REJESTR

Nadzwyczajnych zagrożeń środowiska w II kwartale 1999 r.

 

 

Lp.

Data

Miejsce

zdarzenia

Opis zdarzenia

Działania podjęte przez Inspekcję Ochrony Środowiska

Uwagi

 

1

2

3

4

5

6

40.

13.04.99.

Antonin

gm. Przygodzice

pow. Ostrów Wielkopolski

woj. wielkopolskie

Wypadek drogowy autocysterny przewożącej około 38 m3 etyliny i oleju napędowego.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • autocysterna przewożąca paliwo wpadła do przydrożnego rowu w pobliżu wiaduktu kolejowego;
 • właściciel autocysterny: firma ESPPOL z Warszawy ul. Zawiszy 10;
 • akcja ratownicza została przeprowadzona przez JRCh PSPoż. z Ostrowa Wielkopolskiego. Dokonano przepompowania paliwa do podstawionej cysterny;
 • do środowiska przedostało się kilka litrów paliwa.

Zanieczyszczenie usunięto.

41.

14.04.99.

Koziegłowy

gm. Koziegłowy

pow. Myszków

woj. śląskie

Wypadek drogowy autocysterny przewożącej skroplony gaz propan-butan.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Katowicach, Delegatura w Częstochowie rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • doszło do wypadku drogowego autocysterny o pojemności około 11,5 m3 zawierającej około 7,5 m3 mieszaniny gazów propan-butan;
 • w wyniku uszkodzenia zaworów cysterny nastąpił wyciek około 70 dm3 gazu;
 • akcja ratownicza przeprowadzona przez PSPoż. Polegała na uszczelnieniu instalacji cysterny i przetransportowaniu jej do firmy specjalistycznej w celu dokonania przeładunku gazu do innej sprawnej cysterny.

Zagrożenie zlikwidowano.

42.

14.04.99.

Masłomęcz

gm. Hrubieszów

pow. Hrubieszów

woj. lubelskie

Wypadek drogowy autocysterny przewożącej olej napędowy.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Lublinie, Delegatura w Zamościu rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • autocysterna zawierała około 5,6 m3 oleju napędowego;
 • w wyniku wypadku uległ uszkodzeniu zbiornik paliwowy autocysterny, z którego wyciekło około 30 dm3 paliwa;
 • zbiornik w którym przewożone było paliwo, nie został uszkodzony. Niewielki kropelkowy wyciek paliwa nastąpił jedynie poprzez właz;
 • akcję usuwania skutków zdarzenia przeprowadziła PSPoż. Wyciek zabezpieczono. Zawartość autocysterny przepompowano do innej sprawnej cysterny.

Zagrożenie i zanieczyszczenie zlikwidowano

1

2

3

4

5

6

43.

16.04.99.

Nietków

gm. Czerwieńsk

pow. Zielona Góra

woj. lubuskie.

Śnięcie ryb w Kanale Zimna Woda .

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Zielonej Górze rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • nastąpiło śnięcie kilkudziesięciu ryb w kanale Zimna Woda na długości od miejscowości Czerwieńsk do miejscowości Nietków;
 • sprawca zdarzenia: Spółka Wodno-Ściekowa “Łącza” w Łężycy, administrująca oczyszczalnię ścieków odprowadzanych z miasta Zielona Góra;
 • na skutek intensywnych opadów deszczu nastąpił zwiększony napływ wód opadowych do oczyszczalni ścieków, zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi;
 • ropopochodne spowodowały pogorszenie jakości wody w kanale Zimna Woda w wyniku złej pracy osadu czynnego w biologicznej oczyszczalni ścieków.

Zanieczyszczenie ustąpiło.

44.

18.04.99.

Godów

gm. Godów

pow. Wodzisław Śląski

woj. śląskie

Zanieczyszczenie rzeki Szatkówka

i rzeki Ruptawka olejem transformatorowym.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Katowicach rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • źródłem zanieczyszczenia rzeki Szatkówka i rzeki Ruptawka był olej transformatorowy, wyciekający ze skarpy przy torze do otwartego rowu, a następnie kanalizacją opadową do rzeki Ruptawki i do rzeki Szatkówki;
 • sprawca zdarzenia: Górnośląski Zakład Energetyczny Gliwice, Rozdzielnia Moszczenica na terenie Kopalni Węgla Kamiennego “Jas-Mos” w Jastrzębiu Zdroju, będący własnością Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.;
 • PSPoż prowadziła akcję ratowniczą poprzez zastosowanie zastawek sorpcyjnych na rzece Szatkówka, aby zapobiec przedostaniu się zanieczyszczeń do wód rzeki Olzy;
 • w czasie kontroli interwencyjnej stwierdzono, że wyciek ropopochodnych ze skarpy spowodował zanieczyszczenie 15 studzienek kanalizacyjnych.

Zanieczyszczenie zlikwidowano.

45.

21.04.99.

Gdańsk-Stogi

pow. grodzki Gdańsk

woj. pomorskie

Zanieczyszczenie rzeki Martwa Wisła

w Gdańsku -Stogach.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Gdańsku rozpoznania miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • wielkość powierzchni zanieczyszczenia wynosiła około 400m2 ;
 • PSPoż. usunęła zanieczyszczenie przy pomocy dyspergentu;
 • sprawca zanieczyszczenia pozostał nieznany.

Zanieczyszczenie usunięto.

46.

21.04.99.

Czerwieńsk

gm. Czerwieńsk

pow. Zielona Góra

woj. lubuskie

Pożar cysterny kolejowej zawierającej benzynę.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Zielonej Górze rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • pożar powstał na terenie Zakładu Taboru Kolejowego;
 • zdarzenie nastąpiło w czasie przepompowywania benzyny z cysterny kolejowej do autocysterny przez firmę Skrzypczak, która dzierżawi teren od ZTK;
 • działania ratownicze prowadzone przez PSPoż. OSP, pracowników kolei i pracowników firmy dzierżawiącej teren, doprowadziły do ugaszenia pożaru w ciągu 2 godzin;
 • do kanalizacji wód opadowych przedostała się mieszanina piany, benzyny i wody;
 • na wylocie z kanalizacji deszczowej PSPoż. Zastosowała dwie zapory;
 • nie doszło do zanieczyszczenia wód powierzchniowych.

Zanieczyszczenie zlikwidowano.

 

1

2

3

4

5

6

47.

22.04.99.

