polski angielski
Newsletter

Statystyki odwiedzin:
Dzisiaj7278
W tym miesiącu405302
W tym roku2098447
Pobranych plików87437
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
2009-11-16 20:51:59
Opłaty
Wpis do rejestru wprowadzającego sprzęt podlega opłacie rejestrowej. Jej wysokość określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej (Dz. U. z 2008 r. nr 236, poz. 1649).

Numer konta Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska , na które należy uiszczać opłatę rejestrową:


NBP O/Warszawa
74 1010 1010 0006 4822 3100 0000
Tytułem:"Opłata rejestrowa"

 

Wprowadzający sprzęt wpisany do rejestru ma obowiązek uiszczania w terminie do końca lutego każdego roku opłaty rocznej na odrębny rachunek bankowy Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Jej wysokość określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej (Dz. U. z 2008 r. nr 236, poz. 1649).

 

Numer konta Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska , na które należy uiszczać opłatę roczną :


NBP O/Warszawa
74 1010 1010 0006 4822 3100 0000
Tytułem:"Opłata roczna, nr rej. .................... "

 

W roku, w którym następuje rejestracja opłaty rocznej nie wnosi się.

 

Pozostali przedsiębiorcy oraz organizacje odzysku nie wnoszą opłat.

drukuj drukuj drukuj poleć znajomemu