kontrast polski angielski
Statystyki odwiedzin:
Dzisiaj445
W tym miesiącu8998
W tym roku264829
Pobranych plików87437
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
bip logo
Biuletym Informacji Publicznej » Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne
Plan zamówień publicznych
 
Data dodaniaPrzedmiot zamówieniaStatusZobacz
2020-06-05

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn. "Zakup i dostawa sond wieloparametrowych: część I - za-up i dostawa sond wieloparametrowych do bezpośrednich pomiarów w morskich wodach przejściowych i przybrzeżnych"

* Platforma zakupowa Zamawiającego

* Instrukcja korzystania z platformy zakupowej dla Wykonawcy

Aktywnydowlnload
2020-06-01Zapytanie ws. rozeznania rynku na zadanie pt.: "Modernizacja systemu zbierania danych CAS/DAS - Część II - zapewnienie wymaganej infrastruktury technicznej" realizowane w ramach projektu "Unowocześnienie i rozbudowa infrastruktury kalibracyjnej i wzorcującej Krajowego Laboratorium Referencyjnego do spraw jakości powietrza atmosferycznego oraz doposażenie sieci pomiarów monitoringu jakości powietrza w Polsce" współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach II Osi Priorytetowej Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska. UWAGA! Przedłużamy termin na przesyłanie ofert do 08.06.2020r.Aktywnydowlnload
2020-05-29

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pt. "Sukcesywna dostawa gazów technicznych dla Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ - w podziale na zadania", znak spr. ZP/220-33/20/PC

* Platforma zakupowa Zamawiającego

* Instrukcja korzystania z platformy zakupowej dla Wykonawcy

Aktywnydowlnload
2020-05-26

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pt. "Usługa wynajmu jednostki pływającej wraz z załogą umożliwiającą pobór próbek wód przejściowych i przybrzeżnych Morza Bałtyckiego"

* Platforma zakupowa Zamawiającego

* Instrukcja korzystania z platformy zakupowej dla Wykonawcy

Aktywnydowlnload
2020-05-20Zapytanie ofertowe na "Wykonanie usługi wzorcowania mierników hałasu i kalibratorów akustycznych dla Oddziałów Centralnego Laboratorium Badawczego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska"Aktywnydowlnload
archiwum