DEFINICJA, CELE, ZADANIA

ORGANIZACJA

KALENDARIUM MONITORINGU    LASÓW

SIEĆ STAŁYCH POWIERZCHNI OBSERWACYJNYCH

PROGRAM i METODYKA BADAŃ

RAPORTY

PUBLIKACJE

KONTAKT

 

1.

Mozgawa J., Wawrzoniak J., Grudziński T., Kadlewicz T., Małachowska J., Kolk A., Sierota Z., Małecka M., Dmuchowski W.: Ocena stanu lasów Polski na podstawie badań monitoringowych, Biblioteka Monitoringu, Warszawa, 1993.

2.

Wawrzoniak J., Małachowska J.: Spatial distribution of foliar chemistry of Scots pine (Pinus silvestris) related to air pollution and forest health. Proceedings of the 16th International Meeting in Air Pollution Effects on Forest ecosystems, Warszawa 1994.

3.

Małachowska J., Wawrzoniak J.: Stan uszkodzenia lasów w Polsce w 1994 roku na podstawie badań monitoringowych. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa 1995.

4.

Wawrzoniak J.: Metodyka monitoringu zintegrowanego w ekosystemach leśnych: W: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Biblioteka Monitoringu Środowiska, PIOŚ, Warszawa 1995.

5.

Wawrzoniak J., Małachowska J., Wójcik J., Liwińska A.: Stan uszkodzenia lasów w Polsce w 1995 roku na podstawie badań monitoringowych, PIOŚ Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa 1996.

6.

Wawrzoniak J., Małachowska J., Wójcik J., Liwińska A., Lech P., Sierota Z., Załęski A.: Stan uszkodzenia lasów w Polsce w 1996 roku na podstawie badań monitoringowych, PIOŚ Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa 1997.

7.

Wawrzoniak J. i in.: Stan uszkodzenia lasów w Polsce w 1997 roku na podstawie badań monitoringowych, PIOŚ, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa, 1998.

8.

Wawrzoniak J. i in.: Stan uszkodzenia lasów w Polsce w 1998 roku na podstawie badań monitoringowych, IOŚ, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa, 1999.

9.

Wawrzoniak J. i in.: Stan zdrowotny lasów Polski w 1998 roku, IOŚ, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa, 1999.

10.

Wawrzoniak J. et al., Forest condition in Poland in 1998, IOŚ, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa, 1999.

11.

Wawrzoniak J. i in.: Stan uszkodzenia lasów w Polsce w 1999 roku na podstawie badań monitoringowych, IOŚ, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa, 2000.

12.

Wawrzoniak J. i in.: Stan zdrowotny lasów Polski w 1999 roku, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa, 2000.

13.

Wawrzoniak J. et al. Forest condition in Poland in 1999, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa, 2000.

14.

Wawrzoniak J. i in.: Stan uszkodzenia lasów w Polsce w 1999 roku na podstawie badań monitoringowych, IOŚ, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa, 2000.

15.

Wawrzoniak J. i in.: Stan zdrowotny lasów Polski w 1999 roku, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa, 2000.

16.

Wawrzoniak J. et al. Forest condition in Poland in 1999, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa, 2000.

17.

Wawrzoniak J. i in.: Stan uszkodzenia lasów w Polsce w 2000 roku na podstawie badań monitoringowych, IOŚ, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa, 2001.

18.

Wawrzoniak J. i in.: Stan zdrowotny lasów Polski w 2000 roku, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa, 2001.

19.

Wawrzoniak J. et al. Forest condition in Poland in 2000, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa, 2001.

20.

Seidling W., Fischer R., De Vries W., Lorenz M., Wójcik J.: Organisation, Methods, and Results of the European Programme on Forest Condition under UN/ECE and EC. W: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów z uwzględnieniem zanieczyszczeń powietrza. IOŚ, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa, 2001.

21.

Solon J.: Wpływ przewidywanych zmian klimatycznych na zmiany charakterystyk strukturalnych runa borów sosnowych i mieszanych w Polsce. W: Funkcjonowanie geosystemów w zróżnicowanych warunkach morfoklimatycznych. Monitoring, Ochrona, Edukacja. Konferencja Naukowa Poznań, 19-20.10.2001; 133-134.

22.

Wawrzoniak J. i in.: Stan uszkodzenia lasów w Polsce w 2001 roku na podstawie badań monitoringowych, IOŚ, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa, 2002.

23.

Wawrzoniak J. i in.: Stan zdrowotny lasów Polski w 2001 roku, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa, 2002.

24.

Wawrzoniak J. et al. Forest condition in Poland in 2001, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa, 2002.

25.

Badea O., Tanese M., Georgeta J., Anisoara L., Peiov A., Uhlirova H., Bucha T., Wawrzoniak J., Shaparyk Y.: Gorest Health Status in the Carphatian Mounains, Europe:1997 - 1999. Effects of Air Pollution on Forest Health and Biodiversity in Forest of the Carpathian Mountains. NATO Science Series, IOS Press Ohmsha, 2002.

26.

Wawrzoniak J.: System monitoringu lasów w Polsce. IV Krajowe Sympozjum Reakcje Biologiczne Drzew na Zanieczyszczenia Powietrza. Bogucki Wydawnictwa Naukowe, Poznań, 2002.

27.

Wawrzoniak J. i in.: Stan uszkodzenia lasów w Polsce w 2002 roku na podstawie badań monitoringowych, IOŚ, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa, 2003.

28.

Wawrzoniak J. i in.: Stan zdrowotny lasów Polski w 2002 roku, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa, 2003.

29.

Wawrzoniak J. et al. Forest condition in Poland in 2002, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa, 2003.

30.

Solon J.: Wpływ przewidywanych zmian klimatycznych na skład i strukturę runa borów sosnowych i sosnowo-dębowych borów mieszanych w Polsce. Przegląd Geogragiczny 2003, 75, 2, s.213-229, Warszawa, 2003.

31.

Wawrzoniak J. i in.: Stan uszkodzenia lasów w Polsce w 2002 roku na podstawie badań monitoringowych. IBL, Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa, Seria C. Warszawa, 2003.

32.

Wawrzoniak J.: Czy zawartość pierwiastków w liściach dębów i buków zmienia się wraz ze zmiana poziomu defoliacji ?.IBL, Leśne Prace Badawcze, 2, 75-86, Warszawa, 2004 .

33.

Wawrzoniak J. i in.: Stan uszkodzenia lasów w Polsce w 2003 roku na podstawie badań monitoringowych. Biblioteka Monitoringu Środowiska. GIOŚ, Warszawa, 2004.

34.

Wawrzoniak J. i in.: Stan zdrowotny lasów Polski w 2003 roku, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa, 2004.

35.

Wawrzoniak J. et al. Forest condition in Poland in 2003, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa, 2004.

36.

Wawrzoniak J. i in.: Stan uszkodzenia lasów w Polsce w 2004 roku na podstawie badań monitoringowych. Biblioteka Monitoringu Środowiska. GIOŚ, Warszawa, 2005.

37.

Wawrzoniak J. i in.: Stan zdrowotny lasów Polski w 2004 roku, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa, 2005.

38.

Wawrzoniak J. et al. Forest condition in Poland in 2004, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa, 2005.

39.

Wawrzoniak J. i in.: Stan uszkodzenia lasów w Polsce w 2005 roku na podstawie badań monitoringowych. Biblioteka Monitoringu Środowiska. GIOŚ, Warszawa, 2006.

40.

Małachowska J. i in.: Monitoring lasów - ocena stanu zdrowotnego lasów w latach 1991 - 2005 . Biblioteka Monitoringu Środowiska. GIOŚ, Warszawa, 2007.

41.

Wawrzoniak J. i in.: Stan uszkodzenia lasów w Polsce w 2006 roku na podstawie badań monitoringowych. IBL, Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa, Seria C. Warszawa, 2007.

42.

Małachowska J. i in.: Forest monitoring assessment of forest condition in Poland In 1991 - 2005. Biblioteka Monitoringu Środowiska. GIOŚ, Warszawa, 2007.

43.

Czerepko J., Stan różnorodności biologicznej lasów w Polsce na podstawie powierzchni obserwacyjnych monitoringu. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, 2008.

44.

Wawrzoniak J. i in.: Stan uszkodzenia lasów w Polsce w 2007 roku na podstawie badań monitoringowych. Biblioteka Monitoringu Środowiska. GIOŚ, Warszawa, 2008.

45.

Wawrzoniak J. i in.: Stan uszkodzenia lasów w Polsce w 2008 roku na podstawie badań monitoringowych. Biblioteka Monitoringu Środowiska. GIOŚ, Warszawa, 2009.

46.

Wawrzoniak J. i in.: Stan uszkodzenia lasów w Polsce w 2009 roku na podstawie badań monitoringowych. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, 2010.

47.

Wawrzoniak J. i in.: Stan zdrowotny lasów Polski w 2010 roku, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Sękocin Stary, 2011.

48.

Wawrzoniak J. et al. Forest condition in Poland in 2010, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Sękocin Stary, 2011.

49.

Wawrzoniak J. i in.: Stan uszkodzenia lasów w Polsce w 2010 roku na podstawie badań monitoringowych. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, 2011.

50.

Wawrzoniak J. i in.: Stan uszkodzenia lasów w Polsce w 2011 roku na podstawie badań monitoringowych. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, 2012.

51.

Wawrzoniak J. i in.: Stan uszkodzenia lasów w Polsce w 2012 roku na podstawie badań monitoringowych. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, 2013.

52.

Waldner P., Thimonier A., Schmitt M., Marchetto A., Rogora M., Granke O., Mues V., Hansen K., Pihl-Karlsson G., Zlindra D., Clarke N., Verstraeten A., Lazdins A., Schimming C., Iacoban C., Lindroos A.-J., Vanguelova E., Benham S., Meesenburg H., Nicolas M., Kowalska A., Apuhtin V., Nappa U., Lachmanová Z., Neumann M., Bleeker A., Ingerslev M., Molina J., Vesterdal L., Seidling W., Fischer U., Fischer R. & Lorenz M., : Sulphate and nitrogen deposition and trend analyses. In: M. Lorenz & G. Becher (eds.), Technical Report of ICP Forests ICP Forests, Thünen Institute for World Forestry, Hamburg, 2012, p. 60-76.

53.

Wawrzoniak J. i in.: Stan uszkodzenia lasów w Polsce w 2013 roku na podstawie badań monitoringowych. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, 2014.

54.

Wawrzoniak J. i in.: Stan uszkodzenia lasów w Polsce w 2014 roku na podstawie badań monitoringowych. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, 2015.

55.

Kowalska, A., Astel, A., Boczoń, A., Polkowska, Ż., 2016. Atmospheric deposition in coniferous and deciduous tree stands in Poland. Atmospheric Environment, 133: 145-155

56.

Kowalska, A., Boczoń, A., Hildebrand R., Polkowska, Ż., 2016. Spatial variability of throughfall in a stand of Scots pine (Pinus sylvestris L.) with deciduous admixture as influenced by canopy cover and stem distance. Journal of Hydrology 538, pp. 231-242 DOI information: 10.1016/j.jhydrol.2016.04.023

57.

Wawrzoniak J. i in.: Stan uszkodzenia lasów w Polsce w 2015 roku na podstawie badań monitoringowych. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, 2016.

58.

Wawrzoniak J. i in.: Stan uszkodzenia lasów w Polsce w 2016 roku na podstawie badań monitoringowych. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, 2017

59.

van der Linde S., Suz L.M., Orme C.D.L., Cox F., Andreae H., Asi E., Atkinson B., Benham S., Carroll C., Cools N., De Vos B., Dietrich H-P., Eichhorn J., Germann J., Grebenc T., Gweon H.S., Hansen K., Jacob F., Kristofel F., Lech P., Manninger M., Martin J., Meesenburg H., Merila P., Nicolas M., Pavlenda P., Rautio P., Schaub M., Schrock H-W., Seidling W., Šramek V., Thimonier A., Thomsen I.M., Titeux H., Vanguelova E., Verstraeten A., Vesterdal L., Waldner P., Wijk S., Zhang Y., Žlindra D., Bidartondo M.I., 2018. Environment and host as large-scale controls of ectomycorrhizal fungi. Nature, vol. 558: 243-248, DOI: 10.1038/s41586-018-0189-9

60.

Krzysztof Sztabkowski, Jerzy Jonczak, Józef Wójcik Zawartość Cu, Mn i Zn w glebach powierzchni monitoringu intensywnego na obszarze Polski północnej i środkowej. Sylvan R. CLXII (9):745-753, 2018

61.

Wawrzoniak J. i in.: Stan uszkodzenia lasów w Polsce w 2017 roku na podstawie badań monitoringowych. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, 2019

62.

Paweł Lech, Anna Żółciak, Robert Hildebrand. Occurrence of European Mistletoe (Viscum album L.) on Forest Trees in Poland and Its Dynamics of Spread in the Period 2008–2018. Forests 2020, vol. 11, 83
https://doi.org/10.3390/f11010083