REJESTR

nadzwyczajnych zagrożeń środowiska w III kwartale 1999 r.


 
 
 
 

Lp.

 

Data

Miejscowość
Opis zdarzenia
Działania podjęte przez Inspekcję Ochrony Środowiska
Uwagi
1
2
3
4
5
6
93.
01.07.99.
Police

gm. i pow. Police

woj. zachodniopomorskie

Zanieczyszczenie wód rzeki Odry wodami zęzowymi. Przeprowadzenie przez WIOŚ w Szczecinie rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:
 • nastąpił wyciek nieustalonej ilości wód zęzowych ze statku “RADICA” bandery chorwackiej;
 • rzeka Odra uległa zanieczyszczeniu na powierzchni około 1.000 m2;
 • powstało zagrożenie zanieczyszczenia wewnętrznych wód morskich;
 • akcja usuwania zanieczyszczeń została przeprowadzona przez jednostkę Zakładowej Straży Pożarnej Z.Ch. “POLICE”;
 • zebrane zanieczyszczenia przekazano do utylizacji;
 • statek po zapłaceniu kaucji w wysokości 20.000 zł został zwolniony.
Prowadzenie nadzoru nad usuwaniem skutków zanieczyszczenia.
Zanieczyszczenie i zagrożenie usunięto.
94.
01.07.99.
Załubice

gm. Radzymin

pow. Wołomin

woj. mazowieckie

Zanieczyszczenie wód rzeki Rządza. Przeprowadzenie przez WIOŚ w Warszawie rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:
 • stwierdzono obecność śniętych ryb na powierzchni rzeki Rządza wpadającej do Zalewu Zegrzyńskiego;
 • Laboratorium WIOŚ przeprowadziło badania wód rzeki na zawartość tlenu. Badania wykazały wystąpienie drastycznego spadku zawartości tlenu. Zjawisko to powstało w sposób naturalny bez udziału czynnika ludzkiego. Duże opady i spowodowany tym wysoki stan wody wiązał się z samoistnym napływem z łąk i brzegów zanieczyszczeń organicznych do rzeki wywołujących proces gnilny redukujący zawartość tlenu w wodzie.
Po opadnięciu wód zanieczyszczenie ustąpiło.
95.
03.07.99.
Łomna

gm. Czosnów

pow. Nowy Dwór

woj. mazowieckie

Wypadek drogowy autocysterny przewożącej paliwo. Przeprowadzenie przez WIOŚ w Warszawie rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:
 • autocysterna była własnością Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego “Rawski” z Józefowa i przewoziła około 30 m3 paliw płynnych;
 • w wyniku wypadku doszło do rozszczelnienia cysterny i wycieku około 2,7 m3 benzyny bezołowiowej z jednej z komór zbiornika;
 • zanieczyszczeniu uległo około 350 m pobocza drogi krajowej nr 7 Warszawa-Gdańsk;
 • akcję ratowniczą przeprowadziła PSPoż. oraz OSP. Miejsce zanieczyszczone paliwem pokryto pianą gaśniczą, a następnie sorbentem. Paliwo pozostałe w uszkodzonej cysternie przepompowano do sprawnej cysterny, podstawionej przez sprawcę zdarzenia. 
Prowadzenie nadzoru nad usuwaniem zanieczyszczenia.
Zanieczyszczenie zlikwidowano.
1
2
3
4
5
6
96.
04.07.99.
Suwałki

pow. grodzki Suwałki

woj. podlaskie

Wyciek stężonego kwasu azotowego ze zbiornika z tworzywa sztucznego. Przeprowadzenie przez Delegaturę Podlaskiego WIOŚ w Suwałkach rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że: 
 • nastąpił wyciek około 200 dm3 kwasu azotowego o stężeniu 57% ze zbiornika z tworzywa sztucznego, zawierającego 1 m3 kwasu, na utwardzoną powierzchnię magazynu surowców chemicznych, na zewnątrz budynku;
 • właścicielem magazynu i sprawcą zdarzenia było Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe “CHEMIA” Spółka z o.o. w Suwałkach, ul Waryńskiego 26;
 • akcję ratowniczą przeprowadziła JRG PSPoż. w Suwałkach. Usunięto nieszczelność, wyciek zneutralizowano wapnem. Zebrane zanieczyszczenia przekazano dostawcy kwasu: firmie “POLCHEM” w Toruniu. 
Prowadzenie nadzoru nad usuwaniem zanieczyszczenia.
Zanieczyszczenie usunięto.
97.
05.07.99.
Łeba

gm. i pow. Łeba

woj. pomorskie 

Zanieczyszczenie wód portowych substancjami ropopochodnymi. 

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Gdańsku, Delegatura w Słupsku, rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:
 • na powierzchni wód portowych stwierdzono obecność substancji ropopochodnych;
 • zanieczyszczenie powstało w wyniku przelania się zbiornika oleju opałowego, należącego do firmy “DOS” Sp. z o.o. w Łebie. Paliwo, które wyciekło poza zbiornik, spłynęło poprzez kanalizację wód opadowych do wód portu rybackiego;
 • ilość paliwa, która przedostała się do wód portowych, została określona na około 300 dm3;
 • akcję ratowniczą przeprowadziła JRG PSPoż. ze Słupska przy udziale OSP. Zastosowano dwie zapory pływające. Paliwo zebrano i przekazano do utylizacji.
Zanieczyszczenie usunięto.
98.
05.07.99.
Opole

woj. opolskie

Wyciek ropopochodnych do kanalizacji wód opadowych. Przeprowadzenie przez WIOŚ w Opolu rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:
 • przy prawym brzegu rzeki Odry oraz kanału Młynówka poniżej wylotu kanalizacji opadowej wystąpiły plamy ropopochodnych;
 • zanieczyszczenia wystąpiły na długości około 100 m;
 • sprawca zdarzenia: firma PKS w Opolu;
 • akcję ratowniczą przeprowadziła PSPoż. Zastosowano baloty ze słomy i sorbent, które następnie przekazano do utylizacji.. 
Zanieczyszczenie usunięto.
99.
05.07.99.
Ścinawa

gm. Ścinawa

pow. Lubin

woj. dolnośląskie

Pożar i zagrożenie wybuchem. Przeprowadzenie przez Delegaturę Dolnośląskiego WIOŚ w Legnicy, rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:
 • doszło do pożaru nielegalnego składowiska odpadów komunalnych dla miasta Ścinawa;
 • właścicielem składowiska jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Ścinawie, które płaci kary za nielegalne składowanie odpadów od 1996 r.;
 • składowisko usytuowane jest w odległości około 500 m od rzeki Odry;
 • akcję gaszenia składowiska przeprowadziła JRG z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie. Akcja została zakończona w dniu 6 lipca 1999 r. 
Pożar ugaszono. Zagrożenie wybuchem zlikwidowano.
1
2
3
4
5
6
100.
07.07.99.
Gdańsk

