Podsumowanie wyników badań

Całkowita zawartość makroelementów

Pierwiastki charakteryzowane w tym rozdziale są naturalnymi składnikami gleby i występują w niej
w znacznych ilościach (często powyżej 1%). Ich obecność w glebie nie jest zatem rozpatrywana
w kategoriach zanieczyszczenia (nadmiaru), niektóre z nich wpływają natomiast zasadniczo
na właściwości gleb, a niektóre z nich na zachodzące w glebie procesy przemian zanieczyszczeń, takich jak potencjalne toksyczne pierwiastki śladowe. Całkowita zawartość makroskładników w glebie jest wskaźnikiem pozwalającym jedynie na ocenę potencjalnych zasobów gleby, ponieważ tylko niewielka ich część występuje w formach dostępnych dla roślin (T. Lityński, H. Jurkowska, 1982).

W 2020 r. zawartość fosforu całkowitego mieściła się w granicach 0,007 – 0,266%, a średnia zawartość wynosiła 0,050%, pozostając na zbliżonym poziomie od 1995 roku (wartość średnia z poprzednich lat 0,059 %). W glebach użytkowanych rolniczo ważnym źródłem fosforu są nawozy organiczne i resztki pożniwne oraz mineralne nawozy fosforowe. Straty fosforu mogą zachodzić w wyniku erozji wodnej lub w przypadku gleb użytkowanych rolniczo znaczne ilości fosforu mogą być odprowadzane wraz z plonami (T. Lityński, H. Jurkowska, 1982).

W 2020 r. zawartość wapnia mieściła się w granicach 0,01 – 19,03%, a średnia zawartość wyniosła 0,39%, pozostając na zbliżonym poziomie od 1995 roku (wartość średnia z poprzednich lat 0,34 %). Naturalnym źródłem wapnia są niektóre minerały pierwotne zasobne w ten składnik. Na glebach użytkowanych rolniczo wapń wprowadzany jest wraz z nawozami organicznymi i niektórymi nawozami mineralnymi. Pewne ilości wapnia dostają się do gleb również z opadami atmosferycznymi. Równocześnie największe straty wapnia powoduje wymywanie go z gleb przez opady atmosferyczne (T. Lityński, H. Jurkowska, 1982).

W 2020 r. zawartość magnezu mieściła się w granicach 0,02 – 2,17%, a średnia zawartość wynosiła 0,18%. Odnotowano niewielki wzrost w porównaniu do poprzednich cykli badawczych (wartość średnia
z poprzednich lat – 0,15 %).

W 2020 r. zawartość potasu mieściła się w granicach 0,02 – 0,95%, a średnia zawartość wyniosła 0,13%, pozostając na poziomie zbliżonym do poprzednich cykli badawczych (wartość średnia z poprzednich lat – 0,13 %).

W 2020 r. zawartość sodu mieściła się w granicach 0,001 – 0,029%, a średnia zawartość wyniosła 0,005%, pozostając na poziomie zbliżonym do poprzednich cykli badawczych (wartość średnia z poprzednich lat – 0,008 %).

W 2020 r. zawartość glinu mieściła się w granicach 0,15 – 2,67%, a średnia zawartość wynosiła 0,75 %, pozostając na poziomie zbliżonym do poprzednich cykli badawczych (wartość średnia z poprzednich lat – 0,78%).

W 2020 r. zawartość żelaza mieściła się w granicach 0,17 – 3,64%, a średnia zawartość wynosiła 0,94%, pozostając na poziomie zbliżonym do poprzednich cykli badawczych (wartość średnia z poprzednich lat – 0,96%).


Całkowita zawartość makroelementów Jednostka Wartość Rok
199520002005201020152020
Fosfor % minimum 0,011 0,013 0,017 0,022 0,02 0,007
maximum 0,166 0,57 0,204 0,144 0,14 0,266
średnia 0,057 0,063 0,067 0,057 0,05 0,05
mediana 0,052 0,055 0,058 0,049 0,05 0,046
Wapń % minimum 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01
maximum 20,8 25,9 26,8 21,29 21,0 19,03
średnia 0,36 0,39 0,4 0,28 0,29 0,39
mediana 0,16 0,16 0,17 0,12 0,12 0,18
Magnez % minimum 0,03 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02
maximum 1,57 1,54 1,56 0,91 0,78 2,17
średnia 0,18 0,16 0,16 0,14 0,13 0,18
mediana 0,13 0,12 0,1 0,09 0,08 0,12
Potas % minimum 0,03 0,02 0,02 0,02 0,0 0,02
maximum 1,0 1,19 0,98 0,52 0,53 0,95
średnia 0,16 0,14 0,14 0,11 0,1 0,127
mediana 0,12 0,11 0,12 0,09 0,08 0,11
Sód % minimum 0,002 0,003 0,001 0,001 0,0 0,001
maximum 0,111 0,098 0,099 0,023 0,01 0,029
średnia 0,009 0,008 0,01 0,006 0,01 0,005
mediana 0,008 0,007 0,009 0,005 0,01 0,004
Siarka % minimum 0,005 0,005 0,008 0,006 0,01 0,004
maximum 0,069 0,058 0,079 0,079 0,06 0,205
średnia 0,023 0,022 0,022 0,02 0,02 0,018
mediana 0,021 0,02 0,02 0,017 0,02 0,014
Glin % minimum 0,25 0,21 0,19 0,15 0,12 0,15
maximum 3,52 3,4 3,02 1,85 1,81 2,67
średnia 0,98 0,88 0,87 0,58 0,57 0,75
mediana 0,8 0,69 0,73 0,46 0,45 0,63
Żelazo % minimum 0,2 0,18 0,18 0,19 0,21 0,17
maximum 3,78 3,47 3,56 3,13 3,16 3,64
średnia 0,99 0,97 0,98 0,96 0,9 0,94
mediana 0,78 0,8 0,78 0,77 0,66 0,74