DEFINICJA, CELE, ZADANIA

ORGANIZACJA

KALENDARIUM MONITORINGU    LASÓW

SIEĆ STAŁYCH POWIERZCHNI OBSERWACYJNYCH

PROGRAM i METODYKA BADAŃ

RAPORTY

PUBLIKACJE

KONTAKT

Stan zdrowotny lasów Polski w roku 2017 - synteza

 

Wstęp

 

Program monitoringu lasów w 2017 roku

I.

Monitoring lasów na stałych powierzchniach obserwacyjnych I rzędu

1.

Ocena poziomu uszkodzenia monitorowanych gatunków drzew

2.

Ocena symptomów i przyczyn uszkodzeń drzew

3.

Wpływ warunków pogodowych na zdrowotność drzewostanów

4.

Susze na terenie Polski w latach 2010-2017 i ich wpływ na defoliację

II.

Badania na stałych powierzchniach obserwacyjnych monitoringu intensywnego (SPO MI)

5.

Wielkość depozytu wnoszonego z opadami atmosferycznymi

6.

Poziom koncentracji NO2 i SO2 w powietrzu

7.

Opady podkoronowe oraz roztwory glebowe

 

Literatura

Stan zdrowotny lasów Polski w roku 2016 - synteza

Stan zdrowotny lasów Polski w roku 2015 - synteza

Stan zdrowotny lasów Polski w roku 2014 - synteza

Stan zdrowotny lasów Polski w roku 2013 - synteza

STAN USZKODZENIA LASÓW W POLSCE W 2017 ROKU NA PODSTAWIE BADAŃ MONITORINGOWYCH

STAN USZKODZENIA LASÓW W POLSCE W 2016 ROKU NA PODSTAWIE BADAŃ MONITORINGOWYCH

STAN USZKODZENIA LASÓW W POLSCE W 2015 ROKU NA PODSTAWIE BADAŃ MONITORINGOWYCH

STAN USZKODZENIA LASÓW W POLSCE W 2014 ROKU NA PODSTAWIE BADAŃ MONITORINGOWYCH

STAN USZKODZENIA LASÓW W POLSCE W 2013 ROKU NA PODSTAWIE BADAŃ MONITORINGOWYCH

STAN USZKODZENIA LASÓW W POLSCE W 2012 ROKU NA PODSTAWIE BADAŃ MONITORINGOWYCH

STAN USZKODZENIA LASÓW W POLSCE W 2011 ROKU NA PODSTAWIE BADAŃ MONITORINGOWYCH

STAN USZKODZENIA LASÓW W POLSCE W 2010 ROKU NA PODSTAWIE BADAŃ MONITORINGOWYCH