Kolonia Falęcice

gm. Promna

pow. Białobrzegi

woj. mazowieckie

Wypadek autocysterny przewożącej benzynę apteczną.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Warszawie, Delegatura w Radomiu rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • wypadkowi uległa autocysterna zawierająca około 32m3 benzyny aptecznej;
 • w czasie wypadku nastąpiło wywrócenie autocysterny, nie doszło do uszkodzenia płaszcza zbiornika;
 • niewielki kropelkowy wyciek benzyny do gruntu, w ilości kilku dm3, następował poprzez nieszczelne włazy zbiornika;
 • nastąpiło chwilowe, niewielkie zanieczyszczenie gruntu i powietrza węglowodorami;
 • akcja ratownicza prowadzona przez PSPoż. polegała na postawieniu pod włazy zbiorników przenośnych, a następnie doszczelnienie włazów. Po uszczelnieniu zbiornika jego zawartość przepompowano do podstawionej sprawnej autocysterny;
 • pustą autocysternę odholowano do odbiorcy.

Delegatura WIOŚ w Radomiu powiadomiła o zdarzeniu Okręgowy Inspektorat Kolejowego Dozoru Technicznego w Warszawie.

 

Zagrożenie i zanieczyszczenie usunięto.

48.

22.04.99.

Lwówek

gm. Lwówek

pow. Nowy Tomyśl

woj. wielkopolskie

Wypadek drogowy autocysterny przewożącej olej napędowy.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Poznaniu rozpoznania na miejscu zdarzenia z którego wynikało, że:

 • doszło do wypadku drogowego autocysterny przewożącej około 28 m3 oleju napędowego,
 • w wypadku nastąpiło uszkodzenie płaszcza zbiornika;
 • wyciekło około 150 dm3 oleju napędowego;
 • nastąpiło zanieczyszczenie węglowodorami powierzchni wody w niecce przy drodze;
 • akcja ratownicza prowadzona była przez PSPoż. i OSPoż. Pod wyciekające paliwo podstawiono zbiorniki przenośne, a następnie zawartość zbiornika autocysterny przepompowano do podstawionej sprawnej autocysterny. Zanieczyszczenie z powierzchni wody zebrano za pomocą skimmera.

 

Zanieczyszczenie zlikwidowano.

49.

23.04.99.

Chrzanów

gm. Chrzanów

pow. Chrzanów

woj. małopolskie

Wypadek drogowy autocysterny przewożącej olej napędowy.

WIOŚ w Krakowie przeprowadził rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • cysterna zawierająca olej napędowy zjechała na pobocze autostrady A-4 i wpadła do rowu;
 • nastąpił wyciek około 10 dm3 oleju napędowego;
 • zanieczyszczeniu uległo około 30 m2 powierzchni ziemi;
 • akcję ratowniczą przeprowadził Pluton Ratownictwa Chemicznego JRG 1- Kraków. Zawartość autocysterny przepompowano do innej podstawionej cysterny. Zanieczyszczoną powierzchnię zneutralizowano.

 

Zagrożenie i zanieczyszczenie usunięto.

 

 

 

1

2

3

4

5

6

50.

23.04.99.

Zabrze

pow. grodzki Zabrze

woj. śląskie

Wybuch i pożar reaktora chemicznego w czasie prowadzenia procesu technologicznego.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Katowicach rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • wybuch nastąpił na terenie Zakładu Tworzyw Sztucznych w Zabrzu –Biskupicach;
 • zdarzenie nastąpiło w czasie prowadzenia procesu polegającego na podgrzewaniu zawartości reaktora, którą stanowiła mieszanina tworzywa i lekkiego oleju mineralnego;
 • po wybuchu nastąpił pożar zbiornika znajdującego się w pobliżu reaktora, a także pożar reaktora;
 • z uszkodzonego reaktora wyciekło około 2 m3 oleistej substancji;
 • nie doszło do zanieczyszczenia wód i powierzchni ziemi;
 • powstałe zaolejone odpady przekazano do Rafinerii w Jaśle w celu zutylizowania.

Zanieczyszczenie zlikwidowano.

51.

23.04.99.

Hrubieszów

gm.

Hrubieszów

pow. hrubieszowski

woj. lubelskie

Wyciek skroplonego propylenu z cysterny kolejowej.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Lublinie, Delegatury w Zamościu rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • do stacji kolejowej w Hrubieszowie dojechał pociąg składający się z 48 cystern kolejowych zawierających po około 45 Mg ciekłego propylenu;
 • ładunek należał do UKTECTRANS GAZ – Ukraina;
 • podczas sprawdzania składu pociągu przed wjazdem na stację stwierdzono rozszczelnienie jednej

z cystern i wyciek propylenu; stwierdzono zły stan techniczny większości pozostałych cystern;

 • w ramach akcji ratowniczej kolejowa PSPoż. w Hrubieszowie prowadziła schładzanie rozszczelnionej cysterny;
 • w dniu 24 kwietnia b.r. rozszczelnioną cysternę, po dokonaniu koniecznego zabezpieczenia przetransportowano na teren Ukrainy;
 • w porozumieniu z przedstawicielami strony ukraińskiej, którzy przybyli na miejsce zdarzenia, usunięto usterki techniczne zatrzymanych 47 cystern kolejowych zawierających ciekły propylen;
 • w dniu 28.04.99. wszystkie cysterny zostały odprawione do odbiorcy polskiego;

Inspektorzy WIOŚ przeprowadzili pomiary stężenia propylenu w związku z zagrożeniem wybuchem.

Zagrożenie usunięto.

52.

24.04.99.

Wrocław-Czechnica

pow. grodzki Wrocław

woj. dolnośląskie

Zanieczyszczenie rowu melioracyjnego przez wody nadosadowe ze stawów osadowych Elektrociepłowni Wrocław-Czechnica.

Przeprowadzenie przez WIOŚ we Wrocławiu rozpoznania zdarzenia , z którego wynikało że:

 • wody nadosadowe ze stawów osadowych Elektrociepłowni Wrocław–Czechnica przedostały się do rowu melioracyjnego w wyniku uszkodzenia studzienki rewizyjnej kanału melioracyjnego, biegnącego pod stawem osadowym;
 • wody z rowu odprowadzane są do rzeki Oławy w rejonie ujęć wody dla miasta Wrocławia;
 • pracownicy EC Wrocław-Czechnica dokonali prowizorycznego zatrzymania wycieku, odpompowali wody nadosadowe do innego stawu, a następnie usunęli uszkodzenia studzienki rewizyjnej.

Pobranie prób wód z rowu melioracyjnego i rejonu ujęć wody na rzece Oławie.

Nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych norm.

Zagrożenie zanieczyszczeniem usunięto.

53.

24.04.99.

