kontrast polski angielski
Newsletter

Znajdz w BIP

Statystyki odwiedzin:
Dzisiaj762
W tym miesiącu15213
W tym roku15213
Pobranych plików87437
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
bip logo
Strona główna » Organizacja » Departament Monitoringu i Informacji o Środowisku
2009-11-22 15:04:35
Departament Monitoringu i Informacji o Środowisku

1.  Podstawowym zadaniem Departamentu Monitoringu i Informacji o Środowisku jest prowadzenie prac związanych z organizacją, wdrażaniem i funkcjonowaniem PMŚ zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska jak również informowaniem organów administracji publicznej i społeczeństwa o stanie środowiska i zmianach w nim zachodzących, prowadzenie spraw związanych ze współpracą zagraniczną w tym zakresie.

2.  Do zadań Departamentu Monitoringu i Informacji o Środowisku należy w szczególności:

1)   opracowywanie wieloletnich programów PMŚ zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 oraz art. 23 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska, wytycznych i aktualizacji oraz opiniowanie wojewódzkich programów monitoringu środowiska, a także analiza stanu ich realizacji;

2)   prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem badań i ocen stanu środowiska zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.
z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) oraz art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r.
o Inspekcji Ochrony Środowiska z uwzględnieniem prognoz oraz koordynacją innych prac dotyczących PMŚ, w tym spraw związanych z wdrażaniem wymagań Unii Europejskiej oraz z realizacją zadań merytorycznych wynikających z konwencji i innych umów międzynarodowych w tym zakresie;

3)   prowadzenie baz danych PMŚ;

4)   prowadzenie spraw w zakresie wdrażania i funkcjonowania systemów zapewnienia jakości w podsystemach monitoringowych;

5)    koordynowanie wdrażania systemów zapewnienia jakości badań w laboratoriach Inspekcji, poprzez organizowanie - we współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi - badań biegłości i międzylaboratoryjnych badań porównawczych oraz szkoleń dla wojewódzkich inspektoratów i jednostek współpracujących w zakresie doskonalenia technik analitycznych i systemów pomiarowych;

6)   prowadzenie spraw związanych z informowaniem o stanie środowiska, a w szczególności:

a)   udostępnianie informacji uzyskanych w ramach PMŚ, zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska,

b)  opracowywanie wieloletnich raportów o stanie środowiska w Polsce, zgodnie z art. 25b ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz raportów tematycznych, zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt e ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska jak również monografii dotyczących występowania różnych zagrożeń w środowisku, a także innych materiałów informacyjnych i metodycznych związanych z funkcjonowaniem PMŚ;

c)   prowadzenie i upowszechnianie serii wydawniczej „Biblioteka Monitoringu Środowiska";

7)   prowadzenie spraw wynikających ze współpracy międzynarodowej,
a w szczególności:

a)   prowadzenie krajowego punktu kontaktowego do spraw współpracy z Europejską Agencją Środowiska w ramach europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (EIONET) i koordynacja współpracy z Europejską Agencją Środowiska w ramach EIONET, jak również zapewnienie realizacji zadań wynikających z planu prac Agencji, zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska,

b)  przygotowywanie informacji, w ramach współpracy z OECD, o stanie środowiska w Polsce oraz koordynacja prac związanych z przygotowaniem takiej informacji w ramach Grupy ds. Informacji o Środowisku,

c)   prowadzenie spraw związanych z udziałem w europejskim ćwiczeniu interkalibracji metod oceny stanu potencjału ekologicznego wód w ramach Grupy Roboczej ECOSTAT Komisji Europejskiej;

8)   koordynacja prac w zakresie statystyki publicznej, wynikających ze współpracy
z Głównym Urzędem Statystycznym;

9)   opracowywanie projektów dokumentów programowych oraz prowadzenie - we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi oraz wojewódzkimi inspektoratami - spraw związanych z analizą stanu wyposażenia i modernizacją laboratoriów Inspekcji,  opracowaniem założeń ich specjalizacji biorąc pod uwagę unifikację i optymalizację wykorzystania aparatury kontrolno - pomiarowej oraz określaniem i wdrażaniem nowych metodyk analitycznych, pomiarowych oraz  referencyjnych w badaniach środowiskowych;

10)    koordynacja współpracy Głównego Inspektoratu z NFOŚiGW w zakresie planowania i wydatkowania środków NFOŚiGW przeznaczonych na realizację zadań Inspekcji;

11)    prowadzenie spraw związanych z wykorzystaniem środków finansowych na organizację laboratoriów i wyposażenie oraz dostosowanie badań środowiskowych do wymagań wspólnoty.

 

drukuj drukuj drukuj poleć znajomemu