagrożenie zlikwidowano.
22.
15.02.2000
Częstochowa 

woj. śląskie

W wyniku rozbicia pojemnika z ciekłym bromem, doszło do przedostania się bromu do kanału ciepłowniczego. Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Częstochowie rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:
 • zdarzenie miało miejsce w piwnicy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie;
 • na skutek nieumyślnego rozbicia szklanego pojemnika zawierającego około 1dm3 bromu, cała jego zawartość wyciekła;
 • część bromu przedostała się do betonowego kanału ciepłowniczego;
 • akcję ratowniczą przeprowadziła JRG KM PSPoż. w Częstochowie. Wyznaczono strefę zagrożenia, ewakuowano z pomieszczeń około 10 osób. Przeprowadzono neutralizację rozlanego bromu przy użyciu wapna palonego. Powstały odpad w całości zebrano do pojemników i przekazano do utylizacji do Firmy “LOBBE” w Częstochowie. 
Zanieczyszczenie usunięto.
1
2
3
4
5
6
23.
17.02.2000
Wrocław

woj. wrocławskie

Wypadek w zakładzie produkcyjnym ze zbiornikiem zawierającym freon. Przeprowadzenie przez WIOŚ we Wrocławiu rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało że:
 • podczas regulacji sprężarki będącej poza obiegiem układu chłodniczego nastąpiła awaria instalacji chłodniczej i zagrożenie wybuchem;
 • nie doszło do wycieku freonu;
 • akcję ratowniczą przeprowadziła PSPoż. i Zakładowa Służba Ratownicza;
 • sprawca zdarzenia: firma Systemy Wentylacyjne i Osuszające -Wrocław ul. Bierutowska.
Zagrożenie zlikwidowano.
24.
01.03.2000
Gdańsk

woj. pomorskie

Wyciek oleju napędowego w wyniku nawiertu rurociągu i próby kradzieży paliwa. Przeprowadzenie przez WIOŚ w Gdańsku rozpoznania zdarzenia., z którego wynikało, że:
 • doszło do wycieku oleju napędowego z rurociągu, w wyniku nawiertu dokonanego przez nieznanego sprawcę w celu kradzieży paliwa;
 • rurociąg jest własnością Rafinerii Gdańskiej S.A.;
 • ilość wyciekłego paliwa określono na około 1,5 Mg. Zanieczyszczeniu uległo około 100 m2 łąki w rejonie nawierconego rurociągu;
 • akcję ratowniczą przeprowadziła Jednostka Ratownictwa Chemicznego Rafinerii Gdańskiej. Uszkodzony rurociąg uszczelniono, paliwo zebrano i zanieczyszczony teren pokryto sorbentami. Zanieczyszczenia poddano utylizacji na terenie Rafinerii. Uszkodzony rurociąg zaspawano. 
Zanieczyszczenie zlikwidowano.
25.
03.03.2000
Zajączkowo Tczewskie

pow. tczewski

woj. pomorskie

Wyciek benzyny z cysterny kolejowej w wyniku jej rozszczelnienia. Przeprowadzenie przez WIOŚ w Gdańsku rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:
 • doszło do wycieku benzyny z cysterny kolejowej zawierającej około 30 m3 tego paliwa;
 • wyciek nieustalonej ilości benzyny nastąpił w wyniku powstania nieszczelności na zaworze spustowym cysterny kolejowej;
 • nastąpiło zanieczyszczenie około 10m2 powierzchni ziemi;
 • właściciel cysterny: Przedsiębiorstwo Eksploatacji Cystern w Warszawie;
 • akcja ratownicza przeprowadzona przez Zakładową Straż Pożarną PKP przy udziale PSPoż. polegała na zebraniu, zneutralizowaniu rozlanego paliwa i uszczelnieniu zaworu cysterny. 
Zanieczyszczenie zlikwidowano.
26.
04.03.2000
Zarównie