Sopot

pow. grodzki Sopot

woj. pomorskie

Zanieczyszczenie wód przybrzeżnych Zatoki Gdańskiej substancjami ropopochodnymi.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Gdańsku rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • występuje obecność ropopochodnych w postaci filmu w pasie przybrzeżnym na długości około 50 m i szerokości około 1 m;
 • sprawca zdarzenia nie został ustalony;
 • PSPoż. po przeprowadzeniu wizji lokalnej postanowiła nie podejmować dalszych działań ze względu na znikomą grubość warstwy ropopochodnych;
 • w godzinach popołudniowych plama uległa zmniejszeniu i zniknięciu.

Zanieczyszczenie ustąpiło.

 

1

2

3

4

5

6

54.

26.04. 99.

Łomża

pow. grodzki Łomża

woj. podlaskie

Zanieczyszczenie wód powierzchniowych substancjami ropopochodnymi.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Białymstoku, Delegatura w Łomży rozpoznania na miejscu zdarzenia,

z którego wynikało, że:

 • substancji ropopochodne zbierały się przed ujściem kolektora wód opadowych do rzeki Łomżyczka;
 • ilość zanieczyszczeń oszacowano na około 500 dm3;
 • sprawca zanieczyszczenia nie został ustalony;
 • akcja usuwania zanieczyszczeń została przeprowadzona przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Łomży.. Zanieczyszczenia zebrano .
 • zebrane zanieczyszczenia poddano utylizacji. Część została wykorzystana gospodarczo.

Zanieczyszczenie zlikwidowano.

55.

26.04.99

Sianów

gm. i pow. Sianów

woj. zachodniopomorskie

W czasie awarii autobusu komunikacji miejskiej nastąpił wyciek oleju napędowego na teren Zakładu Przemysłu Zapałczanego. Zanieczyszczenie przedostało się do pobliskiej rzeki Struga Sianowska.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Szczecinie, Delegatura w Koszalinie rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • nastąpiło uszkodzenie zbiornika paliwa autobusu komunikacji miejskiej;
 • doszło do wycieku około 200dm3 oleju napędowego;
 • zanieczyszczeniu uległo kilka metrów kwadratowych powierzchni ziemi. Ropopochodne przedostały się poprzez kanalizację wód opadowych do rzeki Uniesty, a następnie do rzeki Struga Sianowska;
 • akcję ratowniczą przeprowadził sprawca zdarzenia własnymi siłami;
 • usuwanie zanieczyszczeń prowadzone było do dnia 13 maja 1999r;

 

 

Zanieczyszczenie usunięto.

56.

26.04.99.

Wola Dębińska

gm. Dębno

pow. Brzesko

woj. małopolskie

Wyciek oleju transformatorowego i zanieczyszczenia powierzchni ziemi.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Krakowie, Delegatura w Tarnowie rozpoznania na miejscu zdarzenia,

z którego wynikało, że:

 • na skutek uderzenia pioruna w transformator podczas burzy, doszło do jego rozbicia;
 • nastąpił wyciek oleju transformatorowego, w ilości około 80 dm3 , z czego do gruntu przedostało się około 40 dm3 oleju;
 • zanieczyszczeniu uległo około 20 m2 powierzchni ziemi, w tym około 12 m2 drogi asfaltowej;

akcję usuwania zanieczyszczenia pod nadzorem przedstawicieli WIOŚ przeprowadziła PSPoż.

z Brzeska.

Zanieczyszczenie usunięto.

57.

28.04.99.

Brzeziny

gm. Lubycza Królewska

pow. Tomaszów Lubelski

woj. lubelskie

Wyciek środka owadobójczego w wyniku zbicia butli szklanej o poj. 1,5 dm3 .

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Lublinie, Delegatura w Zamościu rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało że:

 • w czasie prowadzonej rozbiórki budynku gospodarczego została zbita butla szklana o poj. 1,5 dm3 zawierająca (wg ustalenia na podstawie fragmentów etykiety) środek owadobójczy do stosowania w opryskach;
 • nie udało się ustalić nazwy, składu ani producenta rozlanego środka;
 • PSPoż. z Zamościa w ramach akcji ratowniczej zebrała zanieczyszczenia w ilości około10 kg, do worków z tworzywa sztucznego i umieszczono w beczce kwasoodpornej na terenie PSPoż.;
 • Odpad został przekazany do utylizacji.

Zanieczyszczenie zlikwidowano.

1

2

3

4

5

6

58.

28.04.99.

Łódź

pow. grodzki Łódź

woj. łódzkie

Wyciek alkoholu etylowego w czasie załadunku beczek na terenie magazynu drukarni .

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Łodzi rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało że:

 • Podczas załadunku beczek ze skażonym alkoholem etylowym (nr ONZ 1170, kl. 3 mat nieb.), beczka o poj. około 200 dm3 spadła z wideł wózka i uległa rozszczelnieniu;
 • cała zawartość beczki wyciekła na jezdnię i pobocze;
 • PSPoż. z Łodzi zneutralizowała wyciekły alkohol przy użyciu wody.

Zanieczyszczenie zlikwidowano.

59.

02.05.99.

Wólka Okopska

gm. Dorohusk

pow. Chełm

woj. lubelskie

Wypadek autocysterny przewożącej olej jadalny na drodze krajowej nr 82 Piaski–Chełm–Dorohusk w odległości ok. 5 km od przejścia granicznego.

WIOŚ w Lublinie, Delegatura w Chełmie przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało że:

 • Samochód z rejestracją ukraińską przewoził około 20 m3 oleju jadalnego ( sojowego) z Niemiec na Ukrainę;
 • Pojazd wywrócił się do rowu co spowodowało wyciek oleju poprzez włazy zbiornika, sam zbiornik nie uległ uszkodzeniu;
 • Wyciekło około 1m3 oleju, powodując zanieczyszczenie przydrożnego rowu i gruntu na powierzchni około 10 m2 ;
 • Olej przedostał się na głębokość około 3-4 cm;
 • PSPoż. przeprowadziła akcję usuwania skutków zdarzenia. Ciągnik i naczepę ( bez przepompowywania zawartości ) postawiono na drodze. Olej i zanieczyszczony grunt w ilości około 1m3 przewieziono na gminne składowisko odpadów w Dorohusku, gdzie zostały zutylizowane;
 • po dokonaniu przeglądu technicznego i przeprowadzeniu czynności celnych, zestaw drogowy udał się na miejsce przeznaczenia (Lwów) przez graniczne przejście w Dorohusku.

Zanieczyszczenie usunięto.

60.

04.05.99.

Słubice

gm. Słubice

pow. Słubice

woj. lubuskie

Rozszczelnienie się beczki zawierającej chlorostyren na terenie stacji spedycyjnej.