woj. pomorskie

Wypadek kolejowy cysterny zawierającej olej bazowy.  Przeprowadzenie przez WIOŚ w Gdańsku rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:
 • doszło do rozszczelnienia cysterny kolejowej zawierającej około 25 Mg oleju bazowego;
 • przyczyną wycieku było uszkodzenie zaworu spustowego cysterny przez nieznanych sprawców;
 • olej wyciekał w czasie jazdy pociągu, na odcinku około 4 km;
 • nastąpiło zanieczyszczenie pasa o szerokości około 1m (wiadukty, drogi, ulice). Plamy filmu olejowego wystąpiły na wodach Martwej Wisły.
 • akcja ratownicza prowadzona była przez Kolejową Straż Pożarną w Gdyni Grabówek. Zanieczyszczone elementy mostów, wiaduktów i drogi pod mostami posypano preparatem “Diatomit”. Powstały odpad zebrano i oddano do utylizacji. Plamy oleju na Wiśle zneutralizowano. Oczyszczono studzienki kanalizacji wód opadowych. 
Prowadzenie nadzoru nad usuwaniem skutków wycieku. 
Zanieczyszczenie usunięto.
101.
07.07.99.
Olszanka

gm. Stępnica

pow. Goleniów

woj. zachodniopomorskie 

Zanieczyszczenie powietrza, na skutek emisji gazu ziemnego.  Przeprowadzenie przez WIOŚ w Szczecinie rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:
 • w czasie prowadzenia prac remontowych na rurociągu wysokoprężnym gazu ziemnego nastąpiła jego emisja do powietrza połączona z zapłonem;
 • rurociągiem przesyłany jest gaz ziemny dla celów produkcyjnych Zakładów Chemicznych w Policach;
 • pożar rozprzestrzenił się na sąsiadujące z rurociągiem nieużytki, do których przylegał obszar leśny;
 • PSPoż przeprowadziła akcję ratowniczą polegającą na niedopuszczeniu do rozprzestrzenienia się ognia na obszar lasu. Akcji sprzyjał intensywny opad deszczu. Po wypaleniu się gazu instalację schłodzono i uszczelniono.
Instalację zabezpieczono, pożar ugaszono.
102.
07.07.99.
Smreczyna

gm. Międzylesie

pow. Kłodzko

woj. dolnośląskie

Zanieczyszczenie rowu melioracyjnego wyciekłymi paliwami. Przeprowadzenie przez przedstawicieli WIOŚ we Wrocławiu, Delegatura w Wałbrzychu, rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:
 • podczas rozładunku paliwa na stacji paliw, pracownik podłączył wąż cysterny zawierającej olej napędowy, do pełnego zbiornika z etyliną 95;
 • nastąpił wyciek około 300 dm3 mieszaniny oleju napędowego i etyliny 95;
 • zanieczyszczeniu uległ rów melioracyjny z wodą, łączący się bezpośrednio z Nysą Kłodzką;
 • akcję ratowniczą przeprowadziła PSPoż. z Bystrzycy Kłodzkiej i Wałbrzycha. Zanieczyszczenie usunięto przy użyciu zapór sorpcyjnych, które przekazano do utylizacji. 
Zanieczyszczenie usunięto.
103.
08.07.99.
Płaczkowo

gm. Trzemeszno

pow. Gniezno

woj. wielkopolskie

Wypadek drogowy związany z wyciekiem ropopochodnych do gruntu. Przeprowadzenie przez WIOŚ w Poznaniu rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:
 • doszło do wypadku drogowego samochodu STAR 28 przewożącego olej opałowy;
 • nastąpiło rozszczelnienie zbiornika i wyciek oleju na jezdnię i pobocze;
 • ilość wyciekłego paliwa określono na około 1,5 m3 . Zanieczyszczeniu uległo około 200 m2 powierzchni gruntu, w tym część pola uprawnego;
 • akcję ratowniczą przeprowadziła JRG PSPoż. z Mogilna. Przepompowano pozostałe w zbiorniku około 0,5 m3 paliwa do pustego zbiornika. Zanieczyszczony grunt zebrano i przekazano do utylizacji. 
Zanieczyszczenie usunięto.
1
2
3
4
5
6
104.
09.07.99.
Konopnica

gm. Konopnica

pow. Lublin

woj. lubelskie

Wypadek drogowy autocysterny przewożącej olej napędowy.  Przeprowadzenie przez WIOŚ w Lublinie rozpoznania zdarzenia , z którego wynikało, że:
 • doszło do wypadku drogowego autocysterny przewożącej około 32 Mg oleju napędowego;
 • w wyniku rozszczelnienia autocysterny nastąpił wyciek około 100 dm3 oleju napędowego;
 • akcja ratownicza PSPoż. polegała na zabezpieczeniu autocysterny, przepompowaniu paliwa do innej sprawnej cysterny i zneutralizowaniu wycieku;
 • w ramach rekultywacji sprawca zdarzenia (Polski Koncern Naftowy) spowodował wybranie zanieczyszczonej ziemi, nawiezienie czystej ziemi ornej i zasianie trawy. Zanieczyszczoną ziemię przewieziono na wysypisko gminne w Niedrzwicy Kościelnej. 
Prowadzenie nadzoru nad usuwaniem zanieczyszczenia.

Zanieczyszczenie usunięto.

105.
10.07.99.
Prochowice- Kawice

gm. Prochowice

pow. Legnica

woj. dolnośląskie 

Wypadek drogowy samochodu ciężarowego i wyciek oleju napędowego. Przeprowadzenie przez WIOŚ we Wrocławiu, Delegatura w Legnicy rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:
 • na drodze krajowej nr 3 (Prochowice – Kawice) nastąpiło zderzenie dwóch samochodów TIR;
 • doszło do wycieku z baków samochodów około 50 dm3 oleju napędowego;
 • zanieczyszczeniu uległo kilkanaście metrów przydrożnego rowu, nie zawierającego wody;
 • akcję ratowniczą przeprowadziła JRG PSPoż. z Legnicy;
 • zanieczyszczony grunt zebrano i przekazano do oczyszczenia.
Prowadzenie nadzoru nad usuwaniem zanieczyszczenia.

Zanieczyszczenie usunięto.

106.
13.07.99.
Kostrzyn

gm. Kostrzyn

pow. Gorzów Wielkopolski

woj. lubuskie

Wyciek fosforu białego w wyniku rozszczelnienia cysterny kolejowej. Przeprowadzenie przez WIOŚ w Zielonej Górze, Delegatura w Gorzowie Wielkopolskim rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:
 • nastąpiło rozszczelnienie się kołnierza mocującego pokrywy włazu górnego cysterny kolejowej, przewożącej fosfor biały (nr ONZ 2447, klasa 4.1 - materiały stałe zapalne);
 • wyciek fosforu nastąpił na towarowej stacji kolejowej PKP Kostrzyn;
 • wyciekający fosfor zestalał się na powierzchni cysterny . Został z niej usunięty i przekazany do utylizacji; 
 • akcję ratowniczą przeprowadziła JRG PSPoż w Kostrzynie. Po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i zlokalizowaniu wycieku cysternę schłodzono wodą. Założono opaskę samozaciskową i przekazano cysternę do JRCh PKP w Krzyżu;
 • ładunek był przewożony z Ukrainy do Niemiec. 
Prowadzenie nadzoru nad usuwaniem zanieczyszczenia.

Zagrożenie zlikwidowano.


