DEFINICJA, CELE, ZADANIA

ORGANIZACJA

KALENDARIUM MONITORINGU    LASÓW

SIEĆ STAŁYCH POWIERZCHNI OBSERWACYJNYCH

PROGRAM i METODYKA BADAŃ

RAPORTY

PUBLIKACJE

KONTAKT

 

 

 

 

 

Instytut Badawczy Leśnictwa

Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3

05-090 Raszyn

 

tel. 22 7150 300, 22 7150 301 - centrala

Paweł Lech: P.Lech@ibles.waw.pl

Grzegorz Zajączkowski: G.Zajaczkowski@ibles.waw.pl

Robert Hildebrand: R.Hildebrand@ibles.waw.pl

Jerzy Wawrzoniak: J.Wawrzoniak@ibles.waw.pl

www.ibles.pl

 

 

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

Barbara Albiniak: b.albiniak@gios.gov.pl

tel. 22 5742705

 

www.gios.gov.pl