kontrast polski angielski
Statystyki odwiedzin:
Dzisiaj825
W tym miesiącu14885
W tym roku179574
Pobranych plików87437
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
bip logo
Biuletym Informacji Publicznej » Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne
Plan zamówień publicznych
 
Data dodaniaPrzedmiot zamówieniaStatusZobacz
2019-06-04

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pt. "Monitoring ptaków z uwzględnieniem obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000, lata 2018-2021 z podziałem na 3 części. Część I - Monitoring ptaków pospolitych, terenów podmokłych i leśnych z uwzględnieniem obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000, lata 2018-2021. Część II - Monitoring ptaków morskich z uwzględnieniem obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000, lata 2018-2021. Część III - Monitoring ptaków drapieżnych i sów z uwzględnieniem obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000, lata 2018-2021"

* Platforma zakupowa Zamawiającego

* Instrukcja korzystania z platformy zakupowej dla Wykonawcy

Aktywnydowlnload
2019-06-04

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pt. "Realizacja badań monitoringowych i ocen stanu środowiska w zakresie hałasu w latach 2019-2020 - monitoringowe badania hałasu komunikacyjnego i warsztaty z wykonywania pomiarów w środowisku"

* Platforma zakupowa Zamawiającego

* Instrukcja korzystania z platformy zakupowej dla Wykonawcy

Aktywnydowlnload
2019-06-04Zapytanie ofertowe na wykonanie pracy pn. "Obsługa sieci i usług sieciowych GIOŚ"Aktywnydowlnload
2019-06-04

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pt. "Monitoring ichtiofauny rzecznej w latach 2019 - 2021 na potrzeby oceny stanu lub potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych wraz z opracowaniem metodyki oceny potencjału ekologicznego zbiorników zaporowych na podstawie stanu ichtiofauny"

* Platforma zakupowa Zamawiającego

* Instrukcja korzystania z platformy zakupowej dla Wykonawcy

Aktywnydowlnload
2019-06-04

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pt. "Monitoring ichtiofauny jeziornej w latach 2019 - 2021 na potrzeby oceny stanu lub potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych"

* Platforma zakupowa Zamawiającego

* Instrukcja korzystania z platformy zakupowej dla Wykonawcy

Aktywnydowlnload
archiwum