gm. Padew Narodowa

pow. mielecki

woj. podkarpackie

Zanieczyszczenie rzeki Babulówki i rowu melioracyjnego ropopochodnymi. Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Tarnobrzegu rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało że:
 • wystąpiło zanieczyszczenie wód rzeki Babulówki i dopływającego do niej rowu melioracyjnego ropopochodnymi w postaci plam olejowych, na odcinku pomiędzy miejscowościami Baranów Sandomierski i Zarównie;
 • sprawca zdarzenia nie został ustalony;
 • akcja ratownicza przeprowadzona przez JRG PSPoż. z Mielca i z Tarnobrzega polegała na postawieniu 3 zapór na rzece Babulówce i 1 na rowie melioracyjnym. Zebrano około 150 dm3 emulsji olejowo-wodnej, którą zutylizowano;
 • w rejonie zdarzenia nie ma ujęć wodnych. 
Zanieczyszczenie zlikwidowano.

 
 
1
2
3
4
5
6
27.
07.03.2000
Kuczkowo

gm. Zakrzewo

pow. aleksandrowski

woj. kujawsko-pomorskie

Zanieczyszczenie powierzchni ziemi olejem opałowym wyciekłym z rozszczelnionej cysterny kolejowej. Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ we Włocławku rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało że:
 • wykolejeniu uległa cysterna kolejowa zawierająca około 55 m3 oleju opałowego;
 • w wyniku wycieku do gruntu przedostało się około 3 m3 paliwa;
 • akcję ratowniczą przeprowadziła PSPoż z Aleksandrowa Kuj.. Wykonano podkop i podłożono pod cysternę zbiornik brezentowy w celu zatrzymania wycieku do gruntu. Usypano zapory z ziemi zapobiegające rozprzestrzenianiu się oleju. .Ze zbiornika brezentowego przepompowano olej do cysterny. Pozostały olej z cysterny został przepompowany do cystern podstawionych przez firmę "Morfeusz" z Konecka - odbiorca ładunku;
 • wybrano około 5m3 zanieczyszczonej ziemi i przekazano do utylizacji.
Kontrola sprawdzająca zostanie przeprowadzona przez inspektorów WIOŚ w II kwartale 2000r.
Zanieczyszczenie usunięto.
28.
08.03.2000
Skoki

gm. Skoki

pow. wągrowiecki

woj. wielkopolskie

Zanieczyszczenie rzeki Mała Wełna substancjami ropopochodnymi. Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Pile rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało że:
 • nastąpiło zanieczyszczenie rzeki Mała Wełna ropopochodnymi pochodzącymi ze spływu zanieczyszczeń do kanalizacji wód opadowych, które w związku z intensywnymi opadami deszczu, przedostały się do rzeki;
 • zanieczyszczenia utworzyły film olejowy na długości około 1 km i szerokości około 1-2 m;
 • sprawca zdarzenia: Zakład Mechaniki Pojazdowej - Leon Kominek ul. Kościelna 10, Skoki;
 • akcja ratownicza została przeprowadzona przez JRG PSPoż. w Wągrowcu i polegała na zabezpieczeniu kolektora wód opadowych. Większość zanieczyszczeń osadziła się na roślinności przy brzegach rzeki; 
 • policja dokonała ustalenia sprawcy zdarzenia.
Zanieczyszczenie zlikwidowano.
29.
08.03.2000
Poznań

woj. wielkopolskie

Zagrożenie wybuchem gazu ziemnego w wyniku rozszczelnienia gazociągu. Przeprowadzenie przez WIOŚ w Poznaniu rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało że:
 • nastąpiło rozerwanie rurociągu gazowego średniego ciśnienia o średnicy 50 mm, podczas wykonywania prac ziemnych przy użyciu koparki;
 • akcję ratowniczą przeprowadziła JRG-5 i Pogotowie Gazowe z Poznania. Ewakuowano 9 osób z 6 budynków jednorodzinnych znajdujących się w rejonie zdarzenia. Rurociąg uszczelniono przy użyciu opasek zaciskowych na rozerwanym rurociągu. Zagrożenie wybuchem zlikwidowano.
Zagrożenie zlikwidowano.
30.
09.03.2000
Brzezia Łąka

