DEFINICJA, CELE, ZADANIA

ORGANIZACJA

KALENDARIUM MONITORINGU    LASÓW

SIEĆ STAŁYCH POWIERZCHNI OBSERWACYJNYCH

PROGRAM i METODYKA BADAŃ

RAPORTY

PUBLIKACJE

KONTAKT

Stan zdrowotny lasów Polski w roku 2019 - synteza

 

Wstęp

I.

Program monitoringu lasów

1.

Program monitoringu lasów w 2019 roku

II.

Monitoring lasów na stałych powierzchniach obserwacyjnych I rzędu

2.

Ocena poziomu zdrowotnego monitorowanych gatunków drzew w 2019 r. oraz w pięcioleciu 2015-2019

3.

Ocena uszkodzeń monitorowanych gatunków drzew w 2019 r.

4.

Charakterystyka warunków pogodowych i ich wpływ na zdrowotność drzewostanów w latach 2015-2019

5.

Warunki wodne gleby na terenach leśnych Polski w 2019 r.

6.

Stałe powierzchnie obserwacyjne monitoringu lasów na obszarach Natura 2000

III.

Monitoring lasów na stałych powierzchniach obserwacyjnych II rzędu

7.

Pomiary dendrometryczne, ocena zasobów i przyrostów

8.

Florystyczne i ekologiczne zmiany charakteru runa

9.

Ocena wpływu eutofizacji i zakwaszania na występowanie porostów i mszaków

10.

Charakterystyka odnowienia naturalnego

IV.

Badania na stałych powierzchniach obserwacyjnych monitoringu intensywnego

11.

Dynamika parametrów meteorologicznych w 2019 r.

12.

Poziom stężenia NO2 i SO2 w powietrzu na terenach leśnych

 

12.1

Dwutlenek siarki

12.2

Dwutlenek azotu

12.3

Depozycja gazowych związków siarki i azotu

13.

Wielkość depozytu wnoszonego z opadami atmosferycznymi na terenach leśnych

 

13.1

Skład chemiczny opadów - przewodność i stężenie składników

13.2

Depozycja roczna składników w opadach

13.3

Właściwości kwasowo-zasadowe opadów na otwartej przestrzeni

14.

Opady podkorowe oraz roztwory glebowe na terenach leśnych

 

14.1

Opady podkorowe

14.2

Spływ po pniu w drzewostanach bukowych

14.3

Roztwory glebowe

15.

Zmiany stężeń zanieczyszczeń gazowych, depozycji oraz składu roztworów glebowych po roku 2010

 

Literatura

 

 

Stan zdrowotny lasów Polski w roku 2018 - synteza

Stan zdrowotny lasów Polski w roku 2017 - synteza

Stan zdrowotny lasów Polski w roku 2016 - synteza

Stan zdrowotny lasów Polski w roku 2015 - synteza

Stan zdrowotny lasów Polski w roku 2014 - synteza

 

 

STAN USZKODZENIA LASÓW W POLSCE W 2019 ROKU NA PODSTAWIE BADAŃ MONITORINGOWYCH

STAN USZKODZENIA LASÓW W POLSCE W 2018 ROKU NA PODSTAWIE BADAŃ MONITORINGOWYCH

STAN USZKODZENIA LASÓW W POLSCE W 2017 ROKU NA PODSTAWIE BADAŃ MONITORINGOWYCH

STAN USZKODZENIA LASÓW W POLSCE W 2016 ROKU NA PODSTAWIE BADAŃ MONITORINGOWYCH

STAN USZKODZENIA LASÓW W POLSCE W 2015 ROKU NA PODSTAWIE BADAŃ MONITORINGOWYCH

STAN USZKODZENIA LASÓW W POLSCE W 2014 ROKU NA PODSTAWIE BADAŃ MONITORINGOWYCH

STAN USZKODZENIA LASÓW W POLSCE W 2013 ROKU NA PODSTAWIE BADAŃ MONITORINGOWYCH

STAN USZKODZENIA LASÓW W POLSCE W 2012 ROKU NA PODSTAWIE BADAŃ MONITORINGOWYCH

STAN USZKODZENIA LASÓW W POLSCE W 2011 ROKU NA PODSTAWIE BADAŃ MONITORINGOWYCH

STAN USZKODZENIA LASÓW W POLSCE W 2010 ROKU NA PODSTAWIE BADAŃ MONITORINGOWYCH