Menu główneRejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń

Krótki tekst wyjaśniający zadania rejestru PRTR jego podstawę prawną, ukazujący jego międzynarodowy charakter i podkreślający prawo społeczeństwa do informacji o stanie środowiska.

Odsyłacz: Więcej informacji o PRTR (ew. plik .pdf)

Stronę odwiedzono 20399 razy.