Kontakt dla osób z niepełnosprawnością

Interesanci Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania spraw w urzędzie.

 

Osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w urzędzie w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed zaplanowanym zdarzeniem (tj. planowaną wizytą w urzędzie), z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:

 • e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • listownie (3 dni liczone od dnia otrzymania zawiadomienia przez urząd);
 • telefonicznie - za pośrednictwem osoby trzeciej na numer (+48 22) 36-92-630;
 • faksem na numer (+48 22) 825-98-15

Zgłoszenie powinno zawierać także informacje o preferowanej metodzie komunikacji (PJM, SJM, SKOGN) oraz krótki opis sprawy, której spotkanie będzie dotyczyło.

Usługa tłumacza dla osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776) jest bezpłatna.

 

 

Zasady przyznawania patronatów Głównego Inspektora Ochrony Środowiska lub udziału Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w komitetach honorowych.

Postanowienia ogólne

 • Główny Inspektor Ochrony Środowiska obejmuje patronatem przedsięwzięcia o szczególnym znaczeniu dla ochrony środowiska, o tematyce ściśle związanej z zakresem działalności Inspekcji Ochrony Środowiska.
 • Główny Inspektor Ochrony Środowiska obejmuje patronatem przedsięwzięcia o charakterze niekomercyjnym.
 • Przyznany patronat ma charakter honorowy i nie wiąże się ze wsparciem finansowym ani organizacyjnym ze strony Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ).
 • W przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat jest przyznawany każdorazowo na jedną edycję, na wniosek organizatora.

Procedura przyznawania patronatu przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz udziału Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w komitecie honorowym.

 • Z wnioskiem o przyznanie patronatu występuje organizator przedsięwzięcia.
 • Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej GIOŚ.
 • Do wniosku należy dołączyć dokumenty, które wynikają z charakteru przedsięwzięcia, np. regulamin, program, materiały informacyjne itp.
 • Prośba o udział Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w komitecie honorowym składana jest odrębnym pismem (w formie załącznika do wniosku).
 • Wniosek wraz z załącznikami powinien zostać złożony najpóźniej miesiąc przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia.
 • Wypełniony wniosek wraz z załącznikami przesyła się bezpośrednio ze strony internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
 • Wnioski o patronat są kierowane do zaopiniowania do właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych GIOŚ. Główny Inspektor Ochrony Środowiska podejmuje decyzję biorąc pod uwagę opinie komórek organizacyjnych.
 • W przypadku przyznania patronatu organizator przedsięwzięcia jest zobowiązany do umieszczenia w materiałach informacyjno-promocyjnych związanych z tym wydarzeniem informacji o patronacie oraz logo GIOŚ, które zostanie przesłane w formie elektronicznej na adres e-mail podany przez organizatora we wniosku.
 • Powyższe zasady obowiązują także w przypadku wystąpienia o udział w komitecie honorowym danego przedsięwzięcia.
 • Po zakończeniu wydarzenia objętego honorowym patronatem Głównego Inspektora wnioskodawca jest zobowiązany przekazać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. relację z przebiegu przedsięwzięcia oraz związane z nim materiały. Wybrane materiały mogą być opublikowane na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Kontakt

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Wawelska 52/54

00-922, Warszawa

 

tel. 22 36 92 226

fax. 22 825 04 65

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Główny Inspektor Ochrony Środowiska

Paweł Ciećko
Sekretariat:  
tel. 22 36 92 209
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

p.o. Zastępcy Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

Marek Surmacz
Sekretariat:
tel. 22 36 92 567; fax. 22 36 92 610
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Alicja Żelichowska
Sekretariat:
tel. 22 36 92 630; fax. 22 825 98 15 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Departament Inspekcji

Dyrektor: Hanna Kończal
Z-ca Dyrektora: Miłosz Jarzyński
Sekretariat:
tel. 22 36 92 372; fax. 22 825 15 09
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Departament Kontroli Gospodarowania Odpadami

Dyrektor: Izabela Szadura
Z-ca Dyrektora: Piotr Wójcik
Sekretariat:
tel. 22 36 92 220; fax. 22 36 92 302
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wydział Kontroli Postępowania z Odpadami

tel. 22 36 92 384, 22 36 92 341, 22 36 92 750

Wydział Transgranicznego Przemieszczania Odpadów

Naczelnik Wydziału: tel. 22 36 92 271

Sprawy dot. wydawania zezwoleń na transgraniczne przemieszczanie odpadów : tel. 22 36 92 363

