polski angielski
Newsletter

Statystyki odwiedzin:
Dzisiaj7054
W tym miesiącu416215
W tym roku2109360
Pobranych plików87437
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
2009-11-20 13:50:09
Konferencje Ministerialne

Konferencje Ministerialne

 

 

Konferencja  Ministerialna HELCOM w Krakowie

Na Konferencji Ministerialnej HELCOM dnia 15 listopada 2007 r. w Krakowie, został przyjęty Bałtycki Planu Działań HELCOM (BPD), który zakłada osiągniecie dobrego stanu ekologicznego Bałtyku do 2021 r.

 

Główne kierunki działań skoncentrowano na czterech segmentach:

1.       Eutrofizacji;

2.       Substancjach niebezpiecznych;

3.       Różnorodności biologicznej i ochronie środowiska naturalnego;

4.       Działalności na morzu.

 

Państwa-Strony Konwencji Helsińskiej, przyjmując BPD, zobowiązały się do opracowania krajowych programów wdrażania (KPW) i przedstawienia ich na Konferencji Ministerialnej HELCOM w maju 2010 r.

 

 

Konferencja  Ministerialna HELCOM w Moskwie

Przyjęte w BPD tymczasowe cele redukcyjne dotyczące biogenów nie zostały zweryfikowane do czasu spotkania ministerialnego, które odbyło się 20 maja 2010 r., w związku z czym przedstawione Krajowe Programy Wdrażania miały charakter wstępny.

 

Podczas konferencji w Moskwie ze wszystkich dziewięciu państw nadbałtyckich tylko pięć zdołało przygotować i zaprezentować na spotkaniu opracowane wstępne KPW BPD. Polska była jedynym krajem, który przygotował „Wstępny Krajowy Program Wdrażania Bałtyckiego Planu Działań HELCOM we wszystkich czterech segmentach.

 

Ustalono, że opracowanie ostatecznych KPW BPD, nastąpi po dokonaniu przez HELCOM weryfikacji celów dotyczących redukcji biogenów  -  przed konferencją ministerialną w 2013 roku.

 

Podczas spotkania przyjęta została Deklaracja Ministerialna 2010.

 

 

Konferencja  Ministerialna HELCOM w Kopenhadze

Podczas Konferencji Ministerialnej HELCOM 2013 (3 października 2013 r.), Przewodniczący Delegacji Polskiej (Główny Inspektor Ochrony Środowiska), zaprezentował stanowisko zgodnie z którym Polska zaakceptowała proponowane cele redukcyjne zrzutów substancji biogennych jako indykatywne w związku z niezakończonymi jeszcze konsultacjami wewnątrz kraju. W związku z powyższym, Polska przyjęła tekst Deklaracji Ministerialnej  warunkowo.


drukuj drukuj drukuj poleć znajomemu