 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
107.
14.07.99.
Kozia Wola

gm. Stąporków

pow. Końskie

woj. świętokrzyskie

Zanieczyszczenie powierzchni ziemi kwasem solnym. Przeprowadzenie przez WIOŚ w Kielcach rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:
 • doszło do wypadku drogowego samochodu marki “STAR”, należącego do firmy “WABOR”
w Skarżysku Kamiennej;
 • samochód przewoził 5 sztuk pojemników zawierających po około 900 kg kwasu solnego o stężeniu około 28% (nr ONZ 1789, klasa 8 - materiały żrące);
 • wszystkie pojemniki spadły na jezdnię i do przydrożnego rowu, z czego 2 uległy rozszczelnieniu;
 • na drogę i pobocze wyciekło około 1,3 Mg kwasu;
 • w rejonie miejsca wycieku nie ma cieków ani zbiorników wodnych;
 • akcja ratownicza przeprowadzona przez PSPoż. polegała na przepompowaniu pozostałego kwasu z uszkodzonych pojemników do nowych, zneutralizowaniu wycieku wapnem hydratyzowanym i wywiezieniu zanieczyszczonej ziemi i powstałych odpadów na wysypisko odpadów w Stąporkowie. 
Prowadzenie nadzoru nad neutralizacją kwasu. 
Zanieczyszczenie usunięto.
108.
17.07.99.
Dubiecko

gm. Dynów

pow. Przemyśl

woj. podkarpackie

Zanieczyszczenie wód powierzchniowych ropopochodnymi. Przeprowadzenie przez przedstawicieli WIOŚ w Rzeszowie, Delegatura w Przemyślu, rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:
 • w czasie mycia zbiornika cysterny po paliwach, na terenie byłej bazy SKR, nastąpił zrzut emulsji olejowo-wodnej do rzeki Drohobyczki, wpadającej do rzeki San;
 • ilość zrzuconej emulsji olejowo-wodnej oszacowano na około 200 dm3 ;
 • zanieczyszczenie przedostało się do rzeki San. Plamy ropopochodnych pojawiły się na rzece San na długości kilku kilometrów;
 • akcję ratowniczą przeprowadziła PSPoż. i OSP. Postawiono zapory sorpcyjne. Zebrane zanieczyszczenia przekazano do utylizacji do Rafinerii Nafty w Jedliczu;
 • postępowanie w sprawie ukarania sprawcy prowadzi policja. 
Prowadzenie nadzoru nad usuwaniem skutków zanieczyszczenia.
Zanieczyszczenie usunięto.
109.
19.07.99.
Świniary

pow. grodzki Wrocław

woj. dolnośląskie

Zanieczyszczenie powierzchni ziemi kwasem chlorooctowym. Przeprowadzenie przez przedstawicieli WIOŚ we Wrocławiu rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:
 • na drodze krajowej nr 5 stwierdzono obecność 5 worków, zawierających około 50 kg kwasu chlorooctowego;
 • jeden z worków uległ uszkodzeniu i wyspało się z niego na drogę około 1 kg kwasu; 
 • akcję ratowniczą, po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia przez policję, przeprowadziła PSPoż. Kwas rozsypany i w workach zebrano, a następnie przekazano do Stacji Ratownictwa Chemicznego Zakładów Chemicznych “ROKITA” w Brzegu Dolnym. Resztki kwasu, które pozostały na drodze, zneutralizowano roztworem wapna;
 • nie stwierdzono zanieczyszczenia rowów melioracyjnych wypełnionych wodą, łączących się 
z rzeką Widawą. 
Zanieczyszczenie usunięto.
1
2
3
4
5
6
110.
20.07.99.
Danków 

gm. i pow. Strzelce Krajeńskie

woj. lubuskie

 

Wypadek drogowy autocysterny przewożącej benzynę bezołowiową.  Przeprowadzenie przez WIOŚ w Zielonej Górze, Delegatura w Gorzowie Wielkopolskim rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:
 • wypadkowi drogowemu uległa cysterna przewożąca około 35 m3 benzyny bezołowiowej, należąca do Przedsiębiorstwa Handlu Produktami Naftowymi “PETROMAX” w Międzychodzie;
 • nie nastąpiło uszkodzenie płaszcza zbiornika, jednak przez górny właz jednej z komór nastąpił wyciek paliwa do gruntu w ilości około 7 m
 • akcja ratownicza przeprowadzona przez PSPoż. polegała na uszczelnieniu cieknącego włazu, zebraniu wyciekłego paliwa, a następnie przepompowaniu pozostałego w komorach paliwa do sprawnej cysterny, podstawionej przez sprawcę zdarzenia;
 • zanieczyszczeniu uległ grunt leśny, na powierzchni około 250 m2 i pobocze drogi. Sposób rekultywacji gruntu leśnego został ustalony z Nadleśnictwem Strzelce Krajeńskie. 
Prowadzenie nadzoru nad usuwaniem skutków wycieku.
Zanieczyszczenie usunięto.
111.
20.07.99.
Głubczyce

gm. i pow. 

Głubczyce

woj. opolskie

Zanieczyszczenie powierzchni ziemi olejem napędowym.  Przeprowadzenie przez WIOŚ w Opolu rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:
 • w wyniku awarii węża spustowego autocysterny, zawierającej około 3 m3 oleju napędowego, doszło do wycieku paliwa na ulicę;
 • plama rozlanego na ulicy oleju miała długość około 500 m i szerokość około 1 m;
 • ilość wyciekłego paliwa określono na około 200 dm3 ;
 • zagrożone zostały wody rzeki Psiny, ale nie doszło do ich zanieczyszczenia;
 • akcja ratownicza przeprowadzona przez PSPoż. polegała na zabezpieczeniu kratek ściekowych przed przedostaniem się wyciekłego oleju do kanalizacji opadowej. Zastosowano sorbent i neutralizator ropopochodnych oraz dodatkowo piasek. 
Zanieczyszczenie usunięto.
112.
21.07.99.
Cieślin

gm. i pow. 

Inowrocław

woj. kujawsko-pomorskie

Zanieczyszczenie powierzchni ziemi 

i wód powierzchniowych solanką.

Przeprowadzenie przez przedstawicieli WIOŚ w Bydgoszczy rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:
 • nastąpił wyciek z rurociągu przesyłowego solanki, przekazywanej z Kopalni Soli w Inowrocławiu do Z.Ch. “Organika- Zachem” w Bydgoszczy; 
 • doszło do zanieczyszczenia gruntów ornych i systemu melioracyjnego odprowadzającego wody do Kanału Smyrna;
 • spływ solanki otwartymi rowami melioracyjnymi spowodował zmiany w biocenozie;
 • sprawcą zdarzenia są Z. Ch. “Organika-Zachem” w Bydgoszczy, które zostały zobowiązane zarządzeniami pokontrolnymi do doprowadzenia środowiska do stanu właściwego.
Przeprowadzenie kontroli na miejscu zdarzenia.

Nadzór nad usuwaniem skutków wycieku.