gm. Długołęka pow. wrocławski

woj. dolnośląskie

Zanieczyszczenie powierzchni ziemi olejem transformatorowym. Przeprowadzenie przez WIOŚ we Wrocławiu rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało że:
 • doszło do awarii transformatora należącego do Okręgowego Zakładu Energetycznego we Wrocławiu w czasie jego remontu;
 • z transformatora wyciekło około 80 dm3 oleju, który zanieczyścił grunt posesji na powierzchni około 240 m2;
 • na terenie posesji są zlokalizowane studnie gospodarcze w odległości około 12-15 m od obszaru zanieczyszczonego. 
Pobór prób gruntu i prowadzenie nadzoru nad usuwaniem skutków zdarzenia. Wykonane badania wykazały zanieczyszczenie gruntu. 
Usuwanie skutków zdarzenia -w toku.
1
2
3
4
5
6
31.
13.03.2000
Giżycko

pow. giżycki

woj. warmińsko -mazurskie 

Wyciek amoniaku z instalacji chłodniczej w wyniku jej rozszczelnienia. Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Giżycku rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało że:
 • nastąpiło rozszczelnienie instalacji chłodniczej w wyniku pęknięcia spawu na parowniku do zasobnika wody lodowej;
 • ilość wyciekłego amoniaku określono na około 250 kg;
 • sprawca zdarzenia: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Giżycku; 
 • akcja ratownicza przeprowadzona przez PSPoż. polegała na:
 • ewakuacji wszystkich pracowników zakładu;
 • oznakowaniu strefy zagrożonej;
 • neutralizacji i ograniczeniu rozprzestrzeniania amoniaku poprzez zastosowanie kurtyn wodnych;
 • zabezpieczeniu kanalizacji przed przedostaniem się do niej wody amoniakalnej; 
Zagrożenie zlikwidowano. 
32.
13.03.2000
Poznań

woj. wielkopolskie

Zanieczyszczenie kanalizacji sanitarnej rozpuszczalnikami organicznymi. Przeprowadzenie przez WIOŚ w Poznaniu rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:
 • w wyniku przedostania się do kanalizacji sanitarnej benzyn i innych rozpuszczalników organicznych, nastąpiło ulatnianie się ze studzienek kanalizacyjnych lotnych związków organicznych; 
 • stężenie wydobywających się oparów w początkowej fazie przekraczało dolną granicę wybuchowości;
 • sprawca zdarzenia nie został ustalony;
 • akcja ratownicza przeprowadzona przez JRG PSPoż. polegała na:
 • zabezpieczeniu terenu zdarzenia;
 • ewakuacji ze strefy zagrożenia mieszkańców pobliskich posesji;
 • otworzeniu 15 studzienek kanalizacyjnych, z których w 7 stwierdzono przekroczenie dolnej granicy wybuchowości;
 • przewietrzeniu najbardziej zagrożonych studzienek za pomocą wentylatora wodnego.
Zagrożenie zlikwidowano.
33.
15.03.2000
Siedlakowice

gm. Kąty Wrocławskie

pow. wrocławski

woj. dolnośląskie

Wypadek drogowy samochodu ciężarowego przewożącego środki powierzchniowo-czynne. Przeprowadzenie przez WIOŚ we Wrocławiu rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:
 • samochód należący do przewoźnika czeskiego (Perdek Petr, Havlovice) przewoził w beczkach środek powierzchniowo czynny o nazwie handlowej COLON DWL GREN ( koncentrat detergentu);
 • w wyniku nadmiernej prędkości samochód zjechał z drogi i przewrócił się;
 • doszło do zniszczenia części beczek i wycieku przewożonego medium;
 • ilość wyciekłego środka określono na około 10 Mg;
 • akcję usuwania skutków zdarzenia przeprowadziła PSPoż. Wyciekły środek i zanieczyszczony grunt zebrano do beczek i zabezpieczono.
Zanieczyszczenie usunięto.
1
2
3
4
5
6
34.
19.03.2000
Szczecin

woj. zachodniopomorskie.

Zanieczyszczenie powietrza amoniakiem w wyniku jego wycieku z instalacji chłodniczej.  Przeprowadzenie przez WIOŚ w Szczecinie rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:
 • w czasie pożaru w korytarzu technicznym budynku produkcyjnego, nastąpiło pęknięcie rurociągu skroplin amoniaku o średnicy 76 mm, z którego wyciekło około 100 kg tej substancji;
 • akcję usuwania skutków zdarzenia prowadziła PSPoż. i sprawca zdarzenia. Pożar ugaszono i zlikwidowano źródło wycieku amoniaku. Chmurę amoniaku zneutralizowano przy użyciu kurtyny wodnej. Powstałą wodę amoniakalną zneutralizowano i wypompowano do kanalizacji;
 • sprawca zdarzenia zakłady Mięsne “AGRYF” w Szczecinie ul. Pomorska.
Zanieczyszczenie i zagrożenie zlikwidowano.
35.
24.03.2000
Nieskórcz

pow. ostrowski

woj. mazowieckie

Wypadek drogowy autocysterny przewożącej paliwa. Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Ostrołęce rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:
 • w wyniku wypadku drogowego autocysterny przewożącej paliwa płynne, doszło do rozszczelnienia komór cysterny i na drogę oraz do przydrożnego rowu wyciekło około 500 dm3 paliwa;
 • akcję ratowniczą przeprowadziła PSPoż. i sprawca zdarzenia. Pozostałe paliwo zostało przepompowane z autocysterny do innej podstawionej przez sprawcę zdarzenia. Paliwo z przydrożnego rowu razem z wodą zostało wypompowane do beczkowozów, a pozostałości zasypane trocinami, zebrane i przewiezione na bazę firmy “TOMEX” w Ciechanowcu;
 • sprawca zdarzenia: Firma Wytwórczo-Usługowo-Handlowo-Produkcyjna “TOMEX” w Ciechanowcu;
 • w rejonie zdarzenia nie ma cieków wodnych, ani ujęć wodnych. Rów przydrożny nie ma połączenia z ciekami wodnymi, grunt jest gliniasty, trudno przepuszczalny. 
Sprawca zdarzenia zobowiązał się na piśmie do zlikwidowania skutków zdarzenia. 
36.
26.03.2000
Bydgoszcz

woj. kujawsko-pomorskie

Porzucenie butelek z rtęcią w rejonie śmietnika w centrum miasta.  Przeprowadzenie przez WIOŚ w Bydgoszczy rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało że:
 • w rejonie śmietnika w centrum miasta znaleziono 7 butelek o pojemności 0,33 dm3 każda, zawierających rtęć metaliczną;
 • część butelek uległa rozbiciu i rtęć została wylana na grunt;
 • akcja ratownicza została przeprowadzona przez PSPoż pod nadzorem inspektorów WIOŚ. Po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia zanieczyszczenie zebrano i przewieziono na wyznaczone miejsce na wysypisku miejskim. 
Zanieczyszczenie zlikwidowano.
37.
27.03.2000
Orzechów

gm. Cedynia

pow. gryfiński

woj. zachodnio-pomorskie

Wypadek drogowy autocysterny przewożącej około 9 m3 benzyny bezołowiowej.  Przeprowadzenie przez WIOŚ w Szczecinie rozpoznania na miejscu zdarzenia z którego wynikało, że:
 • autocysterna przewróciła się do rowu na łuku drogi i nastąpiło jej rozszczelnienie;
 • do gruntu i do wód jeziora Orzechowo wyciekło około 2 m3 benzyny bezołowiowej;
 • sprawca zdarzenia : Spółka “BENZOL” z Myśliborza:
 • akcję ratowniczą pod nadzorem WIOŚ przeprowadziła Jednostka Ratownictwa Chemicznego. Zanieczyszczenia zebrano. Przepompowano pozostałe paliwo z uszkodzonej autocysterny do podstawionej sprawnej cysterny.
WIOŚ prowadzi nadzór nad usuwaniem skutków zdarzenia.
Zanieczyszczenie usunięto. 
1
2
3
4
5
6
38.
28.03.99
Wola Łaznowska

