Ocena stanu JCWP jeziornych na obszarze województw za 2018 r.

Na podstawie art. 349 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2018 poz. 2268 tekst jednolity) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. 2016 poz. 1187) Inspekcja Ochrony Środowiska dokonuje oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych dla obszaru województwa do końca pierwszego półrocza po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym były wykonywane badania. Ocena stanu JCWP na obszarach dorzeczy, zgodnie z zapisami Programu Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2016 – 2020, jest opracowywana w terminie do 30 września. W związku z powyższym udostępniona ocena stanu wód na obszarze województwa za 2018 r. będzie podlegała weryfikacji przez eksperta zewnętrznego i może ulec zmianie. Zweryfikowana ocena stanu JCWP na obszarach dorzeczy będzie dostępna po 30 września br.

Ocena stanu wód za 2018 rok została wykonana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. 2016 poz. 1187).

woj. kujawsko – pomorskie

Klasyfikacja i ocena stanu jcwp jeziornych 2018 woj. kuj-pom

 

ocena opisowa 2018 woj. kuj-pom

woj. lubelskie

Klasyfikacja i ocena stanu jcwp jeziornych 2018 woj. lubelskie

 

ocena opisowa 2018 woj. lubelskie.docx

woj. lubuskie

Klasyfikacja i ocena stanu jcwp jeziornych 2018 woj. lubuskie

 

ocena opisowa 2018 woj. lubuskie

woj. mazowieckie

Klasyfikacja i ocena stanu jcwp jeziornych 2018 woj. mazowieckie

 

ocena opisowa 2018 woj. mazowieckie

woj. podlaskie

Klasyfikacja i ocena stanu jcwp jeziornych 2018 woj. podlaskie

 

ocena opisowa 2018 woj. podlaskie

woj. pomorskie

Klasyfikacja i ocena stanu jcwp jeziornych 2018 woj. pomorskie

 

ocena opisowa 2018 woj. pomorskie

woj. warmińsko - mazurskie

Klasyfikacja i ocena stanu jcwp jeziornych 2018 woj. warm-maz

 

ocena opisowa 2018 woj. warmińsko-mazurskie

woj. wielkopolskie

Klasyfikacja i ocena stanu jcwp jeziornych 2018 woj. wielkopolskie

 

ocena opisowa 2018 woj. wielkopolskie

woj. zachodniopomorskie

Klasyfikacja i ocena stanu jcwp jeziornych 2018 woj. zachodniopomorskie

 

ocena opisowa 2018 woj. zachodniopomorskie

Go to top

We use cookies to provide you with a better user experience and for statistical purposes. If you do not block cookies, you consent to use them and store them in the memory of your device. Remember that you can manage cookies by changing your browser settings.