Termin realizacji zarządzeń w IV kwartale 1999 r.
113.
24.07.99.
Wrocław

woj. dolnośląskie

Zanieczyszczenie rzeki Odry substancjami ropopochodnymi. Przeprowadzenie przez przedstawicieli WIOŚ we Wrocławiu rozpoznania na miejscu zdarzenia, 

z którego wynikało, że:

 • zanieczyszczenie zauważono na rzece Odrze w rejonie Mostu Trzebnickiego; 
 • wyciek rozprzestrzenił się w postaci filmu olejowego na powierzchni około 1,2 km2
 • akcję ratowniczą przeprowadziła PSPoż. Plamę ropopochodnych zneutralizowano preparatem “Sintan”.
Zanieczyszczenie usunięto.
1
2
3
4
5
6
114.
25.07.99
Radawa

gm. Wiązownica

pow. Jarosław

woj. podkarpackie

Zanieczyszczenie Zalewu MOSiR w Jarosławiu substancjami ropopochodnymi. Przeprowadzenie przez przedstawicieli WIOŚ w Rzeszowie, Delegatura w Przemyślu, rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:
 • wody Zalewu wraz z przybrzeżną roślinnością zostały zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi na powierzchni około 2 ha;
 • akcja ratownicza przeprowadzona przez PSPoż. polegała na spłukaniu hydronetkami roślinności na brzegach Zalewu i zebraniu około 400 dm3 zanieczyszczeń ropopochodnych z powierzchni wody;
 • nie doszło do zanieczyszczenia ropopochodnymi rzeki Lubaczówki.
Zanieczyszczenie usunięto.
115.
26.07.99.
Częstochowa

powiat grodzki Częstochowa

woj. śląskie

Wypadek drogowy samochodu ciężarowego przewożącego spoiwo “Besil” Przeprowadzenie przez przedstawicieli WIOŚ w Katowicach, Delegatura w Częstochowie, rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:
 • na zjeździe z drogi krajowej nr 1 doszło do wycieku przewożonego medium, stanowiącego mieszaninę krzemianów sodu;
 • preparat “Besil” (około 12 Mg ) przewożony był w trzech stalowych zbiornikach ;
 • w wyniku wypadku i rozszczelnienia dwóch zbiorników, wyciekło około 8 Mg preparatu;
 • zanieczyszczeniu uległy: droga i jej pobocze oraz przydrożny rów;
 • akcję ratowniczą przeprowadziła PSPoż. Zabezpieczono studzienki kanalizacyjne przed prze-dostaniem się do nich wyciekłego preparatu.
 • do podstawionej cysterny asenizacyjnej zebrano około 80 % wyciekłego spoiwa, które przekazano do Zakładów Chemicznych “RUDNIKI” S.A. w Rudnikach, w celu poddania utylizacji. Pozostałość zneutralizowano wodą. 
Prowadzenie nadzoru na usuwaniem skutków wycieku.
Zanieczyszczenie usunięto.
116.
27.07.99
Oborniki Śląskie

gm. Oborniki Śląskie

pow. Trzebnica

woj. dolnośląskie

Zanieczyszczenie powierzchni ziemi kwasem chlorowodorowym. Przeprowadzenie przez przedstawicieli WIOŚ we Wrocławiu rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:
 • z rozszczelnionego pojemnika przewożonego przez samochód ciężarowy nastąpił wyciek stężonego kwasu chlorowodorowego;
 • nastąpiło zanieczyszczenie powietrza i ulicy na odcinku około 1 km ulicy Wrocławskiej;
 • akcja ratownicza była przeprowadzona przez jednostki PSPoż. z Trzebnicy i Wrocławia. Zanieczyszczenia spłukano wodą i zneutralizowano wapnem.
Prowadzenie nadzoru na usuwaniem skutków wycieku.
Zanieczyszczenie usunięto.
117.
28.07.99.
Kuźnica Białostocka

gm. Kuźnica

pow. Sokółka

woj. podlaskie

Zanieczyszczenie środowiska cykloheksanolem. Przeprowadzenie przez przedstawicieli WIOŚ w Białymstoku rozpoznania na miejscu zdarzenia, 

z którego wynikało, że:

 • na trasie Holandia – Rosja (Moskwa) przewożono 102 beczki (20,4 Mg) cykloheksanolu (nr ONZ/ADR 1987, substancja kl. 3 - materiały ciekłe zapalne; Xn - materiał szkodliwy);
 • wyciek zauważono w rejonie przejścia granicznego. Przyczyną wycieku było niewłaściwe zabezpieczenie ładunku;
 • PSPoż. zabezpieczyła miejsce zdarzenia, przepompowała cykloheksanol z uszkodzonych beczek. Wyciekłą ciecz przesypano sorbentem, a powstały odpad zebrano, przewieziono na wysypisko odpadów i spalono. 
Zagrożenie zlikwidowano, 

a zanieczyszczenie usunięto.

1
2
3
4
5
6
118.
30.07.99.
Zdunowo

gm. Załuski

pow. Płońsk woj. mazowieckie

Wyciek ropy naftowej z rurociągu. Przeprowadzenie przez przedstawicieli WIOŚ w Warszawie, Delegatura w Ciechanowie, rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:
 • doszło do wycieku ropy naftowej z rurociągu należącego do Przedsiębiorstwa Rurociągów Naftowych “PRZYJAŹŃ” w Płocku;
 • miejsce wycieku było odległe około 900m od drogi krajowej nr 7 (E 77);
 • przyczyną wycieku ropy był otwór o średnicy 5-8 mm nawiercony w rurociągu w celu kradzieży paliwa;
 • nastąpiło zanieczyszczenie gruntu i lasu sosnowego na powierzchni około 1.000 m2 oraz rowu melioracyjnego na długości około 100 m;
 • ilość wyciekłej ropy określono na około 20 m3;
 • zanieczyszczony grunt wybrano i przewieziono do Przedsiębiorstwa Usług Portowych “ PORT-SERVICE” w Gdańsku, w celu utylizacji.
Przeprowadzenie kontroli na miejscu zdarzenia, połączone z poborem prób zanieczyszczonego gruntu. 

Prowadzenie nadzoru nad usuwaniem zanieczyszczenia. 

Trwa usuwanie skutków zdarzenia. 

Przewidziana jest w IV kw. 1999 r. ponowna kontrola na miejscu zdarzenia przy udziale przedstawicieli PERN. 

119.
02.08.99
Żelazowa Wola

gm. Żelazowa

Wola

pow. Sochaczew

woj. mazowieckie

Wyciek oleju 

transformatorowego 

w czasie wypadku drogowego .

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Warszawie, Delegatura w Płocku, rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:
 • nastąpiło przechylenie się ładunku ciągnika siodłowego przewożącego transformatory;
 • doszło do wypadnięcia 6 sztuk transformatorów, z czego 5 uległo rozszczelnieniu;
 • wyciekło około 300 dm3 oleju transformatorowego. Zanieczyszczeniu uległo około 150 m drogi asfaltowej;
 • sprawca zdarzenia: firma PPHU “ HARTEX” w Gąbinie;
 • akcję ratowniczą przeprowadziła JRG PSPoż. z Sochaczewa. Zanieczyszczenie zneutralizowano i usunięto. Ładunek został zabrany przez właściciela. 
Zanieczyszczenie usunięto.
120.
06.08.99
Warszawa

gm. Warszawa-Centrum

woj. mazowieckie

Zanieczyszczenie Kanału Głównego A substancjami ropopochodnymi. Przeprowadzenie przez przedstawicieli WIOS w Warszawie rozpoznania na miejscu zdarzenia, 

z którego wynikało, że:

 • nastąpiło zanieczyszczenie kanalizacji wód opadowych ropopochodnymi przez nieznanego sprawcę;
 • zanieczyszczenia przedostały się do Kanału Głównego “A” (otwartego) w rejonie ulicy Bernardyńskiej;
 • akcję oczyszczania Kanału “A” przy użyciu zapór przeprowadziły Jednostki Ratownictwa PSPoż. z Warszawy-Mokotów;
 • po ukończeniu akcji zanieczyszczone maty słomiane przekazano do utylizacji. 
Prowadzenie nadzoru nad usuwaniem skutków zanieczyszczenia.

