Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Opracowanie interaktywnej aplikacji do prezentowania raportu wskaźnikowego i krajowego raportu mozaikowego
oraz materiałów multimedialnych jako elementu realizacji
"Raportu ostanie środowiska w Polsce w latach 2005-2008"

NFOŚiGW nr 499/2009/Wn-50/MN-PO-BD/D z dnia 12.10.2009 r.

WARTOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA210 000 PLN
PRZEKAZANE ŚRODKI Z NFOŚiGW210 000 PLN
    Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu
    Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej