DEFINICJA, CELE, ZADANIA

ORGANIZACJA

KALENDARIUM MONITORINGU    LASÓW

SIEĆ STAŁYCH POWIERZCHNI OBSERWACYJNYCH

PROGRAM i METODYKA BADAŃ

RAPORTY

PUBLIKACJE

KONTAKT

 

 

 

 

Zleceniodawcy

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych.

Departament Leśnictwa Ministerstwa Środowiska.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ministerstwo Środowiska (do końca 2019).

Wykonawcy

Instytut Badawczy Leśnictwa.

Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi:

mgr inż. Jerzy Wawrzoniak, dr inż. Paweł Lech, dr inż. Grzegorz Zajączkowski, mgr Robert Hildebrand, dr inż. Leszek Kluziński, mgr Jadwiga Małachowska

Laboratorium Chemii Środowiska Przyrodniczego (Analizy chemiczne gleb, wód i materiału roślinnego):

dr inż. Anna Kowalska

Zakład Ochrony Lasu (Monitoring oceny uszkodzeń drzew próbnych polegającym na identyfikacji symptomów uszkodzeń ich lokalizacji, zasięgu i wskazaniu przyczyn uszkodzeń):

mgr inż. Sławomir Ślusarski, dr inż. Anna Żółciak

 

Współpraca zagraniczna

ICP-Forests (Międzynarodowe Centrum Koordynacyjne) - Niemcy