Zanieczyszczenie zlikwidowano.

1
2
3
4
5
6
121.
06.08.99
Mysłowice

gm. i pow.

Mysłowice

woj. śląskie

Wypadek drogowy autocysterny przewożącej benzynę lakową. Przeprowadzenie przez przedstawicieli WIOŚ w Katowicach rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:
 • autocysterna o pojemności około 20 m3, wypełniona benzyną lakową, przewróciła się do przydrożnego rowu na skutek zderzenia z autobusem;
 • nastąpił kropelkowy wyciek benzyny do gruntu przez 3 zawory oddechowe;
 • doszło do zanieczyszczenia kilku metrów kwadratowych powierzchni ziemi;
 • w rejonie tym znajduje się strefa zasilania ujęcia wody podziemnej GPW w Katowicach;
 • w ramach akcji ratowniczej JRG PSPoż. uszczelniła zawory, zawartość autocysterny przepompowano do innej, podstawionej przez sprawcę zdarzenia;
 • benzyna odparowała z powierzchni ze względu na niewielki wyciek i niskie temperatury wrzenia jej składników.
Prowadzenie nadzoru nad usuwaniem skutków wycieku.
Zagrożenie i zanieczyszczenie usunięto.
122.
10.08.99
Wrocław

woj. dolnośląskie

Zanieczyszczenie wód powierzchniowych ropopochodnymi. Przeprowadzenie przez WIOŚ we Wrocławiu rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:
 • nastąpił awaryjny wyciek ropopochodnych wylotem kanalizacji wód opadowych do potoku Brochówka;
 • ilość wyciekłych ropopochodnych określono wstępnie na około 200 dm3 ;
 • stwierdzono obecność ropopochodnych w potoku Brochówka na powierzchni około 200 m2 ;
 • sprawca zdarzenia: firma “CHEMIA-Wrocław” S.A. we Wrocławiu przy ul. Buforowej 2; 
 • PSPoż. zaczopowała wylot ścieków. Zastosowano zapory ze słomy poniżej wylotu ścieków. Sprawca zdarzenia odciął dopływ ropopochodnych do wylotu ścieków.
Zanieczyszczenie usunięto. 
123.
11.08.99
Kietlice

gm. Węgorzewo

pow. Giżycko

woj. warmińsko-mazurskie

Zanieczyszczenie jeziora Mamry 

ropopochodnymi.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Olsztynie rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: 
 • na jeziorze Mamry w rejonie wyspy Upałty stwierdzono obecność ropopochodnych, w postaci plamy;
 • powierzchnia zanieczyszczenia w pierwotnym kształcie wynosiła około 1,2 km2. Gwałtowna burza przyniosła zmianę kierunku wiatru, który spowodował rozciągnięcie i rozdrobnienie plamy;
 • JRG PSPoż. przeprowadziła akcję usuwania zanieczyszczeń;
 • nie ustalono sprawcy zdarzenia.
Zanieczyszczenie usunięto.
124.
13.08.99
Biała Podlaska

gm. i pow. 

Biała Podlaska

woj. lubelskie

Wypadek samochodowy związany 

z zanieczyszczeniem powierzchni ziemi olejem napędowym.

Przeprowadzenie przez przedstawicieli WIOS w Lublinie, Delegatura w Białej Podlaskiej, rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:
 • doszło do wypadku drogowego samochodu ciężarowego, w czasie którego nastąpił wyciek około 500 dm3 oleju napędowego;
 • zanieczyszczeniu uległa jezdnia i pobocze oraz plac manewrowy pobliskiej stacji paliw;
 • akcję ratowniczą pod nadzorem przedstawiciela WIOŚ przeprowadziła JRG PSPoż. w Białej Podlaskiej. Zebrano około 250 dm3 rozlanego paliwa. Powstałe podczas akcji ratowniczej odpady spalono w miejskiej elektrociepłowni. 
Zanieczyszczenie zlikwidowano.
1
2
3
4
5
6
125.
15.08.99
Żygląd

gm. i pow. Chełmno

woj. kujawsko -pomorskie

Wypadek drogowy autocysterny przewożącej gaz propan-butan.  Przeprowadzenie przez przedstawicieli WIOŚ w Bydgoszczy, Delegatura w Toruniu, rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:
 • autocysterna przewożąca około 12,5 m3 skroplonej mieszaniny gazów propan-butan, podczas podjazdu na stację paliw, przewróciła się na bok;
 • nie doszło do rozszczelnienia autocysterny. Nastąpił kilkulitrowy wyciek paliwa ze zbiornika samochodu na utwardzoną jezdnię;
 • akcja ratownicza PSPoż. polegała na ewakuacji okolicznych mieszkańców (około 70 osób), postawieniu cysterny na drodze oraz zneutralizowaniu rozlanego paliwa. 

Zagrożenie zlikwidowano, a zanieczyszczenie usunięto.

126.
16.08.99
Sopot

gm. i pow. Sopot

woj. pomorskie

Zanieczyszczenie wód Zatoki Gdańskiej ropopochodnymi.  Przeprowadzenie przez przedstawicieli WIOŚ w Gdańsku rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:
 • nastąpił wyciek ropopochodnych z kanalizacji wód opadowych do Zatoki Gdańskiej;
 • zanieczyszczenia wystąpiły w postaci przerywanego filmu przy wylocie kanalizacji wód opadowych;
 • JRG PSPoż. zlikwidowała zanieczyszczenia przy użyciu zapór przeciwrozlewowych;
 • nie ustalono sprawcy zdarzenia.

Zanieczyszczenie zlikwidowano.

127.
18.08.99
Połczyn Zdrój

gm. i pow. Szczecinek

woj. zachodnio-pomorskie 

Zanieczyszczenie powierzchni ziemi ropopochodnymi.

