Wykreślenie z rejestru

Główny Inspektor Ochrony Środowiska dokonuje, w drodze decyzji, wykreślenia z rejestru:

 • na wniosek:
  • przedsiębiorcy, w przypadku zakończenia prowadzenia przez niego działalnosci,
  • organizacji odzysku, w przypadku otwarcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości.
 • z urzędu, w przypadku:
  • nie uiszczenia przez wprowadzającego opłaty rocznej,
  • cofnięcia lub wygaśnięcia decyzji związanej z gospodarką odpadami,
  • niewniesienia w wymaganej wysokości zabezpieczenia finansowego.

Wniosek o wykreślenie z rejestru należy złożyć w ciągu 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności przez przedsiębiorcę, lub od dnia otwarcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości przez organizację odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Wniosek powinien zawierać:

 • numer rejestrowy,
 • firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego siedziby i adres albo firmę organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz oznaczenie jej siedziby i adres,
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada,
 • REGON, o ile taki posiada,
 • datę zaprzestania wykonywania działalności albo datę otwarcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635), opłata skarbowa za wydanie decyzji wynosi 10zł (Cz. I. ust. 53 załącznika)

Opłatę skarbową należy uiścić na rachunek
Urzędu Dzielnicy Warszawa Ochota
ul. Grójecka 17a
02-021 Warszawa
Numer konta 95 1030 1508 0000 0005 5002 4055
Tytułem: " Opłata skarbowa za wydanie decyzji"

Dowód uiszczenia opłaty należy dołączyć do wniosku o wykreślenie z rejestru.

Szczególny przypadek. Wykreślenie z urzędu zbierających prowadzących nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Zgodnie z art. 117 ustawy z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym podmioty zbierające zużyty sprzęt wpisane do rejestru przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, niebędące zbierającymi zużyty sprzęt, o których mowa w art. 4 pkt 23 ww. ustawy o zużytym sprzęcie eklektycznym i elektronicznym, czyli nie posiadające zezwolenia na zbieranie odpadów w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, podlegają wykreśleniu z urzędu z tego rejestru w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy, czyli do 30 czerwca 2016 r.

Przedsiębiorcy wpisani do rejestru tylko jako zbierający zużyty sprzęt (na końcu numeru rejestrowego występuje wyłącznie litera „Z”) zostaną powiadomieni o wykreśleniu z rejestru decyzją administracyjną, a pozostali przedsiębiorcy pismem informującym o zmianie numeru rejestrowego.

Wykreślenie zbierającego zużyty sprzęt z rejestru przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oznacza, że w dalszym ciągu może prowadzić on działalności w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tzw. nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów, o której mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o odpadach, nie będzie jednak obowiązany do przesyłania do GIOŚ sprawozdań o masie zebranego i przekazanego do zakładu przetwarzania zużytego sprzętu.

Wykreślenie zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z rejestru przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie oznacza, że taki przedsiębiorca nie będzie podlegał ustawie z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 podmiot udostępniający na rynku sprzęt elektryczny i elektroniczny, a więc również sprzedawca detaliczny lub hurtowy sprzętu elektrycznego i elektronicznego, obowiązani są wykonywać obowiązki nałożone na niego ww. ustawą, jak np. obowiązek nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży lub w miejscu dostawy tego sprzętu.

Początek strony

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.