Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich
MENU
Informacje ogólne
Beneficjent/Partner
Aktualności
Pliki do pobrania
Documents in english
   
>
Aktualności
powrót
Informacja o przeprowadzeniu II tury szkoleń we wszystkich 14 WIOŚ z zakresu stosowania ISWK, w ramach wdrażania Projektu PL0100 "Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskick"
Drugie spotkanie Grupy Projektowej projektu IMPEL pn. "easyTools - opracowanie łatwego i elastycznego narzędzia oceny ryzyka jako części procedury planowania inspekcji">
Luty 2010. Szkolenie z Informatycznego Systemu Wspomagania Kontroli w powizaniu z nowym Systemem Kontroli w 14 WIOŚ
18 grudnia 2009 r. Projekt PL0100 - spotkanie Komitetu Sterującego
10-11 grudnia 2009 r. Projekt PL0100 - warsztat "Przegląd i poprawki" (Działanie 2.10)
7-11 grudnia 2009 r. Projekt PL0100 - szkolenia z ISWK pilotażowych (Działanie 2.9)
23-27 listopada 2009r. Promocja projektu PL0100 na targach POLECO
17-18 listopada 2009r. Projekt PL0100 - warsztat "Przegląd i poprawki w dokumentach Systemu Kontroli" (Działanie 3.8)
Informacja dotycząca promocji projektu PL0100 na Konferencji Międzynarodowej organizowanej przez Ministerstwo Środowiska, która odbyła się w dniach 14 - 16 pazdziernika 2009 r.

23 - 25 września 2009 r. Promocja projektu PL0100 na Konferencji Międzynarodowej

Działanie 5.6 Wizyta studyjna w Norwegii

Działanie 4.4 Szkolenie w eksploatacji nowego sprzętu w WIO346; pilotażowych

Informacja o panelu dyskusyjno - podsumowującycm drugi rok realizacji projektu PL0100 "Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich"

Informacja o szkoleniu na temat oceny nowego Systemu Kontroli w WIOS pilotazowych

Informacja nt. spotkania Komitetu Sterujacego w dniu 30.06.2009 r.

Copyright 2009 GIOŚ