pl en
klatka z filmu
Zobacz więcej filmów:
ikona domyślnego filmuikona filmu powietrzeikona filmu wodaikona filmu odpadyikona filmu hałasikona filmu różnorodnośćikona filmu promieniowanie
Czy wiesz, że

Środowisko Europy 2010. Stan i Prognozy

Raport o stanie środowiska Europy i prognozach jego zmian – SOER 2010 (The European Environment – State and Outlook 2010) jest flagowym raportem Agencji, do przygotowania którego Agencja jest zobowiązana regularnie co 5 lat, na mocy Rozporządzenia 401/2009 w sprawie utworzenia EEA i Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska. SOER 2010 stanowi kompleksową ocenę stanu środowiska Europy i zachodzących w nim zmian, przedstawioną w ujęciu przyczynowo -skutkowym.
SOER 2010 jest serwisem internetowym, który dostępny jest pod adresem http://www.eea.europa.eu/soer. Merytoryczna prezentacja ocen zawartych w raporcie w sposób istotny odbiega od klasycznego ujmowania problemów dotyczących środowiska w kierunku szczegółowej analizy siatki powiązań pomiędzy tymi problemami.

 

Raport składa się z trzech części:

 

W serwisie SOER 2010 dostępna jest Synteza raportu w języku polskim.
Wsad krajowy do SOER 2010 opracowany przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska we współpracy z krajowymi ekspertami EIONET udostępniony jest w serwisie EEA w wersji angielskiej.


nfos