DEFINICJA, CELE, ZADANIA

ORGANIZACJA

KALENDARIUM MONITORINGU    LASÓW

SIEĆ STAŁYCH POWIERZCHNI OBSERWACYJNYCH

PROGRAM i METODYKA BADAŃ

RAPORTY

PUBLIKACJE

KONTAKT

Stan zdrowotny lasów Polski w roku 2020 - synteza

 

Wstęp

I.

Program monitoringu lasów

1.

Program monitoringu lasów w 2020 roku

II.

Monitoring lasów na stałych powierzchniach obserwacyjnych I rzędu

2.

Ocena poziomu zdrowotnego monitorowanych gatunków drzew w 2020 r. i porównanie w latach 2011-2020

 

2.1

Zróżnicowanie kondycji zdrowotnej monitorowanych gatunków drzew ogółem w kraju w 2020 r. oraz w dziesięcioleciu 2011-2020

2.2

Zróżnicowanie kondycji zdrowotnej monitorowanych gatunków drzew w zależności od wieku - 2020 r.

2.3

Kondycja zdrowotna drzew według lokalizacji powierzchni badawczych

3.

Ocena uszkodzeń drzew na stałych powierzchniach obserwacyjnych I rzędu monitoringu lasu w 2020 r.

 

3.1

Występowanie uszkodzeń drzew wg gatunków, wieku oraz lokalizacji powierzchni badawczych

3.2

Charakterystyka uszkodzeń pod względem lokalizacji w obrębie drzewa, występujących symptomów i głównych kategorii czynników sprawczych

4.

Warunki wodne gleby na terenach leśnych Polski w 2020 r. i ich wpływa na stan zdrowotny lasów

5.

Stałe powierzchnie obserwacyjne monitoringu lasów na obszarach Natura 2000

III.

Badania na stałych powierzchniach obserwacyjnych monitoringu intensywnego (SPO MI)

6.

Warunki pogodowe na powierzchniach SPO MI w 2020 roku oraz w latach 2015-2020

7.

Poziom stężenia NO2 i SO2 w powietrzu na terenach leśnych

 

7.1

Dwutlenek siarki

7.2

Dwutlenek azotu

7.3

Depozycja gazowych związków siarki i azotu

8.

Wielkość depozytu wnoszonego z opadami atmosferycznymi na terenach leśnych

9.

Opady podkorowe oraz spływ po pniu

 

9.1

Opady podkorowe

9.2

Spływ po pniu w drzewostanach bukowych

10.

Roztwory glebowe

11.

Zmiany stężeń zanieczyszczeń gazowych, depozycji oraz składu roztworów glebowych po roku 2010

 

Literatura

 

 

Stan zdrowotny lasów Polski w roku 2019 - synteza

Stan zdrowotny lasów Polski w roku 2018 - synteza

Stan zdrowotny lasów Polski w roku 2017 - synteza

Stan zdrowotny lasów Polski w roku 2016 - synteza

Stan zdrowotny lasów Polski w roku 2015 - synteza

Stan zdrowotny lasów Polski w roku 2014 - synteza

 

 

STAN USZKODZENIA LASÓW W POLSCE W 2020 ROKU NA PODSTAWIE BADAŃ MONITORINGOWYCH

 

 

 

STAN USZKODZENIA LASÓW W POLSCE W 2019 ROKU NA PODSTAWIE BADAŃ MONITORINGOWYCH

STAN USZKODZENIA LASÓW W POLSCE W 2018 ROKU NA PODSTAWIE BADAŃ MONITORINGOWYCH

STAN USZKODZENIA LASÓW W POLSCE W 2017 ROKU NA PODSTAWIE BADAŃ MONITORINGOWYCH

STAN USZKODZENIA LASÓW W POLSCE W 2016 ROKU NA PODSTAWIE BADAŃ MONITORINGOWYCH

STAN USZKODZENIA LASÓW W POLSCE W 2015 ROKU NA PODSTAWIE BADAŃ MONITORINGOWYCH

STAN USZKODZENIA LASÓW W POLSCE W 2014 ROKU NA PODSTAWIE BADAŃ MONITORINGOWYCH

STAN USZKODZENIA LASÓW W POLSCE W 2013 ROKU NA PODSTAWIE BADAŃ MONITORINGOWYCH

STAN USZKODZENIA LASÓW W POLSCE W 2012 ROKU NA PODSTAWIE BADAŃ MONITORINGOWYCH

STAN USZKODZENIA LASÓW W POLSCE W 2011 ROKU NA PODSTAWIE BADAŃ MONITORINGOWYCH

STAN USZKODZENIA LASÓW W POLSCE W 2010 ROKU NA PODSTAWIE BADAŃ MONITORINGOWYCH