Przeprowadzenie przez przedstawicieli WIOŚ w Szczecinie, Delegatura w Koszalinie, rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:
 • w czasie dowozu paliwa do kombajnu, na skutek niedostatecznego zabezpieczenia, doszło do wycieku oleju napędowego ze zbiornika o pojemności około 1 m3, zawierającego około 0.6 m3 oleju napędowego, umieszczonego na platformie;
 • ilość wyciekłego paliwa określono na około 0,2 m3;
 • zanieczyszczeniu uległa nawierzchnia drogi miejscowej, utwardzonej, na długości około 800 m i szerokości od 0,3 m do 2 m;
 • akcję ratowniczą przeprowadziła PSPoż. Zlikwidowano zanieczyszczenia przy użyciu sorbentów. Powstałe odpady sprawca zdarzenia przekazał na wysypisko śmieci. 
Prowadzenie nadzoru nad usuwaniem skutków wycieku.
Zanieczyszczenie zlikwidowano.
128.
18.08.99
Płock 

pow. grodzki Płock

woj. mazowieckie

Wybuch gazu i po-żar na instalacji “Polietylen II” Polskiego Koncernu Naftowego S.A. Przeprowadzenie przez WIOŚ w Warszawie, Delegatura w Płocku, rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:
 • w wyniku awarii bloku reaktorowego instalacji “Polietylen II” doszło do wybuchu etylenu i pożaru;
 • wystąpiła chwilowa ponadnormatywna emisja hałasu i uszkodzenie okolicznych budynków;
 • akcję ratowniczą przeprowadziła Zakładowa Straż Pożarna. 
Przyczyny i skutki zdarzenia usunięto.
1
2
3
4
5
6
129.
18.08.99
Sosnowiec

gm. i pow. 

Sosnowiec

woj. śląskie

Wykopanie pojemnika szklanego 

z fosforem białym.

Przeprowadzenie przez przedstawicieli WIOŚ w Katowicach rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:
 • na terenie prywatnej posesji przy ulicy Dalekiej 10, podczas prac ogrodowych wykopano pojemnik o wymiarach około: 60 cm długości i średnicy około 4 cm, zawierający fosfor biały (nr ONZ 2447, klasa 4.2 - materiały samozapalne);
 • akcję ratowniczą przeprowadziła JRG PSPoż. w Katowicach. Pojemnik po umieszczeniu w metalowej wannie zasypano piaskiem i zalano wodą, a następnie przekazano do P.O.CH. w Gliwicach w celu unieszkodliwienia. 
Zagrożenie zlikwidowano.
130. 
20.08.99
Wawelno-Prądy

gm. Dąbrowa

pow. opolski ziemski

woj. opolskie

Wyciek stężonego kwasu azotowego. Przeprowadzenie przez WIOŚ w Opolu rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:
 • doszło do wycieku około 40 dm3 kwasu azotowego o stężeniu 65% z części bagażowej samochodu dostawczego Mercedes-Bus przewożącego 3 kanistry po 30 dm3 tej substancji;
 • rozszczelnieniu uległy wszystkie kanistry zawierające kwas;
 • zanieczyszczony został teren parkingu i kilka metrów nieutwardzonej powierzchni;
 • zanieczyszczony teren PSPoż. zneutralizowała wapnem i zmyła wodą.
Prowadzenie nadzoru nad usuwaniem skutków zanieczyszczenia.
Zanieczyszczenie zlikwidowano.
131.
23.08.99
Rychnowy

gm. i pow.

Człuchów

woj. pomorskie

Wyciek benzyny ekstrakcyjnej 

w czasie wypadku samochodowego.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Gdańsku, Delegatura w Słupsku, rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:
 • cysterna przewożąca około 17 m3 benzyny ekstrakcyjnej uległa wywróceniu na pobocze;
 • powstało duże zagrożenie wybuchem i wyciek około 30 dm3 benzyny ;
 • zanieczyszczeniu uległo kilka metrów kwadratowych powierzchni ziemi;
 • akcja ratownicza przeprowadzona przez JRG PSPoż. polegała na przepompowaniu benzyny do innej sprawnej cysterny, zabezpieczeniu uszkodzonej cysterny i postawieniu jej na koła. Zanieczyszczoną powierzchnię zneutralizowano.
Zanieczyszczenie zlikwidowano.
132.
24.08.99
Płock

pow. grodzki Płock

woj. mazowieckie

Wyciek i zapalenie się etylenu na instalacji Polietylen I. Przeprowadzenie przez przedstawicieli WIOŚ w Warszawie, Delegatura w Płocku, rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:
 • w wyniku awarii na instalacji Polietylen I na terenie Polskiego Koncernu Naftowego S.A., doszło do emisji etylenu i zapłonu tego gazu;
 • nastąpiła chwilowa ponadnormatywna emisja hałasu;
 • akcja usuwania zagrożenia była przeprowadzona przez służby własne sprawcy zdarzenia. Instalację wyłączono z ruchu na czas usunięcia przyczyny awarii. 
Awarię usunięto, zanieczyszczenie ustąpiło. 
133.
24.08.99
Cieszyn

gm. i pow.

Cieszyn

woj. śląskie

Zanieczyszczenie wód granicznych. Przeprowadzenie przez przedstawicieli WIOŚ w Katowicach, Delegatura w Bielsku Białej, rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:
 • na rzece Olzie (powyżej jazu po stronie czeskiej) stwierdzono wystąpienie na powierzchni wody płatów piany;
 • zanieczyszczenia spłynęły z nieustalonego źródła po stronie czeskiej;
 • nie stwierdzono występowania oznak śnięcia ryb;
 • oceny sytuacji dokonała JRG KM PSPoż. z Cieszyna.
Współpraca z PSPoż. w zakresie oceny sytuacji.
Zanieczyszczenie ustąpiło.
1
2
3
4
5
6
134.
24.08.99
Ustka

gm. i pow.

Ustka

woj. pomorskie

Zanieczyszczenie basenu portowego ropopochodnymi . Przeprowadzenie przez przedstawicieli WIOŚ w Gdańsku, Delegatura w Słupsku, rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:
 • nastąpiło zanieczyszczenie wód Basenu Budowlanego na terenie portu, na powierzchni około 500 m2 ;
 • substancją zanieczyszczającą był przepracowany olej silnikowy w ilości około 400 kg;
 • sprawca zdarzenia nie został ustalony;
 • akcja ratownicza została przeprowadzona przez Polskie Ratownictwo Okrętowe.
Zanieczyszczenie usunięto. 
135.
30.08.99
Suchy Las

gm. Suchy Las

pow. Poznań

woj. wielkopolskie

Zanieczyszczenie powierzchni ziemi ropą naftową . Przeprowadzenie przez przedstawicieli WIOŚ w Poznaniu rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:
 • zanieczyszczenie spowodowało rozszczelnienie (przekorodowanie) rurociągu ropy naftowej należącego do Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych “Przyjaźń” (PERN) 
w Płocku;
 • zanieczyszczeniu uległo około 1 ha nieużytków rolnych;
 • awaria miała miejsce w pobliżu wysypiska odpadów. Poprzez drenaż część ropy przedostała się do rowu opaskowego wysypiska, z którego woda jest odprowadzana do Jeziora Glinowieckiego;
 • PSPoż. zabezpieczyła teren, wysypano zastawki z piasku w rowie opaskowym;
 • dalsze działania związane z usuwaniem skutków zdarzenia prowadzi sprawca tj.: PERN. Do dnia końca września zczerpano około 100 m3 ropy, którą przewieziono do miejscowości Góra koło Tarnowa Podgórnego, gdzie została wpompowana do rurociągu. Oczyszczono również rów opaskowy wokół wysypiska odpadów komunalnych w Suchym Lesie. 
Prowadzenie nadzoru nad usuwaniem zanieczyszczenia.
Trwa usuwanie skutków zdarzenia.
136.
30.08.99
Góra Kalwaria

