kontrast polski angielski
Newsletter

Znajdz w BIP

Statystyki odwiedzin:
Dzisiaj350
W tym miesiącu16968
W tym roku16968
Pobranych plików87437
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
bip logo
Strona główna » Organizacja » Departament Kontroli Rynku
2009-11-22 15:02:05
Departament Kontroli Rynku
Podstawowym zadaniem Departamentu Kontroli Rynku jest prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań Głównego Inspektora w zakresie nadzoru rynku, recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, międzynarodowego obrotu odpadami oraz dotyczących zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.


Do zakresu działania Departamentu Kontroli Rynku w szczególności należy:


1) realizacja zadań w zakresie kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu, w tym:

a) współpraca z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie bieżącego przekazywania informacji dotyczących kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu,

b) współdziałanie z organami nadzoru rynku innych państw członkowskich i z krajowymi organami wyspecjalizowanymi w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu wyrobów niezgodnych z wymaganiami celem „doszczelniania" kontroli rynku;


2) realizacja zadań związanych z recyklingiem pojazdów wycofanych z eksploatacji, w tym prowadzenie spraw związanych z kontrolą spełniania obowiązku zapewnienia sieci zbierania pojazdów oraz zawiadomieniami o podjęciu działalności w zakresie wprowadzania pojazdów;


3) realizowanie zadań Głównego Inspektora jako organu właściwego w zakresie międzynarodowego obrotu odpadami, w tym:

a) prowadzenie postępowań administracyjnych wraz z przygotowaniem projektów postanowień i decyzji w zakresie wysyłki odpadów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przywozu odpadów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tranzytu odpadów przez terytorium kraju,

b) wykonywanie zadań korespondenta wyznaczonego zgodnie z art. 54 rozporządzenia WE Nr 1013/2006,

c) prowadzenie spraw związanych ze współpracą z właściwymi organami innych państw, Inspekcją Transportu Drogowego, Urzędem Transportu Kolejowego, Służbą Celną, Strażą Graniczną, Policją, jak również innymi organami ścigania oraz organizacjami społecznymi, zwłaszcza w zakresie nielegalnego międzynarodowego przemieszczania odpadów;


4) wykonywanie zadań merytorycznych wynikających z udziału Rzeczpospolitej Polskiej w Konwencji Bazylejskiej, w tym realizacja zadań Krajowego Sekretariatu Konwencji Bazylejskiej;


5) współpraca z siecią ds. wdrażania i egzekwowania prawa ochrony środowiska w zakresie IMPEL (międzynarodowe przemieszczanie);


6) wykonywanie zadań Głównego Inspektora wynikających z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, a w szczególności:

a) realizacja zadań związanych z prowadzeniem rejestru podmiotów zajmujących się wprowadzaniem sprzętu eklektycznego i elektronicznego oraz gospodarowaniem zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym,

b) realizacja zadań z zakresu prowadzenia bazy danych o sprzęcie i zużytym sprzęcie w tym analiza i weryfikacja przesyłanych sprawozdań oraz opracowanie raportów rocznych dla Ministra Środowiska,

c) przygotowywanie projektów decyzji Głównego Inspektora w zakresie rozliczania zabezpieczenia finansowego oraz opłat produktowych zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;


7) prowadzenie spraw związanych z kontrolą postępowania z genetycznie zmodyfikowanymi organizmami (GMO);


8) rozpatrywanie odwołań od decyzji wydanych przez wojewódzkich inspektorów w sprawach z zakresu kompetencji Departamentu, a także udział w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie;

9) realizacja zadań związanych z prowadzeniem rejestru podmiotów zajmujących się wprowadzaniem baterii lub akumulatorów oraz prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub akumulatorów.
drukuj drukuj drukuj poleć znajomemu