Sprawy dot. nielegalnego transgranicznego przemieszczania odpadów : tel. 22 36 92 249

Sprawy dot. kontroli zezwoleń na transgraniczne przemieszczanie odpadów : tel. 22 36 92 296

Sprawy dot. wydawania formularzy zgłoszeniowych oraz rejestru zgłoszeń i decyzji w zakresie transgranicznego przemieszczania odpadów : tel. 22 36 92 294

Wydział Przemieszczania Uszkodzonych Pojazdów

tel. 22 36 92 280

Wydział ds. Odpadów Poużytkowych

tel. 22 36 92 234

Departament Monitoringu Środowiska

Dyrektor: Anna Katarzyna Wiech
Z-ca Dyrektora: Małgorzata Marciniewicz-Mykieta
Sekretariat:
tel. 22 574 27 00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

RWMŚ

Naczelnik

Adres

Telefon

e-mail

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Bydgoszczy Jacek Goszczyński ul. Jagiellońska 3,
85-950 Bydgoszcz
(52) 582 64 80 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie Barbara Dębska ul. Juliana Dunajewskiego 6/31,
31-133 Kraków
(12) 312 52 09 wew. 17 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Łodzi Bartłomiej Świątczak ul. Lipowa 16,
90-743 Łódź
(42) 632 15 20 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Gdańsku Barbara Gdaniec-Rohde Trakt św. Wojciecha 293D,
80-001 Gdańsk
(58) 765 95 51 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach Andrzej Szczygieł ul. Wita Stwosza 2,
40-036 Katowice
(32) 201 76 25 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Kielcach Urszula Tkaczuk al. IX Wieków Kielc 3,
25-516 Kielce
(41) 342 14 96 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Poznaniu Maria Pułyk ul. Czarna Rola 4,
61-625 Poznań
(61) 827 05 03 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Lublinie Alicja Roguska ul. Obywatelska 13,
20-092 Lublin
(81) 718 62 39 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Rzeszowie Renata Jaroń-Warszyńska ul. Gen.M. Langiewicza 26,
35-101 Rzeszów
(17) 850 56 28 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Białymstoku Dominik Polesiński ul. Ciołkowskiego 2/3,
15-264 Białystok
(85) 665 82 00 wew. 23 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Olsztynie Tomasz Zalewski ul. ks. Wacława Osińskiego 12/13,
10-011 Olsztyn
(89) 612 34 59 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Zielonej Górze Przemysław Susek ul. Siemiradzkiego 19,
65-231 Zielona Góra
(68) 454 84 52 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu Barbara Kwiatkowska-Szygulska ul. Chełmońskiego 14,
51-630 Wrocław
(71) 327 30 40 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Barbara Barańska ul. Nysy Łużyckiej 42,
45-035 Opole
(77) 402 11 69 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Szczecinie Anna Bakierowska ul. Niemcewicza 26 pok.516,
71-520 Szczecin
(91) 443 62 11 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Departament Organizacyjno-Finansowy

Dyrektor:
Sekretariat:
tel. 22 36 92 405
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wydział Organizacyjny

tel. 22 36 92 416

Wydział Kadr i Rozwoju Zawodowego

tel. 22 36 92 221

Wydział Finansowy

tel. 22 36 92 773

Wydział Informatyki

tel. 22 36 92 525

Wydział Promocji i Komunikacji

tel. 22 36 92 034

Wydział Administracyjny

tel. 22 36 92 085

   Kancelaria tel. 22 36 92 568

Departament Prawny

Dyrektor: Grzegorz Mitura
Sekretariat:
tel. 22 36 92 229; fax. 22 36 92 610
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Centralne Laboratorium Badawcze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Dyrektor: Marta Marciniak
tel. 22 36 92 590, 515 004 024
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Krajowe Laboratorium Referencyjne do spraw jakości powietrza atmosferycznego

Kierownik: Tomasz Frączkowski
ul. Półłanki 76E
30-740 Kraków
tel. 12 257 00 44
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stanowisko do spraw Kontroli, Audytu Wewnętrznego, Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych

kierujący komórką: Wiesław Sobczyk - Radca GIOŚ
tel. 22 36 92 521 tel/fax. 22 825 91 21
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2010

2009

2008

Przewodniki metodyczne, klucze do oznaczania organizmów itp. publikacje znajdują się w części dotyczącej monitoringu wód.

Początek strony

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.