WIOŚ w Zielonej Górze, Delegatura w Gorzowie Wlkp. Przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia z którego wynikało, że:

 • nastąpiło rozszczelnienie beczki o poj. około 200 dm3 na samochodzie zawierającym chlorostyren, który jest środkiem toksycznym, palnym ( 3 klasa mat. niebezp. nr ONZ /ADR 1930);
 • nastąpił wyciek około 5 dm3 chlorostyrenu na asfaltową powierzchnię na terenie stacji spedycyjnej Hartwig;
 • akcję ratowniczą podjęła PSPoż. w Słubicach. Zabezpieczono wyloty kanalizacji deszczowej, miejsce wycieku zneutralizowano. Beczkę umieszczono w zabezpieczonej wannie i przekazano do dalszego transportu do Warszawy

w uzgodnieniu z przedstawicielami WIOŚ;

 • ładunek był przewożony z Wielkiej Brytanii, przewoźnik polski: firma Spedpol.

Zagrożenie i zanieczyszczenie zlikwidowano.

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

61.

07.05.99.

Cieszyn

gm. Cieszyn

pow. Cieszyn

woj. śląskie

Zanieczyszczenie wód rzeki Olzy.

WIOŚ w Katowicach , Delegatura w Bielsku Białej przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • na rzece Olzie w rejonie jazu III i młynówki zauważono zanieczyszczenie w postaci płynących skupisk piany;
 • PSPoż. przeprowadziła akcję polegającą na zbieraniu zanieczyszczenia z powierzchni rzeki.

Wykonane przez laboratorium WIOŚ analizy wody przed zaporą i przy jazie nie wykazały przekroczenia zawartości substancji powierzchniowo czynnych ani fosforanów dla wód klasy II, do której należy rzeka Olza w odcinku granicznym.

Zagrożenie ustąpiło.

62.

07. 05.99

Hedwiżyn

gm. Biłgoraj

pow. Biłgoraj

woj. lubelskie

Na trasie Zamość-Biłgoraj nastąpiło wykolejenie pociągu osobowego.

WIOŚ w Lublinie, Delegatura w Zamościu przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • w wyniku wykolejenia lokomotywy spalinowej nastąpiło uszkodzenie jej zbiornika paliwowego

i wyciek oleju napędowego;

 • do rowu przytorza wyciekło około 1m3 paliwa , zanieczyszczając go na powierzchni około 15 m2;
 • akcję usuwania skutków zdarzenia w środowisku przeprowadziła Zakładowa Straż pożarna przy ZTK w Zamościu. Emulsję olejowo- wodną w ilości 950 dm3 zebrano do beczek metalowych. Zebrano również grunt zanieczyszczony olejem napędowym i poddano utylizacji.

Zanieczyszczenie usunięto.

63.

09.05.99

Kartuzy

gm. Kartuzy

pow. Kartuzy

woj. pomorskie

Zanieczyszczenie jeziora Klasztornego Małego substancjami ropopochodnymi.

WIOŚ w Gdańsku przeprowadził rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • doszło do rozlewu oleju napędowego do studzienki wód opadowych;
 • poprzez kanalizację zanieczyszczenie przedostało się do jeziora Klasztornego Małego;
 • na jeziorze na powierzchni około 500m2 utworzył się film olejowy;
 • akcję ratowniczą podjęła PSPoż. w Kartuzach. Zanieczyszczenie zebrano przy użyciu zapory przeciwrozlewowej na dopływie wód z kolektora wód opadowych do jeziora;
 • sprawca zdarzenia: kierowca TIR-a firmy “AGRIMENT” w Kartuzach.

 

Zanieczyszczenie usunięto.

64.

11.05.99

Andrychów

gm. Andrychów

pow. Wadowice

woj. małopolskie

Zanieczyszczenie rzeki Wieprzówki substancjami ropopochodnymi.

WIOŚ w Krakowie przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • nastąpiło zanieczyszczenie rzeki Wieprzówki substancjami ropopochodnymi;
 • obecność ropopochodnych stwierdzono na długości około 12km, umiejscowionych głównie przy brzegu rzeki;
 • sprawca zdarzenia nie został ustalony;
 • akcja ratownicza prowadzona przez PSPoż . polegała na zebraniu zanieczyszczeń przy użyciu zapór ze słomy;
 • zebrano około 1200m3 emulsji olejowo-wodnej i przekazano do utylizacji do Zakładu Silników Wysokoprężnych w Andrychowie;
 • w dniu 12 maja zostało wyłączone ujęcie wody dla miasta Andrychowa, które zostało włączone ponownie w dniu 13 maja.

Zanieczyszczenie usunięto.

 

 

1

2

3

4

5

6

65.

11.05.99.

Zamość

gm. Zamość

pow. Zamość

woj. lubelskie

Zanieczyszczenie powierzchni ziemi kwasem siarkowym.

WIOŚ w Lublinie, Delegatura w Zamościu przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • przewożono do złomowania akumulatory w ilości 400 szt. (około 7-8 Mg), wypełnione akumulatorowym kwasem siarkowym o stężeniu około 33%;
 • w wyniku awarii samochodu w czasie jazdy nastąpiło samoczynne wysypanie się akumulatorów na jezdnię i pobocze;
 • część akumulatorów uległa uszkodzeniu i nastąpił wyciek kwasu, którego ilość określono na około 100 dm3;
 • akcję usuwania skutków zdarzenia przeprowadziła PSPoż. Zabezpieczono studzienkę kanalizacji burzowej przed powierzchniowym spływem kwasu używając specjalnych preparatów;
 • akumulatory zebrano i odesłano do odbiorcy;
 • powierzchnię pobocza zasypano wapnem i spłukano wodą.

 

Zanieczyszczenie usunięto.

66.

12.05.99

Warszawa

gm. Ursynów

woj. mazowieckie

Zanieczyszczenie Kanału Grabowskiego olejem opałowym i toluenem.

WIOŚ w Warszawie przeprowadził rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało że:

 • nastąpiło zanieczyszczenie olejem opałowym i toluenem Kanału Grabowskiego, który jest dopływem Potoku Służewieckiego;
 • wyciek tych mediów nastąpił ze zbiorników magazynowych starej instalacji;
 • zanieczyszczenie pojawiło się na odcinku około 200 m na całej szerokości kanału;
 • sprawca zdarzenia: Zakłady Wklęsłodrukowe w Warszawie:
 • JRG-9 z Warszawy w ramach akcji ratowniczej zainstalowała 2 zapory ze słomy poniżej miejsca wycieku.

