kontrast polski angielski
Statystyki odwiedzin:
Dzisiaj364
W tym miesiącu17139
W tym roku202993
Pobranych plików87437
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
bip logo
Strona główna » Kierownictwo » Główny Inspektor Ochrony Środowiska - Marek Haliniak
2009-12-02 12:40:15
Główny Inspektor Ochrony Środowiska - Marek Haliniak

1.      Do kompetencji Głównego Inspektora należy w szczególności:

1)        ustalanie głównych kierunków działania organów Inspekcji oraz zatwierdzanie planów pracy Głównego Inspektoratu;

2)        określanie kierunków współpracy zagranicznej Inspekcji oraz zasad i kierunków współpracy zagranicznej Głównego Inspektoratu, bezpośredni nadzór nad sprawami związanymi ze współpracą zagraniczną;

3)        zatwierdzanie planu dochodów i wydatków na dany rok budżetowy, bilansu rocznego Głównego Inspektoratu oraz nadzór nad wydatkowaniem środków budżetowych;

4)        zatwierdzanie dokumentów programowych i organizacyjnych Inspekcji, w tym regulaminu, instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej Głównego Inspektoratu;

5)        reprezentacja Inspekcji w kontaktach z naczelnymi i centralnymi organami państwa, w tym z Sejmem, Senatem, Kancelarią Prezydenta, Najwyższą Izbą Kontroli, a także innymi organami władzy i administracji publicznej;

6)        organizowanie pracy kierownictwa Głównego Inspektoratu oraz kontrolowanie realizacji zadań wojewódzkich inspektorów, w zakresie wynikającym z ustawy
z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 686, z późn. zm.)

7)        kształtowanie zagadnień planowania i sprawozdawczości w Głównym Inspektoracie;

8)        współdziałanie z NFOŚiGW;

9)        wnioskowanie o nadanie odznaczeń państwowych i odznak resortowych;

10)    zatwierdzanie materiałów dla Najwyższej Izby Kontroli i innych organów kontrolnych;

11)    nadzór nad tworzeniem aktów prawnych dotyczących Inspekcji;

12)    wydawanie zarządzeń i decyzji oraz zawieranie porozumień i umów związanych
z merytorycznym zakresem działania Inspekcji;

13)    kreowanie polityki informacyjnej Inspekcji.


2. Główny Inspektor określa szczegółowe zadania oraz bezpośrednio nadzoruje pracę Departamentu Strategii i Komunikacji.

drukuj drukuj drukuj poleć znajomemu