gm. Rokiciny

pow. tomaszowski

woj. łódzkie

Wypadek drogowy autocysterny przewożącej paliwo. Przeprowadzenie przez WIOŚ w Łodzi rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:
 • doszło do wypadku drogowego autocysterny przewożącej paliwo, w wyniku którego na grunt poza pasem drogi i do przydrożnego rowu, zawierającego małą ilość wody, wyciekło około 7 m3 mieszaniny etyliny i oleju napędowego;
 • zanieczyszczeniu uległo około 300 m2 powierzchni ziemi ( głównie prywatnej posesji). W rejonie zdarzenia nie ma cieków wodnych . Istnieje nieczynna studnia kopana i sadzawka;
 • sprawca zdarzenia: Polski Koncern Naftowy S.A. Oddział w Łodzi;
 • akcję ratowniczą prowadziła PSPoż. i OSP. Pozostałe w cysternie paliwo w ilości około 25 m3 zostało przepompowane z autocysterny do innej podstawionej cysterny. Rozlewisko zabezpieczono rękawem sorpcyjnym . Paliwo pozostałe na powierzchni ziemi zebrano;
 • ewakuowano 12 osób z pobliskich domów.
Sprawca zdarzenia pod nadzorem WIOŚ prowadzi usuwanie skutków zdarzenia. Wywieziono część gruntu przeznaczonego do utylizacji i złożono tymczasowo na terenie sprawcy zdarzenia. Prowadzone jest dalsze zczerpywanie paliwa z terenu i studni kopanej.
Usuwanie skutków zdarzenia w toku.
39.
29.03.2000
Niepiekła

gm. Załuski

pow. płoński

woj. mazowieckie.

Wyciek surowej ropy naftowej z rurociągu “PRZYJAŻŃ” Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Ciechanowie rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:
 • nieznany sprawca dokonał nawiertu rurociągu przesyłowego surowej ropy naftowej z zamiarem kradzieży;
 • właściciel rurociągu: Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych "PRZYJAŻŃ" S.A. w Płocku;
 • zanieczyszczeniu uległo około 1 ha powierzchni ziemi;
 • w rejonie zdarzenia nie ma cieków wodnych, ani ujęć wody. Powstało zagrożenie zanieczyszczenia odległych studni kopanych;
 • akcję ratowniczą przeprowadziła JRG PSPoż. z Płońska przy udziale przedstawicieli PERN z Płocka i Komendy Powiatowej Policji w Płońsku.
WIOS prowadzi nadzór nad usuwaniem skutków zdarzenia.
Usuwanie skutków zdarzenia w toku.
40. 
29.03.2000
Gdynia

woj. pomorskie

Zanieczyszczenie wód basenu portowego ropopochodnymi. Przeprowadzenie przez WIOŚ w Gdańsku rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:
 • nastąpiło zanieczyszczenie wód basenu portowego ropopochodnymi w postaci filmu, przy Nabrzeżu Islandzkim;
 • zanieczyszczeniu uległo około 200 m2 powierzchni wody;
 • sprawcą zanieczyszczenia była firma "DALMOR" z Gdyni. Przyczyną wycieku ropopochodnych było rozszczelnienie rurociągu zakładowego;
 • akcję ratowniczą przeprowadził sprawca zdarzenia przy użyciu zapór przeciwrozlewowych. 
Zanieczyszczenie zlikwidowano.

