Wielkości opisujące stan akustyczny środowiska[1] Wskaźnik ten zaproponowany został przez R. Makarewicza i rozwinięty przez A. Kurpiewskiego

[2] Omawiany wskaźnik nie może być używany do bezwzględnej oceny efektywności