Uzyskanie wpisu do rejestru

Uwaga:
W przypadku podjęcia działalności przed dniem 1 października 2009r. wniosek należy złożyć w terminie do dnia 30 listopada 2009r.

Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w więcej niż jednym zakresie składa jeden wniosek o wpis do rejestru, obejmujący dane wymagane dla wniosków o wpis do rejestru w zakresie wykonywanej działalności. Wzory wniosków i sposób ich przekazywania do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru, wzoru wniosku o zmianę wpisu do rejestru oraz wzoru wniosku o wykreślenie z rejestru (Dz. U Nr 141 poz. 1155).

Wnioski mogą być przekazywane w formie:

  • Pisemnej, na adres:
    Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
    ul. Wawelska 52/54
    00-922 Warszawa
  • Dokumentu elektronicznego, opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.), na adres skrzynki podawczej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Rozporządzenie określa wzory wniosków dla:

  • Wprowadzających baterie lub akumulatory
  • Prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów

Wprowadzający baterie lub akumulatory dołącza do wniosku o wpis do rejestru uwierzytelnioną kopię dowodu uiszczenia opłaty rejestrowej

Przedsiębiorca zagraniczny będący wprowadzającym baterie lub akumulatory wykonuje obowiązki wynikające z rejestracji za pośrednictwem osoby upoważnionej do jego reprezentowania zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Początek strony

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.