 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
41.
29.03.2000
Brzezówka

gm. Ropczyce

pow. ropczycko-sędziszowski

woj. podkarpackie

Zanieczyszczenie powierzchni ziemi ropopochodnymi w wyniku erupcji płynu złożowego. Przeprowadzenie przez WIOŚ w Rzeszowie rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:
 • nastąpiła erupcja płynu złożowego w postaci emulsji utworzonej z parafiny, ropy naftowej i wody z odwiertu ropno-gazowego "Brzezówka 11" na terenie kopalni Brzezówka;
 • zanieczyszczeniu uległy pola uprawne i łąki na powierzchni około 0.7 ha;
 • sprawca zdarzenia: PGNiG S.A. w Warszawie, Zakład Górnictwa Nafty i Gazu w Sanoku;
 • akcję ratowniczą przeprowadziła Zakładowa Drużyna Ratownictwa Górniczego z zastępem ratowniczym RSGO w Krakowie. Zanieczyszczenia zebrano i zabezpieczono. 
Inspektorzy WIOŚ prowadzą nadzór nad usuwaniem skutków zdarzenia. 
Zanieczyszczenie usunięto.
42.
30.03.2000
Warszawa

woj. mazowieckie

Zanieczyszczenie powierzchni ziemi chemikaliami. Przeprowadzenie przez WIOŚ w Warszawie rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:
 • znaleziono porzucone i rozsypane chemikalia razem z potłuczonymi opakowaniami szklanymi w różnych miejscach lasu przy ulicy: Przy Bażantarni;
 • miejsce rozsypania chemikaliów zostało zabezpieczone przez PSPoż.;
 • odpady zebrano i przekazano do firmy "SEGI-PBG", która podejmie działania związane z utylizacją odpadów.
Inspektorzy WIOŚ przeprowadzili kontrolę interwencyjną na miejscu zdarzenia. Wydano zarządzenia pokontrolne nakazujące doprowadzenie środowiska do stanu właściwego. 
Zanieczyszczenie usunięto.
43.
30..03.2000
Witaszyce 

gm. Jarocin

pow. jarociński

woj. wielkopolskie

Pożar kotła krakingowego w zakładzie prowadzącym przerób olejów przepracowanych.  Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Kaliszu rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:
 • na terenie firmy " MERKAR" Sp. z o.o. w Witaszycach wybuchł pożar kotła krakingowego służącego do przerobu olejów przepracowanych;
 • przyczyną zdarzenia było pęknięcie przewodu doprowadzającego surowiec do kotła krakingowego. Nastąpiło zapalenie się oparów oleju;
 • akcję ratowniczą przeprowadziła PSPoż. Pożar ugaszono. Do zakładowej kanalizacji prze- dostały się środki gaśnicze razem z pozostałościami oleju. Pozostałości niedopalonego oleju razem ze środkami gaśniczymi zostały zebrane przy pomocy wiórów drzewnych. Zebrane odpady zostały zabezpieczone i przekazane do utylizacji. 
Zanieczyszczenie usunięto.
44.
31.03.2000
Warszawa-Mokotów 

woj. mazowieckie

Zanieczyszczenie wód Potoku Służewieckiego ropopochodnymi. Przeprowadzenie przez WIOŚ w Warszawie rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:
 • nastąpiło zanieczyszczenie wód Potoku Służewieckiego, będącego dopływem Jeziora Wilanowskiego w postaci filmu olejowego na długości około 2 km;
 • sprawca zdarzenia nie został ustalony;
 • akcję ratowniczą przeprowadziła JRG-14. Zainstalowano 3 zastawki, w tym 2 rękawy sorbentowe i 1 zastawkę ze słomy, powyżej ujścia Potoku do Jeziora Wilanowskiego. 
Zanieczyszczenie zutylizowano.
1
2
3
4
5
6
45.
31.03.2000
Częstochowa

woj. śląskie

Zanieczyszczenie kanalizacji wód opadowych ropopochodnymi. Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Częstochowie rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:
 • nastąpiło zanieczyszczenie kanalizacji wód opadowych ropopochodnymi;
 • nastąpiło zagrożenie zanieczyszczenia rzeki Stradomki;
 • sprawca zdarzenia: Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Częstochowie;
 • akcję ratowniczą przeprowadziła KM PSPoż. w Częstochowie. Zastosowano zapory sorbentowe na wylocie kanału wód opadowych do rzeki Stradomki. Odpady zutylizowano.
Wykonano badania ścieków i wód rzeki Stradomki. Stwierdzone zanieczyszczenie wód rzeki było krótkotrwałe.. 
Zanieczyszczenie zlikwidowano.