polski angielski
Newsletter

Statystyki odwiedzin:
Dzisiaj184
W tym miesiącu272458
W tym roku1297445
Pobranych plików87437
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Gospodarka Odpadami
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Informacje dotyczące wprowadzania do obiegu, zbierania oraz recyclingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Baterie i akumulatory
Recycling pojazdów zużytych
Informacje o postępowaniu ze zużytymi pojazdami oraz związanymi z tym opłatami.
Odpady wydobywcze
Ustawa o odpadach wydobywczych oraz stanowisko Komisji Europejskiej w tej sprawie.
Instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów
Informacje o spalarniach, składowiskach oraz pozostałych instalacjach o podobnym przeznaczeniu.
Opakowania i odpady opakowaniowe
Zasady postępowania ze zużytymi opakowaniami.
Międzynarodowe przemieszczanie odpadów
Niezbędne dane na temat dopełniania obowiązków związanych z transgranicznym przemieszczaniem odpadów.