Zanieczyszczenie zlikwidowano.

67.

13.05.99

Kutno

gm. Kutno

pow. Kutno

woj. łódzkie

Wyciek lepiku z autocysterny.

WIOŚ w Łodzi przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • Doszło do wypadku drogowego autocysterny przewożącej około 2,2 Mg lepiku (Abizolu);
 • wyciekło około 1,5 Mg lepiku , z czego około 100 kg przedostało się do rzeki Ochnia (dopływ Bzury) poprzez kanalizację wód opadowych;
 • akcja ratownicza prowadzona przez PSPoż. polegała na postawieniu 2 zapór ze słomy i zebraniu zanieczyszczeń z powierzchni rzeki.

Zanieczyszczenie usunięto.

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

68.

14.05.99

Będzieszyn

gm. Czchów

pow. Brzesko

woj. małopolskie

Wyciek oleju napędowego ze zbiornika samochodu ciężarowego.

WIOŚ w Krakowie, Delegatura w Tarnowie przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • do Jeziora Czchowskiego będącego zbiornikiem wyrównawczym na rzece Dunajec wpadł samochód ciężarowy Scania z przyczepą;
 • w chwili wypadku, w zbiorniku znajdowało się 370 dm3 paliwa, z czego do wód jeziora przedostało się około 40 dm3 paliwa;
 • wody jeziora zostały zanieczyszczone na powierzchni około 0,5 ha;
 • akcją ratowniczą przeprowadziła PSPoż. Samochód wydobyto z jeziora , a następnie postawiono zapory: sorpcyjną i pływającą;
 • zebrane zanieczyszczenia przewieziono do Zakładu Magazynowania Paliw w Woli Rzędzińskiej należącego do CPN i poddano je utylizacji;
 • badania wód po usunięciu zanieczyszczenia wykazały, że wszystkie parametry mieściły się w granicach normy dla wód I klasy czystości.

Zanieczyszczenie zlikwidowano.

69.

17.05.99

Gdańsk-Stogi

pow. grodzki Gdańsk

woj. pomorskie

Na powierzchni Martwej Wisły

w okolicy ul. Kępnej stwierdzono obecność substancji ropopochodnych.

WIOŚ w Gdańsku przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • wyciek ropopochodnych nastąpił z kolektora oczyszczalni wód opadowych Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych “PRZYJAŻŃ” (PERN);
 • zanieczyszczenie miało charakter mazistej, brunatnej substancji o silnym zapachu benzyny i zatrzymało się na trzcinach , które zarastają ten akwen;
 • obecność substancji ropopochodnej stwierdzono we wszystkich studzienkach kolektora na odcinku od oczyszczalni ścieków do Martwej Wisły;
 • akcja usuwania skutków wycieku została przeprowadzona przez służby PERN-u. W celu ograniczenia wypływu ropopochodnych zamknięto odpływ ścieków do Martwej Wisły. Ropopochodne

w studzienkach kolektora oraz na Martwej Wiśle zasypano sorbentem;

 • ilość ropopochodnych, która przedostała się do wód powierzchniowych oszacowano na około 200dm3

Zanieczyszczenie usunięto.

70.

18.05.99

Muszyna

gm. Muszyna

pow. nowosądecki

woj. małopolskie

Na stacji kolejowej PKP stwierdzono wyciek wody amoniakalnej z cysterny kolejowej.

WIOŚ w Krakowie, Delegatura w Nowym Sączu przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało że:

 • poprzez nieszczelność zaworu głównego cysterny następował wyciek wody amoniakalnej o stężeniu ok. 35%, z cysterny przewożącej około 25 Mg tego produktu;
 • cysterna należąca do Przedsiębiorstwa Handlowo- Usługowo – Produkcyjnego, Spółka .z o.o. “TRANSCHEM” we Włocławku, przewoziła produkt z Zakładów Azotowych w Tarnowie Mościcach S..A., do odbiorcy na terytorium Słowacji;
 • wyciekająca woda amoniakalna powodowała zanieczyszczenie gruntu w obrębie torowiska, a także chwilowe zanieczyszczenie powietrza amoniakiem;
 • na skutek dość wysokiej temperatury następowało szybkie odparowywanie wody amoniakalnej;
 • akcja likwidacji wycieku była prowadzona przez PSPoż. i OSP. Określono strefę zagrożenia i ewakuowano pracowników stacji w promieniu ok. 50 m. Zawór uszczelniono i cysternę wyekspediowano do odbiorcy.

Zagrożenie zlikwidowano.

1

2

3

4

5

6

71.

20.05.99

Pobiedziska

gm. Pobiedziska

pow. Poznań

woj. wielkopolskie

Zanieczyszczenie powietrza chlorem na terenie oczyszczalni ścieków.

WIOŚ w Poznaniu przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • emisja chloru nastąpiła w trakcie dodawania do osadu czynnego oczyszczalni, wapna chlorowanego;
 • przyczyną emisji było przedawkowanie wapna chlorowanego co spowodowało jego rozpad z wydzieleniem wolnego chloru;
 • trzy osoby z obsługi oczyszczalni uległy zatruciu i zostały umieszczone w szpitalu na obserwacji;
 • akcja ratownicza prowadzona przez PSPoż. polegała na postawieniu kurtyn wodnych. Zbiorniki wyłączono z eksploatacji;
 • pomiary zawartości chloru w powietrzu wykonane przez PSPoż. w czasie akcji ratowniczej nie wykazały obecności tego gazu w powietrzu.

Zanieczyszczenie zlikwidowano.

72.

25.05.99

Gdańsk-Olszynka

woj. pomorskie

Na odcinku trasy kolejowej Gdańsk-Olszynka – Pruszcz Gdański doszło do wycieku benzyny na podkłady kolejowe.

WIOŚ w Gdańsku przeprowadził rozpoznanie zdarzenia , z którego wynikało, że:

 • w wyniku rozszczelnienia jednej z cystern kolejowych składu pociągu, nastąpił wyciek benzyny silnikowej na torowisko;
 • zanieczyszczenie torowiska benzyną nastąpiło na długości kilkunastu kilometrów;
 • na długości około 1km torowiska doszło do zapalenia się wyciekłej benzyny;
 • akcję ratowniczą przeprowadziła PSPoż. z Gdańska. Pożar został ugaszony;
 • sprawca zdarzenia - PKP, wyłączyła ze składu rozszczelnioną cysternę i zabezpieczyła. Pozostałe wagony zostały skierowane na stację kolejową w Zajączkowie Tczewskim.

Zanieczyszczenie i zagrożenie usunięto.

73.