gm. Góra Kalwaria

pow. Piaseczno

woj. mazowieckie

Zanieczyszczenie powierzchni ziemi olejem transformatorowym . Przeprowadzenie przez WIOŚ w Warszawie rozpoznania, z którego wynikało, że:
 • nastąpił wyciek oleju transformatorowego w wyniku uszkodzenia jednego z dwóch transformatorów przewożonych na naczepie samochodu;
 • doszło do zanieczyszczenia 800 m odcinka drogi wraz z poboczem;
 • akcję usuwania skutków zdarzenia przeprowadziła PSPoż.
Przeprowadzenie badań wyciekłego oleju na obecność polichlorowanych bifenyli (PCB). 
Zanieczyszczenie usunięto. Nie stwierdzono obecności w oleju polichlorowanych bifenyli.
137.
30.08. 99
Piła 

gm. Piła

pow. grodzki Piła

woj. wielkopolskie 

Zanieczyszczenie powierzchni ziemi w wyniku rozlania farb. Przeprowadzenie przez WIOŚ w Poznaniu, Delegatura w Pile, rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:
 • w czasie transportu samochodowego farb emulsyjnych i farb ftalowych doszło do wypadku drogowego. Nastąpiło uszkodzenie części opakowań i wyciek farb na drogę i pobocze;
 • ilość wyciekłych farb określono na kilka metrów sześciennych;
 • akcję usuwania zanieczyszczenia przeprowadziła PSPoż. przy udziale sprawcy zdarzenia. Zebrane zanieczyszczenia przewieziono do firmy “ EKOPAL” w Szczecinie, gdzie zostały poddane utylizacji. 
Prowadzenie nadzoru nad usuwaniem zanieczyszczenia.
Zanieczyszczenie usunięto.
1
2
3
4
5
6
138.
31.08.99
Gołaszyn

gm. i pow.

Łuków

woj. lubelskie

Znalezienie porzuconych odpadów. Przeprowadzenie przez przedstawicieli WIOŚ w Lublinie, Delegatura w Białej Podlaskiej, rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:
 • na terenie publicznym nieznany sprawca porzucił 3 beczki o pojemności 200 dm3 i 1 beczkę o pojemności 80 dm3 ;
 • na podstawie przeprowadzonych badań ustalono, że beczki zawierały odpadowy klej WINACET, używany w przemyśle obuwniczym;
 • nie doszło do wycieku zawartości beczek;
 • jednostki ratownictwa KP PSPoż. zabezpieczyły teren nielegalnego składowiska. 

Zagrożenie zanieczyszczenia zlikwidowano.

139.
01.09.99
Cieszyn

gm. i pow. 

Cieszyn

woj. śląskie 

Zanieczyszczenie wód rzeki Olzy.  Przeprowadzenie przez WIOŚ w Katowicach, Delegatura w Bielsku Białej, rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:
 • w rowie melioracyjnym odprowadzającym ścieki z Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Wdrożeniowego “LAKMA” stwierdzono mleczne zabarwienie wody i ślady zawiesiny na odcinku około 
1 km;
 • zanieczyszczenie rzeki Olzy występowało na odcinku około 4 km;
 • nie stwierdzono obecności śniętych ryb;
 • przyczyną wycieku zanieczyszczeń była awaria oczyszczalni ścieków sanitarnych i wód opadowych;
 • w ramach akcji ratowniczej PSPoż. postawiła zapory sorpcyjne na rowie. 
Przeprowadzenie kontroli w zakładzie.

Pobór prób wody i ścieków do analiz.

Zanieczyszczenie ustąpiło po odcięciu wypływu zanieczyszczonych ścieków z oczyszczalni.
140.
01.09.99
Tyłowo

gm. Krokowa

pow. Puck

woj. pomorskie

Zanieczyszczenie gruntu substancjami ropopochodnymi. Przeprowadzenie przez WIOŚ w Gdańsku rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:
 • nastąpił pożar transformatora na skutek zwarcia przy izolatorze;
 • doszło do zanieczyszczenia gruntu ropopochodnymi przy tacy transformatora i chwilowe zanieczyszczenie powietrza produktami spalania oleju transformatorowego;
 • akcję ratowniczą przeprowadziła PSPoż. z Wejherowa, Pucka i Gdyni.

Zanieczyszczenie zlikwidowano.

141.
01.09.99
Warszawa - Białołęka

gm. Warszawa-Białołęka

woj. mazowieckie

Zanieczyszczenie Kanału Żerańskiego substancjami ropopochodnymi. Przeprowadzenie przez WIOŚ w Warszawie rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:
 • z terenu należącego do Przedsiębiorstwa Transportowego “ Żerań” przy ul. Płochocińskiej nastąpił wypływ wód opadowych zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi;
 • na powierzchni Kanału Żerańskiego pojawiły się barwne plamy ropopochodnych;
 • akcję usuwania zanieczyszczenia przeprowadziły JRG PSPoż. z Warszawy.

Zanieczyszczenie usunięto. 

1
2
3
4
5
6
142.
01.09.99
Gryfice

gm. i pow.

Gryfice

woj. zachodniopomorskie

Zanieczyszczenie

wód powierzchniowych olejem opałowym.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Szczecinie rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:
 • na terenie Centrali Nasiennej - Oddział w Gryficach doszło do wycieku oleju opałowego 
w ilości około 600 dm3, w wyniku odkręcenia zaworu zbiornika w celu kradzieży;
 • wyciekłe paliwo poprzez kanalizację deszczową przedostało się do rzeki Regi, zanieczyszczając ją na odcinku około 3 km;
 • akcja usuwania skutków zanieczyszczenia rzeki została przeprowadzona przez jednostkę PSPoż. Zastosowano zaporę przeciwrozlewową przy wylocie kolektora kanalizacji do rzeki;
 • akcję usuwania zanieczyszczenia z kanalizacji przeprowadził sprawca zanieczyszczenia pod nadzorem Starosty Gryfickiego;
Zanieczyszczenie usunięto.
143.
03.09.99
Warszawa

gm. Warszawa-Centrum

woj. mazowieckie

Zanieczyszczenie wód powierzchniowych i gruntu substancjami ropopochodnymi. Przeprowadzenie przez WIOŚ w Warszawie rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: 
 • na terenie firmy: Domy Towarowe “CASINO” S.A. doszło do zanieczyszczenia kanału wód opadowych, odprowadzającego ścieki z terenu parkingów kompleksu handlowo-usługowego “GEANT” do Kanału Grabowskiego;
 • zanieczyszczeniu substancjami ropopochodnymi uległo około 700 m Kanału Grabowskiego, a w rejonie kompleksu usługowego nastąpiło zanieczyszczenie wód gruntowych ropopochodnymi i detergentami;
 • PSPoż. w ramach akcji ratowniczej spompowała gromadzącą się wodę w rejonie kompleksu usługowego. Postawiono zaporę przeciwrozlewową na Kanale Grabowskim; 
 • nie ustalono sprawcy zdarzenia.
Zanieczyszczenie zlikwidowano.
144.
08.09.99
Pruszków

gm. i pow. Pruszków

woj. mazowieckie

Zagrożenie wybuchem przechowywanych w nieczynnym obiekcie produkcyjnym materiałów niebezpiecznych. Przeprowadzenie przez WIOŚ w Warszawie rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:
 • na terenie zdewastowanego obiektu, pozostającego bez zabezpieczenia znajdował się ksylen i inne rozpuszczalniki, kwas siarkowy oraz inne nieokreślone substancje;
 • pomiar stężenia węglowodorów w powietrzu, przeprowadzony przez PSPoż. wykazał przekroczenie dolnej granicy wybuchowości o 24 %;
 • obiekt został zabezpieczony przez Straż Miejską. 
Zagrożenie zlikwidowano. 
145.
08.09.99
Poznań

woj. wielkopolskie

Wyciek amoniaku 

z instalacji chłodniczej. 

