pl en
klatka z filmu
Zobacz więcej filmów:
ikona domyślnego filmuikona filmu powietrzeikona filmu wodaikona filmu odpadyikona filmu hałasikona filmu różnorodnośćikona filmu promieniowanie
Czy wiesz, że

Stan środowiska w województwach

Prezentowany tutaj stan środowiska w województwach został zaczerpnięty z raportu pt. „Krajowy raport mozaikowy. Stan środowiska w województwach w latach 2000-2007”. Raport jest wspólnym projektem Głównego Inspektoratu i wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska. Prezentuje on mozaikę regionów, ekosystemów, a także problemów środowiskowych w województwach i doświadczeń w rozwiązywaniu tych problemów, z zastosowaniem jednakowego podejścia do oceny w każdym z województw.
Należy przy tym mieć na uwadze, że podstawowym źródłem informacji o stanie środowiska w województwie pozostają raporty opracowywane przez każdy z WIOŚ z częstotliwością coroczną lub co dwa lata.


nfos