26.05.99

Wrocław

woj. dolnośląskie

Zanieczyszczenie rzeki Ślęzy substancjami ropopochodnymi

WIOŚ we Wrocławiu przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało że:

 • stwierdzono zanieczyszczenie rzeki Ślęzy substancjami ropopochodnymi na odcinku około 2 km;
 • ropopochodne przedostały się do rzeki wylotem kanalizacji wód opadowych ;
 • właściciel kanalizacji: Zarząd Melioracji Komunalnych we Wrocławiu;
 • PSPoż. JRG nr 3 we Wrocławiu zastosowała baloty ze słomy na wylocie kolektora wód opadowych.

Zanieczyszczenie usunięto.

74.

30.05.99

Maszkienice

gm. Dębno

pow. Brzesko

woj. małopolskie

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i śnięcie ryb w rzece Uszwica.

WIOŚ w Krakowie, Delegatura w Tarnowie przeprowadziła rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • wystąpiły pojedyncze sztuki śniętych ryb w rzece Uszwica na długości kilku kilometrów;
 • nastąpiło przelanie nieoczyszczonych ścieków z oczyszczalni w Brzesku na skutek bardzo obfitego deszczu;
 • PSPoż. dokonała zabezpieczenia wylotów wód opadowych kolektora miejskiego i zastosowała zaporę sorpcyjną na rzece Uszwica.

Zanieczyszczenie usunięto.

75.

03.06.99

Jadowniki

pow. .brzeski

woj. małopolskie

Zanieczyszczenie wód rzeki Uszwica.

WIOS w Krakowie, Delegatura w Tarnowie przeprowadziła rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało że:

 • Informacja o wystąpieniu śniętych ryb nie została potwierdzona;
 • Podejrzanym sprawcą zdarzenia była firma EKOSERWICE, prowadząca oczyszczalnię ścieków;
 • w pobranych przez inspektorów WIOŚ próbach wody stwierdzono obecność cukru, który prawdopodobnie spowodował spadek zawartości tlenu w wodach rzeki Uszwica;
 • śledztwo w sprawie zanieczyszczenia rzeki Uszwica prowadzą organy ścigania.

Zanieczyszczenie ustąpiło.

1

2

3

4

5

6

76.

03.06.99

Poznań

pow. Poznań

woj. wielkopolskie

Wyciek skroplonej mieszaniny gazów propan-butan ze stojącej na stacji PKP cysterny kolejowej.

WIOŚ w Poznaniu przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • cysterna kolejowa stanowiąca własność Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku uległa rozszczelnieniu;
 • doszło do wycieku gazu na zaworze spustowym cysterny;
 • akcję ratowniczą prowadziła PSPoż. i jednostka Zawodowej Straży Pożarnej PKP;
 • wymieniono uszkodzoną uszczelkę, a następnie zawór dokręcono. Teren był zabezpieczony;
 • akcja usuwania skutków zagrożenia została zakończona w dniu zdarzenia.

Zagrożenie usunięto.

77.

05.06.99

Łętownia

pow. Myślenice

woj. małopolskie

Zanieczyszczenie potoku Krzczonówka podchlorynem wapnia.

WIOŚ w Krakowie przeprowadził rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • do potoku Krzczonówka nieznany sprawca wrzucił papierowy worek zawierający około 40 kg podchlorynu wapnia (nr ONZ 2208 kl. 5.1 materiały utleniające);
 • ilość podchlorynu, która uległa rozpuszczeniu w wodzie została określona na około 15 kg;
 • zanieczyszczeniu uległo około 200 m potoku. Znaleziono kilka sztuk śniętych ryb;
 • w akcji ratowniczej uczestniczyły PSPoż. z Myślenic i JRG PSPoż. z Krakowa. Przeprowadzona akcja polegała na usunięciu worka z potoku i zabezpieczeniu go;
 • powstało chwilowe zagrożenie zanieczyszczenia ujęcia wody dla miasta Krakowa w Dobczycach.

 

Zanieczyszczenie usunięto.

78.

07.06.99

Międzyrzec Podlaski

pow. bielski

woj. lubelskie

Wystąpiło zagrożenie wybuchem i pożarem przewożonej cysterny z benzyną .

WIOŚ w Lublinie, Delegatura w Bielsku Podlaskim przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • w wyniku awarii instalacji elektrycznej w kabinie samochodu marki Jelcz, doszło do pożaru kabiny;
 • samochód będący własnością CPN S.A. w Lublinie przewoził ładunek zawierający 9 m3 benzyny;
 • akcja ratownicza prowadzona przez PSPoż. polegała na ugaszeniu palącej się kabiny i schłodzeniu wodą zagrażającej wybuchem i pożarem cysterny;
 • zabezpieczoną cysternę przekazano właścicielowi.

Zagrożenie zlikwidowano.

79.

08.06.99

Rybnik

gm. i pow. Rybnik

woj. śląskie

Zanieczyszczenie ropopochodnymi Zbiornika Wodnego “Rybnik”.

WIOŚ w Katowicach przeprowadził rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • wystąpiło zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi Zbiornika Wodnego “Rybnik” na powierzchni 0,9 ha, którego właścicielem jest Elektrociepłownia –Rybnik;
 • akcja ratownicza prowadzona jest przez PSPoż. i Służbę Utrzymania Zbiornika;
 • w ramach akcji ratowniczej PSPoż. zastosowała zapory sorpcyjne. Zebrane ropopochodne zgromadzono w metalowym zbiorniku;
 • prowadzone są działania zmierzające do ustalenia sprawcy zdarzenia.

Zanieczyszczenie usunięto.

 

 

 

1

2

3

4

5

6

80.

09.06.99

Cieszyn

gm. i pow. Cieszyn

woj. śląskie

Zanieczyszczenie potoku Bobrówka (dopływ rzeki Olzy).

WIOŚ w Katowicach, Delegatura w Bielsku Białej przeprowadziła rozpoznanie na miejscu zdarzenia z którego wynikało że:

 • zanieczyszczenie potoku, które objawiało się mlecznym zabarwieniem wody i zapachem rozcieńczalnika, następowało z wylotu kanalizacji wód opadowych oddziału produkcyjnego Cieszyńskiego Zakładu Kartoniarskiego;
 • przyczyną zanieczyszczenia potoku było odprowadzenie ścieków bytowych i technologicznych do kanalizacji wód opadowych;
 • w czasie wizji lokalnej zanieczyszczenie ustępowało. PSPoż. nie podejmowała działań ratowniczych;
 • nie doszło do zanieczyszczenia rzeki Olzy.

Zanieczyszczenie ustąpiło.

81.

10.06.99

Świecie k/Leśnej gm. Leśna

pow. Lubań

woj. dolnośląskie.

Zanieczyszczenie potoku Bruśnik surowym betonem

i wystąpienie śnięcia ryb.

WIOŚ we Wrocławiu, Delegatura w Jeleniej Górze przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • na drodze nr 358 na terenie budowy mostu doszło do awaryjnego wycieku surowego betonu na skutek pęknięcia ściągów, dolnych części szalunku;
 • wyciekło około 0,7 m3 betonu ,co spowodowało zanieczyszczenie około 2 km potoku;
 • wystąpiło śnięcie ryb (pstrąga potokowego) w ilości około kilkadziesiąt kilogramów;
 • sprawca zdarzenia: Firma “Kolbet” S.A. we Wrocławiu, która w ramach akcji ratowniczej zabezpieczyła szalunek przed dalszym wypływem betonu.

Zanieczyszczenie ustąpiło.

82.

14.06.99

Puławy

gm. i pow. Puławy

woj. lubelskie

Zanieczyszczenie powietrza chlorowodorem w rejonie Fabryki Żelatyny.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Lublinie kontroli interwencyjnej na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • występuje emisja kwasu solnego z cysterny kolejowej z powodu nieszczelności zaworu kołnierza;
 • stwierdzono wyciek kwasu solnego i emisję par kwasu solnego ze zbiornika magazynowego;
 • akcję usuwania skutków podjął sprawca zdarzenia.

Wydano zarządzenia pokontrolne. W dniu 5 lipca 1999 r. przedstawiciele WIOŚ przeprowadzili wizję lokalną, która wykazała, że sprawca realizuje wydane zarządzenia pokontrolne.

Sprawca realizuje zarządzenia pokontrolne. Termin zawiadomienia WIOŚ o ich realizacji:

5 sierpnia 1999r.

83.

14.06.99

Stare Łysogórki

gm. Mieszkowice

pow. Gryfino

woj. zachodniopomorskie

Zanieczyszczenie powietrza i gruntu na skutek wycieku benzyny bezołowiowej

w czasie wypadku autocysterny.

WIOŚ w Szczecinie przeprowadził rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • uderzenie autocysterny w drzewo spowodowało wyciek paliwa , a następnie jego wybuch i pożar;
 • zagrożone zostały obiekty: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, szkoła i droga;
 • wyciekłymi ropopochodnymi został zanieczyszczony grunt oraz powietrze produktami spalania ropopochodnych;
 • autocysterna należała do Przedsiębiorstwa Wielobranżowego APEXIM A.B. Mirosławice Dolne (woj. lubuskie);
 • akcję ratowniczą przeprowadziły: PSPoż. i Ochotnicze Straże Pożarne. Ugaszono pożar budynku mieszkalnego, zabezpieczono przyległe budynki. Jednostka Ratownictwa Chemicznego przepompowała pozostałe paliwo do podstawionej sprawnej autocysterny.

Zanieczyszczenie i zagrożenie usunięto.

1

2

3

4

5

6

84.

15.06.99

Wola Wierzbowska

gm. Opinogóra

pow. Ciechanów

woj. mazowieckie

Wypadek drogowego autocysterny przewożącej paliwo.

WIOŚ w Warszawie, Delegatura w Ciechanowie przeprowadziła rozpoznanie na miejscu zdarzenia,

z którego wynikało, że:

 • w wyniku rozmiękczenia drogi w czasie obfitych opadów deszczu, doszło do przewrócenia autocysterny przewożącej paliwo;
 • autocysterna zawierała około 18,1 m3 paliwa i uległa wywróceniu do przydrożnego rowu;
 • nie doszło do rozszczelnienia komór z paliwem;
 • do gruntu wyciekło około 2 dm3 paliwa w wyniku rozszczelnienia zaworu bezpieczeństwa;
 • właściciel autocysterny: PHU “ SAP” Stacja Paliw, J. i B. Wierzbowscy S.C. w Orzycu;
 • akcję ratowniczą polegającą na przepompowaniu paliwa do innej autocysterny i zneutralizowaniu wycieku przeprowadziła PSPoż. z Ciechanowa i Mławy.

Zanieczyszczenie usunięto.

85.

16.06.99

Karwin

gm. Karlino

pow. białogardzki

woj. zachodniopomorskie

Wypadek drogowy autocysterny przewożącej paliwo.

WIOŚ w Szczecinie, Delegatura w Koszalinie przeprowadziła rozpoznanie na miejscu zdarzenia z którego wynikało że:

 • przyczyną wypadku było zderzenie autocysterny z samochodem chłodnią;
 • w wyniku uszkodzenia zbiornika autocysterny doszło do wycieku paliwa;
 • wyciekło około 4,5 m3 paliwa;
 • zanieczyszczeniu uległa droga i przydrożny grunt na powierzchni około 500 m2 ;
 • PSPoż. przeprowadziła akcję usuwania skutków zdarzenia. Ograniczono spływ wyciekłego paliwa, oczyszczono drogę za pomocą sorbenta, zebrano zanieczyszczony grunt, przepompowano paliwo z uszkodzonej cysterny do podstawionej sprawnej cysterny;
 • na czas akcji policja wyłączyła drogę z ruchu i zabezpieczyła teren;
 • zanieczyszczony grunt i sorbent w beczkach przewieziono na wysypisko odpadów w Karlinie;
 • w pobliżu miejsca zdarzenia nie ma wód powierzchniowych.

Zanieczyszczenie usunięto

86.

17.06.99

Złoczew

gm. Złoczew

pow. Sieradz

woj. łódzkie

Wypadek autocysterny przewożącej etylinę 95.

WIOŚ w Łodzi , Delegatura w Sieradzu przeprowadziła rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • autocysterna przewożąca około 22 m3 etyliny 95, należała do firmy “MAX- MAT” z Sieradza uległa wywróceniu do przydrożnego rowu;
 • nie doszło do uszkodzenia zbiornika autocysterny;
 • akcję ratowniczą przeprowadziła JRG PSPoż. z Sieradza. Zabezpieczono teren zdarzenia. Paliwo przepompowano do innej sprawnej cysterny podstawionej przez sprawcę zdarzenia.

Zagrożenie usunięto.

87.

23.06.99

Wałcz

gm. Wałcz

pow. Wałcz

woj. zachodniopomorskie

Zanieczyszczenie powietrza i gruntu tetrahydrotiofenem.