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Poznaniu rozpoznania na miejscu zdarzenia , z którego wynikało, że:
 • w wyniku rozszczelnienia śrubunku przy zbiorniku wody lodowej, instalacji amoniakalnej Mleczarni “Naramowice” Sp. z o.o. doszło do wycieku amoniaku w pomieszczeniu maszynowni chłodniczej;
 • ilość wyciekłego amoniaku określono na około 3 kg. W czasie zdarzenia w obiegu instalacji znajdowało się około 2 Mg amoniaku;
 • jednostki PSPoż. po dokonaniu zabezpieczenia terenu uszczelniły instalację w obecności projektanta. Pracowników chłodni czasowo ewakuowano.
Zagrożenie zlikwidowano, zanieczyszczenie ustąpiło. 
1
2
3
4
5
6
146.
09.09.99
Częstochowa

gm. i pow. 

Częstochowa

woj. śląskie

Zanieczyszczenie wód powierzchniowych ropopochodnymi.. Przeprowadzenie przez WIOŚ w Katowicach, Delegatura w Częstochowie, rozpoznania zdarzenia z którego wynikało, że:
 • z terenu przedsiębiorstwa “Energopol Trade” Transsprzęt Sp. z o.o. w Częstochowie, poprzez kanalizację deszczową, nastąpił wypływ wód opadowych, zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi;
 • zanieczyszczenia przedostały się do rzeki Konopki;
 • sprawcą zdarzenia jest właściciel terenu;
 • akcję ratowniczą przeprowadziły jednostki KP PSPoż. z Częstochowy. Zastosowano 4 zapory za wylotem kanału do rzeki. Zebrano około 2,5 m3 ścieków zanieczyszczonych ropopochodnymi, które przekazano do utylizacji.
Zanieczyszczenie zlikwidowano.
147.
11.09.99
Konin

gm. i pow.

Konin

woj. wielkopolskie

Zanieczyszczenie rzeki Warty na skutek awarii oczyszczalni ścieków. Przeprowadzenie przez przedstawicieli WIOŚ, Delegatura w Koninie rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało że:
 • w wyniku awarii zasuwy zbiornika osadu nadmiernego oczyszczalni miejskiej w Koninie nastąpił wyciek wody nadosadowej ze zbiornika w ilości około 280 m3 ;
 • zalaniu uległy teren budowy oczyszczalni oraz tereny przyległe i rurociągi wypełnione osadem;
 • do rzeki Warty przedostało się około 150 m3 silnie zanieczyszczonych ścieków.
Zanieczyszczenie ustąpiło.
148.
15.09.99
Gdańsk

woj. pomorskie

Zanieczyszczenie wód portowych substancjami ropopochodnymi. Przeprowadzenie przez przedstawicieli WIOŚ w Gdańsku rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:
 • stwierdzono zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi około 600 m2 akwenu portowego;
 • sprawca zanieczyszczenia nie został ustalony;
 • akcją usuwania skutków zanieczyszczenia została przeprowadzona przez Portową Straż Pożarną “ Florian” z Gdańska. Zanieczyszczenie zneutralizowano.
Zanieczyszczenie zlikwidowano.
149.
19.09.99
Łuków

gm. i pow. Łuków

woj. lubelskie

Wyciek heptanu 

w wyniku rozszczelnienia cysterny kolejowej.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Lublinie, Delegatura w Białej Podlaskiej, rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:
 • nastąpiło poluzowanie zaworu spustowego cysterny kolejowej przewożącej około 10 m3 heptanu (nr ONZ 1206, klasa 3 - materiały ciekłe zapalne) ;
 • nie ustalono wielkości wycieku;
 • akcję ratowniczą przeprowadziła JRG KP PSPoż. z Łukowa. Wyciek zneutralizowano. Zawór uszczelniono i cysternę odprawiono w dalszą drogę.
Zagrożenie i zanieczyszczenie zlikwidowano.
150.
25.09.99
Nowa Sarzyna

gm. Nowa Sarzyna

pow. Leżajsk

woj. podkarpackie 

Wyciek dimetylodichlorosilanu 

w wyniku rozszczelnienia zbiornika stacjonarnego.

Przeprowadzenie przez przedstawicieli WIOŚ w Rzeszowie rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:
 • nastąpiło rozszczelnienie zbiornika stacjonarnego zawierającego dimetylodichlorosilan;
 • przez pow. stały otwór o średnicy około 3 cm wydostały się opary DDS, które w połączeniu z wilgocią z powietrza utworzyły obłok gazowego chlorowodoru;
 • akcja ratownicza przeprowadzona przez JRG PSPoż. i służby zakładowe polegała na usunięciu nieszczelności przez zaślepienie otworu.
Zanieczyszczenie ustąpiło. 
1
2
3
4
5
6
151.
25.09.99
Józefów Roztoczański

gm. Józefów

pow. Biłgoraj

woj. lubelskie

Zanieczyszczenie powierzchni ziemi substancjami ropopochodnymi. Przeprowadzenie przez przedstawicieli WIOŚ w Lublinie, Delegatura w Zamościu, rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:
 • na skutek uderzenia lokomotywy pociągu w ciągnik, doszło do uszkodzenia zbiornika paliwowego lokomotywy;
 • z uszkodzonego zbiornika wyciekło do gruntu około 1 m3 oleju napędowego;
 • zanieczyszczeniu uległ nasyp toru kolejowego na odcinku około 30 m;
 • akcja usuwania skutków była przeprowadzona przez kolejową jednostkę straży pożarnej. Wyciekły olej zneutralizowano przy użyciu preparatów “Pago” i “Sintan”;
 • w rejonie zdarzenia jest grunt piaszczysty porośnięty sosną;
 • najbliższe ujęcie wód gruntowych znajduje się w odległości około 600 m od miejsca zdarzenia. 
Zanieczyszczenie zlikwidowano.
152.
27.09.99
Zielonka

gm. Zielonka pow. Wołomin

woj. mazowieckie 

Zanieczyszczenie wód powierzchniowych nieprawidłowo oczyszczonymi ściekami. Przeprowadzenie przez przedstawicieli WIOŚ w Warszawie rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:
 • w wyniku niewłaściwej eksploatacji oczyszczalni ścieków doszło do ich niekontrolowanego wycieku;
 • zanieczyszczeniu uległ Kanał Wołomiński, zagrożone zostały wody rzeki Długiej i Kanału Żerańskiego.
Pobranie prób wody i ścieków do analizy.
Wyniki analiz będą podstawą do podjęcia działań przez WIOŚ w IV kwartale 1999 r.