WIOŚ w Szczecinie, Delegatura w Koszalinie przeprowadziła rozpoznanie na miejscu zdarzenia,

z którego wynikało, że:

 • nieznany sprawca wylał na grunt posesji przy ul. Zaułek Chełmiński 61, substancję o ostrym zapachu;
 • nastąpiło zanieczyszczenie powietrza i gruntu;
 • drażniący intensywny zapach rozlanej substancji był odczuwalny w promieniu około 400 m;
 • PSPoż. zebrała zanieczyszczoną ziemię do beczki i przekazała do utylizacji;
 • sprawca zdarzenia nie został ustalony.

Zanieczyszczenie zlikwidowano.

1

2

3

4

5

6

88.

24.06.99

Proniewicze

pow. Bielsk Podlaski

woj. podlaskie

Wyciek gazu propan-butan i oleju napędowego w czasie wypadku drogowego autocysterny.

WIOŚ w Białymstoku przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • autocysterna przewożąca około 18 Mg skroplonego gazu propan-butan, została zmuszona do zjechania do przydrożnego rowu przez wyprzedzający ją samochód;
 • uszkodzeniu uległ zbiornik paliwa zasilającego silnik autocysterny i nastąpiło rozszczelnienie instalacji rozprowadzającej mieszaninę gazów;
 • wyciek skroplonego gazu był chwilowy, a stężenie gazu w powietrzu nie osiągnęło progu wybuchowości (wg pomiaru dokonanego przez PSPoż.);
 • nastąpił wyciek paliwa w ilości kilku litrów, który nie spowodował zanieczyszczenia gruntu;
 • właściciel autocysterny: firma “Saga Trans” Sp. z o.o. w Sokółce;
 • akcję ratowniczą przeprowadziła PSPoż . Zabezpieczono miejsce zdarzenia, przepompowano skroploną mieszaninę gazów do cystern podstawionych przez sprawcę zdarzenia.

 

Zagrożenie usunięto.

89.

24.06.99

Rybnik

gm. i pow. Rybnik

woj. śląskie

Zanieczyszczenie wód powierzchniowych ropopochodnymi.

WIOŚ w Katowicach przeprowadził rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • ze studzienki kanalizacji wód opadowych, na skrzyżowaniu ulic Rudzkiej i Łącznej, nastąpił wyciek substancji ropopochodnych;
 • zanieczyszczenie przedostało się poprzez kanalizację burzową, rów melioracyjny, zbiornik melioracyjny, rzekę Rudą, do Zbiornika Rybnik;
 • akcja ratownicza prowadzona przez PSPoż . polegała na :
 • wybraniu substancji ropopochodnych ze studzienki, przez Zakładową Straż Pożarną Elektrowni Rybnik;
 • zasypaniu powierzchni ziemi sorbentem w rejonie studzienki;
 • założeniu rękawów sorpcyjnych na rowie melioracyjnym i zbiorniku melioracyjnym;
 • założeniu plastikowej zastawki na wlocie rzeki Rudy do zbiornika Rybnik;

Inspektorzy WIOŚ pobrali próby wód oraz próby substancji zanieczyszczającej do analizy.

Badania wykazały, że substancją zanieczyszczającą był olej przepracowany stosowany przez nieznanego sprawcę w silnikach spalinowych.

Zanieczyszczenie usunięto.

90.

28.06.99

Olsztyn

pow. grodzki Olsztyn

woj. warmińsko-mazurskie

Na rondzie przy ul. Limanowskiego uległ wywróceniu ciągnik siodłowy z naczepą izolowaną, przewożącą skroplony dwutlenek węgla.

WIOŚ w Olsztynie przeprowadził rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • właściciel pojazdu: Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe BOMBI w Olsztynie;
 • przewożono około 7m3 skroplonego dwutlenku węgla, (materiał niebezpieczny, kl. 2 nr 1013 );
 • wypadek nie spowodował uszkodzenia zbiornika z dwutlenkiem węgla, ani wycieku paliwa ze zbiornika ciągnika;
 • PSPoż. przeprowadziła akcję ratowniczą przy udziale właściciela pojazdu. Materiał przepompowano do podstawionej sprawnej cysterny. PSPoż. zabezpieczyła przeładunek, a po jego zakończeniu postawiła zestaw na koła;
 • zdarzenie nie spowodowało szkód w środowisku.

 

Zagrożenie usunięto.

1

2

3

4

5

6

91.

30.06.99

Zawady

gm. Opatówek

pow. grodzki Kalisz

woj. wielkopolskie

 

Zanieczyszczenie powierzchni ziemi

i powietrza w wyniku wycieku porzuconych odpadów.

WIOŚ w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • nieznany sprawca porzucił na drodze gruntowej na skraju zadrzewienia śródpolnego we wsi Zawady 8 beczek metalowych zawierających nieznaną substancję;
 • badania przeprowadzone przez laboratorium WIOŚ wykazały, że zawartość każdej z beczek posiadała odczyn silnie kwaśny (pH 1-2) i był to kwas siarkowy zanieczyszczony innymi kwasami;
 • po zabezpieczeniu beczki zostały przewiezione na teren WSK “PZL- Kalisz” w celu przeprowadzeniu utylizacji odpadów.

 

Zanieczyszczenie zlikwidowano.

92.

30.06.99

Zielona

gm. Drwinia

pow. bocheński

woj. małopolskie

Zanieczyszczenie gruntu ropą naftową .

WIOŚ w Krakowie, Delegatura w Tarnowie, przeprowadziła rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • zdarzenie miało miejsce na terenie, przez który przebiegają 4 rurociągi kopalni ropy “Grobla”, należącej do Sanockiego Zakładu Górnictwa Nafty i Gazu;
 • dwoma rurociągami , pochodzącymi z 1892r. przesyłane były ropa naftowa i gaz ziemny, dwa pozostałe nowe rurociągi nie były do tej pory eksploatowane;
 • wyciek ropy następował na terenie znajdującym się poza wałami przeciwpowodziowymi, zlokalizowanymi wzdłuż potoku Drwinka (dopływ Wisły);
 • wody z potoku Drwinka przesiąknęły przez wał i zalały teren wykorzystywany rolniczo na powierzchni 300m2;
 • sprawca zanieczyszczenia wyłączył z eksploatacji rurociąg, którym przesyłana jest ropa;
 • akcję usuwania zanieczyszczenia przeprowadził własnymi siłami Sanocki Zakład Górnictwa Nafty

i Gazu. Użyto rękawów sorpcyjnych, mat sorpcyjnych i sorbentów;

 • w pobliżu miejsca zdarzenia brak ujęć i wód podziemnych;
 • właściciel kopalni wystąpił do górniczego dozoru technicznego o dopuszczenie do eksploatacji nowowybudowanych rurociągów.

Zanieczyszczenie zlikwidowano.